ทำไม Digital Transformation คือสิ่งสำคัญในโลกธุรกิจ

Digital Disruption & Digital Transformation คืออะไร

เมื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะในการทำธุรกิจ ในปัจจุบัน เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการทำงานอย่างมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนการทำงานในธุรกิจหรือการให้บริการลูกค้าอาจเรียกได้ว่า Digital Transformation คือหนึ่งสิ่งที่จำเป็นต่อองค์กรธุรกิจที่จะช่วยให้สามารถตามทันโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและหมดกังวลเรื่อง Digital Disruption ที่จะเข้ามาเล่นงานอีกด้วย

 

เมื่อพูดถึง Digital Disruption ในปัจจุบันหลายๆองค์กรธุรกิจนั้นโดน Disrupt จนต้องมีการปรับตัวกันยกใหญ่แล้วคำถามต่อมาก็คือ Digital Disruption คืออะไร Digital Disruption คือการที่ธุรกิจหยุดชะงักเพราะเทคโนโลยีนั้นมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม การเงินและการธนาคาร สื่อสิ่งพิมพ์ไปจนถึงด้านการศึกษา ทำให้ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้องค์กรนั้นอยู่รอดผ่านทางการจัดการด้วยเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ ทั้งด้านการสื่อสาร การใช้งานระบบ Cloud, Big Data ไปจนถึงระบบ AI เพื่อนำมาเป็นเครื่องมือในการทำธุรกิจและทำให้หลายๆ องค์กรมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้กันมากขึ้น และถือว่าเป็น Digital Transformation ด้วย

 

หลายๆ คนอาจจะสงสัยว่า Digital Transformation คืออะไร ต้องบอกก่อนว่า Digital Transformation คือการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในด้านของธุรกิจโดยจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่รากฐานไปจนถึงกระบวนการของการทำงานและลูกค้าซึ่งเทคโนโลยีเหล่านั้นจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบองค์กรและกลยุทธ์ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการจ้างงาน การปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยเน้นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวดำเนินงานหลักเพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้องค์กรสามารถแข่งขันในภาคธุรกิจได้อย่างดียิ่งขึ้น

 

สำหรับองค์กรธุรกิจนั้น หากไม่ต้องการให้ถูก Disruptด้วยเทคโนโลยี การปรับตัวถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างดีการพัฒนาพนักงานและโครงสร้างทางธุรกิจจึงเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้แตกต่างจากเดิม มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ไปจนถึงการนำข้อมูลต่างๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ทั้งการวิเคราะห์และสังเคราะห์รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้งานเทคโนโลยีนั้นๆ ได้มีประสิทธิภาพ

 

YourNextU มาพร้อมกับแผนการเรียนรู้ที่จะช่วยให้คุณสามารถเตรียมตัวให้พร้อมกับเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นทั้งการทำความเข้าใจและเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆการบริหารองค์กรและทีมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแส Disruption ไปจนถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ในองค์กรการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคตเพื่อช่วยให้คุณและองค์กรสามารถเตรียมตัวเข้าสู่โลกธุรกิจในยุคดิจิทัลได้อย่างเต็มที่สมัครได้แล้ววันนี้

Loading

บทความอื่นๆ