f

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer

You may like:

The e3 Leader Series

e3 Leader Series: Engage, Empower & Execute

The e3 Leader Series

คอร์สในซีรีย์นี้ ออกแบบมาเพื่อหัวหน้าและผู้นำที่มีประสบการณ์ และต้องการจะเสริมความเป็นผู้นำให้แข็งแกร่งขึ้นไปอีกขั้น The e3 Leader Series จะพาคุณไปเรียนรู้วิธีสร้างบทสนทนาที่มีจุดประสงค์เพื่อมุ่งหาคำตอบ เพื่อให้ลูกทีมรู้สึกมีส่วนร่วม และมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายของทีม คุณจะนำทีมไปสู่ผลลัพธ์อันน่าทึ่งเมื่อรู้จักพลังแห่ง e3

4Line Learning: Classroom & Virtual Classroom

ใช้เวลา: 3.5 ชม. (ต่อ 1 คลาส)

สถานที่เรียน: อาคาร FYI Center/ ออนไลน์

 • ขั้นตอนและกระบวนการของโปรแกรม e3 Arrow ส่วนที่ 1 การใช้กระบวนการและคำถามในการเชื่อมต่อกับคนรอบข้างได้อย่างทรงพลัง
 • การใช้ทักษะการฟังอย่างเอาใจใส่ และ การถามคำถามอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเข้าถึงผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้งทั้งในความเป็นตัวตนและสถานการณ์ที่ผู้อื่นเผชิญอยู่
 • การมีข้อกำหนดร่วมกันอย่างชัดเจนเพื่อทำให้บทสนทนาใช้เวลาไม่นานและ มีเป้าหมาย – การใช้คำถามเพื่อกำหนดเวลา จุดมุ่งหมาย และผลลัพธ์เพื่อสร้างบทสนทนาอย่างเฉพาะเจาะจง และได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • การใช้กระบวนการและคำถามในการเชื่อมต่อกับคนรอบข้างได้อย่างทรงพลัง

โปรแกรมประกาศนียบัตร e3 Leader มีเอกลักษณ์ในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่กระตุ้นการมุ่งสู่ผลลัพธ์ พัฒนาความสามารถของผู้อื่น และเพิ่มขีดความสามารถทางนวัตกรรม หลักสูตรนี้ยังเพิ่มประโยชน์ให้กับผู้เรียน ด้วยการฝึกฝนกับงานที่ทำอยู่จริง การนำ e3 Arrow ประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดต่อทีมและผู้ที่เกี่ยวข้อง

กำหนดความท้าทายในสถานที่ทำงาน เช่น การทำงานร่วมกันและภาระความรับผิดชอบ และเปลี่ยนจากปัญหาเป็นกรอบความคิดที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาเพื่อ:

 • สร้างการเชื่อมต่อและเข้าใจโลกของอีกฝ่าย
 • กำหนดข้อตกลงที่ชัดเจนและตรงประเด็น
 • ฟังอย่างเอาใจใส่ และใช้คำถามที่ทรงพลัง

ผู้ที่ควรเข้าหลักสูตร

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ค่อนข้างจัดอยู่ในระดับก้าวหน้า จึงเหมาะกับ ผู้จัดการที่มีประสบการณ์ หรือ ผู้ที่ต้องเข้ารับบทบาทผู้นำในระดับสำคัญ ๆ ที่จะต้องทำงานร่วมกับทีมงาน/ลูกค้า หรือ ผู้ที่ต้องการ

 • พัฒนาศักยภาพของการเป็นผู้นำ
 • สร้างการมีส่วนร่วมและสร้างบรรยากาศของการทำงานที่ดี มีความสุข
 • ปรับกรอบความคิด และพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง
 • สร้างวัฒนธรรมการสอนงาน

The e3 Leader Series แบ่งออกเป็น workshop ในห้องเรียน 3 คลาส

 • e1 Leading to Engage
 • e2 Leading to Empower
 • e3 Leading to Execute

ถ้าคุณกำลังสนใจลงเรียนคอร์ส The e3 Leader Series สมัครสมาชิกครั้งเดียวเพื่อเรียนทั้งหลักสูตร พร้อมคอนเทนต์ระดับโลกอื่นๆ อีกมากมายได้วันนี้