YourNexU YourNexU

Data Science เรียนไม่ยาก ถ้ารู้จักการใช้ Data ทำงาน และบริหารธุรกิจ

Data Science คืออะไร? รู้จักกันเบื้องต้นก่อนเริ่มเรียน

Data Science หรือการเรียนรู้ด้าน “วิทยาศาสตร์ข้อมูล” เป็นกระบวนการนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยครอบคลุมตามลำดับเริ่มตั้งแต่การเก็บข้อมูล (Collect) > การจัดการข้อมูล (Manage) > การวิเคราะห์ข้อมูล (Analyze) > ไปจนถึงขั้นตอนการนำข้อมูลมาช่วยตัดสินใจ (Decision)

เริ่มเรียนรู้ Big Data สู่การใช้ Data Science เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

นิยามของ Big Data เปรียบได้กับคลังขนาดใหญ่ที่มีปริมาณข้อมูลมหาศาล ที่สามารถนำไปวิเคราะห์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยจะมีทั้งข้อมูลที่เป็นแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างปะปนกันอยู่ แน่นอนว่าการทำธุรกิจ Data มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการจัดเก็บและวิเคราะห์ Big Data เพื่อนำไปสู่การค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญต่อการวางแผนกลยุทธ์ ซึ่งหากเข้าใจในกระบวนการด้าน Data Science ที่เป็นเรื่องพื้นฐานของการนำข้อมูลไปวิเคราะห์แล้ว คุณก็ได้ประหยัดเวลา พร้อมลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ซึ่งก่อนการเรียนรู้ในเรื่องของ Data Science และ Data Analytics จะเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของ Big Data เป็นการปูพื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูล ซึ่งในปัจจุบันเป็นสิ่งที่หลาย ๆ คนให้ความสนใจ และถือเป็นสิ่งน่ารู้ที่ควรจะมีการพัฒนาทักษะในด้านนี้ เพื่อทำความเข้าใจว่า Data และ Big Data นั้นมีความสำคัญอย่างไร และสามารถนำไปใช้งานในส่วนใดได้บ้าง

ซึ่งการใช้งาน Big Data นั้น เราสามารถนำ Big Data ไปใช้ได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อนำไปพัฒนาและจัดการงานด้านธุรกิจได้อย่างดี เสริมสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากขึ้น ช่วยคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าสำหรับบริการใหม่ๆ การคาดการณ์เพื่อบำรุงรักษาเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้การซ่อมบำรุงนั้นเป็นไปอย่างดีและมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงเป็นการขับเคลื่อนและกำหนดวิธีการใหม่ๆ โดยใช้ข้อมูลมาเพื่อปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้เป็นไปในทางที่ดี กระบวนการดังกล่าว เป็นการดึงข้อมูลไปใช้งานเป็นรากฐานของการใช้ Data Science และ Data Analytics ดังนั้นการเรียน Big Data จึงสำคัญเป็นอย่างมาก

สำหรับการเรียน Big Data นั้น จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถจัดการและประเมินถึงสิ่งต่างๆ รวมไปถึงตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและมีความผิดพลาดน้อยที่สุด โดยที่สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จาก Data ที่อยู่รอบตัวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงาน รวมไปถึงเพื่อฝึกทักษะและระเบียบวิธีที่จำเป็นในการนำไปใช้วิเคราะห์ Big Data

YourNextU มาพร้อมกับหลักสูตรการเรียน Big Data ที่หลากหลาย เหมาะกับแต่ละประเภทของผู้ที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นการนำไปใช้งานและสร้างธุรกิจ การทำความเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก Data การวางแผนและฝึกทักษะที่จำเป็นในการนำไปใช้วิเคราะห์ Big Data การทำความเข้าใช้ข้อมูลเชิงลึกผ่านกรณีศึกษา ไปจนถึงการทำความเข้าใจรูปแบบของปัญญาประดิษฐ์ เพื่อสร้างนวัตกรรมแห่งอนาคต การใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ระดับพื้นฐาน-ระดับกลาง ไปจนถึงระดับผู้เชี่ยวชาญอย่างการใช้ Data Science และ Data Analytics เพื่อให้สามารถเรียนรู้การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องที่ไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้การเรียน Big Data นั้นจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจตั้งแต่พื้นฐาน เพื่อต่อยอดการนำไปใช้และวิเคราะห์ถึงสิ่งต่างๆ ในอนาคต

YourNextU มาพร้อมกับคอร์สเรียน Big Data ที่น่าสนใจและออกแบบมาสำหรับคุณโดยเฉพาะ เพื่อให้คุณได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Data พร้อมปูพื้นฐานตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนมีความเป็นผู้เชี่ยวชาญ ไปจนถึงการใช้งานเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างดี และสามารถพัฒนาทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาดูกันดีกว่าว่าการเรียน Big Data จะมีหลักสูตรไหนบ้าง ที่จะทำให้เรื่องของ Data Science เรียนไม่ยากอย่างที่คิด!

เลือกลงทะเบียนคอร์สที่สนใจได้ง่าย ๆ เพียงคลิก

เลือกลงทะเบียนคอร์สที่สนใจได้ง่าย ๆ เพียงคลิก

สีระบุรูปแบบการเรียนรู้ :

Classroom

Online Course

Social Learning

กลุ่มหลักสูตรการเปลี่ยนแปลงของ Data กับการนำมาใช้ในงานและสร้างธุรกิจ

เข้าใจการบริโภคสื่อแบบมัลติสกรีนของคน Gen C (Connected Generation) เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ
ใช้ประโยชน์จาก Data ที่อยู่รอบตัวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงาน

กลุ่มหลักสูตรแนะนำการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูล (ระดับพื้นฐาน – ระดับกลาง)

เสริมสร้างการตัดสินใจด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้สถิติผ่านโปรแกรม Excel
สร้างแดชบอร์ดและนำเสนอข้อมูลแบบเข้าใจง่ายด้วยตัวคุณผ่านโปรแกรม Power BI
การนำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อนให้เป็นภาพสวยงามและเข้าใจง่าย

กลุ่มหลักสูตรแนะนำการใช้เครื่องมือ สำหรับคนทำงานในสายดาต้า (ระดับผู้เชี่ยวชาญ)

เข้าใจกระบวนการ Data Science และเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Python
ฝึกทักษะและระเบียบวิธีที่จำเป็นในการนำไปใช้วิเคราะห์ Big Data
ก้าวเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการวิเคราะห์โดยการใช้เครื่องมือ SAS
ความรู้เชิงลึกด้านการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้ R ผ่านเคสธุกิจและกรณีศึกษามากมาย
เข้าใจรูปแบบของปัญญาประดิษฐ์ เพื่อสร้างนวัตกรรมแห่งอนาคตที่ทรงพลัง

แชร์เรื่องนี้ :

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณากรอก ชื่อ
กรุณากรอก นามสกุล
กรุณากรอก เบอร์โทรศัพท์
กรุณากรอก อีเมล
ยอมรับ ข้อกำหนดการใช้บริการและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
Please verify that you are not a robot.