YourNexU YourNexU

รู้จักการใช้ Data ในการทำงาน และการบริหารธุรกิจ

เรียน Big Data เพื่อทำความรู้จัก Data ในการทำงานและการบริหารธุรกิจ


การเรียน Big Data ในปัจจุบันนั้นเป็นสิ่งที่หลายๆ คนให้ความสนใจ และถือเป็นสิ่งน่ารู้ที่ควรจะมีการพัฒนาทักษะในด้านนี้ เพื่อทำความเข้าใจว่า Data และ Big Data
นั้นมีความสำคัญอย่างไร และสามารถนำไปใช้งานในส่วนใดได้บ้าง

Big Data คือ ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มาก มีความหลากหลาย มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีความซับซ้อนสูง และจำเป็นที่จะต้องมีการจัดการหรือวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยที่เราสามารถจัดการกับข้อมูลและทำความเข้าใจเชิงลึกได้อย่างดี เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะเพื่อลูกค้าที่จะช่วยลดการใช้งาน ลดค่าใช้จ่าย ไปจนถึงการเพิ่มกลยุทธ์การทำการตลาดในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ

ซึ่งการใช้งาน Big Data นั้น เราสามารถนำ Big Data ไปใช้ได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อนำไปพัฒนาและจัดการงานด้านธุรกิจได้อย่างดี เสริมสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากขึ้น ช่วยคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าสำหรับบริการใหม่ๆ การคาดการณ์เพื่อบำรุงรักษาเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้การซ่อมบำรุงนั้นเป็นไปอย่างดีและมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงเป็นการขับเคลื่อนและกำหนดวิธีการใหม่ๆ โดยใช้ข้อมูลมาเพื่อปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้เป็นไปในทางที่ดี

สำหรับการเรียน Big Data นั้น จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถจัดการและประเมินถึงสิ่งต่างๆ รวมไปถึงตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและมีความผิดพลาดน้อยที่สุด โดยที่สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จาก Data ที่อยู่รอบตัวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงาน รวมไปถึงเพื่อฝึกทักษะและระเบียบวิธีที่จำเป็นในการนำไปใช้วิเคราะห์ Big Data

YourNextU มาพร้อมกับหลักสูตรการเรียน Big Data ที่หลากหลาย เหมาะกับแต่ละประเภทของผู้ที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นการนำไปใช้งานและสร้างธุรกิจ การทำความเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก Data การวางแผนและฝึกทักษะที่จำเป็นในการนำไปใช้วิเคราะห์ Big Data การทำความเข้าใช้ข้อมูลเชิงลึกผ่านกรณีศึกษา ไปจนถึงการทำความเข้าใจรูปแบบของปัญญาประดิษฐ์ เพื่อสร้างนวัตกรรมแห่งอนาคต การใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ระดับพื้นฐาน-ระดับกลาง-ระดับผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องที่ไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้การเรียน Big Data นั้นจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจตั้งแต่พื้นฐาน
เพื่อต่อยอดการนำไปใช้และวิเคราะห์ถึงสิ่งต่างๆ ในอนาคต

YourNextU มาพร้อมกับคอร์สเรียน Big Data ที่น่าสนใจและออกแบบมาสำหรับคุณโดยเฉพาะ เพื่อให้คุณได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Data
ไปจนถึงการใช้งานเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างดี และสามารถพัฒนาทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาดูกันดีกว่าว่าการเรียน Big Data จะมีหลักสูตรไหนบ้าง ที่จะทำให้เรื่องของ Data ไม่ยากอย่างที่คิด!

เลือกลงทะเบียนคอร์สที่สนใจได้ง่าย ๆ เพียงคลิก

สีระบุรูปแบบการเรียนรู้ :

Classroom

Online Course

Social Learning

กลุ่มหลักสูตรการเปลี่ยนแปลงของ Data กับการนำมาใช้ในงานและสร้างธุรกิจ

เข้าใจการบริโภคสื่อแบบมัลติสกรีนของคน Gen C (Connected Generation) เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ
ใช้ประโยชน์จาก Data ที่อยู่รอบตัวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงาน

กลุ่มหลักสูตรแนะนำการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูล (ระดับพื้นฐาน – ระดับกลาง)

เสริมสร้างการตัดสินใจด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้สถิติผ่านโปรแกรม Excel
สร้างแดชบอร์ดและนำเสนอข้อมูลแบบเข้าใจง่ายด้วยตัวคุณผ่านโปรแกรม Power BI
การนำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อนให้เป็นภาพสวยงามและเข้าใจง่าย

กลุ่มหลักสูตรแนะนำการใช้เครื่องมือ สำหรับคนทำงานในสายดาต้า (ระดับผู้เชี่ยวชาญ)

เข้าใจกระบวนการ Data Science และเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Python
ฝึกทักษะและระเบียบวิธีที่จำเป็นในการนำไปใช้วิเคราะห์ Big Data
ก้าวเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการวิเคราะห์โดยการใช้เครื่องมือ SAS
ความรู้เชิงลึกด้านการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้ R ผ่านเคสธุกิจและกรณีศึกษามากมาย
เข้าใจรูปแบบของปัญญาประดิษฐ์ เพื่อสร้างนวัตกรรมแห่งอนาคตที่ทรงพลัง

แชร์เรื่องนี้ :