YourNexU YourNexU

เข้าใจความต้องการและพฤติกรรม ของลูกค้าในยุค 4.0

เลือกลงทะเบียนคอร์สที่สนใจได้ง่าย ๆ เพียงคลิก

สีระบุรูปแบบการเรียนรู้ :

Classroom

Online Course

Social Learning

แชร์เรื่องนี้ :