Outward Mindset Online

ดาวน์โหลดคอร์สแคตตาล็อก


ในช่วงเวลาแห่งความท้าทายทั้งในแง่ของธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กร  การรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้อยู่รอดและประสบความสําเร็จท่ามกลางภาวะวิกฤตจึงเป็นสิ่งสําคัญ เพราะหัวใจของธุรกิจคือ “คน” องค์กรชั้นนําทั่วโลก จึงหันมาให้ความสําคัญกับการปรับมุมมองความคิดของพนักงาน โดยเน้นไปที่การสร้างทีมเวิร์คและปรับมุมมองความคิดของทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียว โดยนําหลักการ  Outward Mindset  ซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญในการกระตุ้นการขับเคลื่อนองค์กรมาใช์เพื่อลดความขัดแย้ง และเร่งความสําเร็จด้วยการผนึกกําลังเพื่อบรรลุเป้าหมาย  ทั้งในส่วนของบุคคลและองค์กร โปรแกรม  Outward Mindset  นี้ได้รับการพัฒนาโดยสถาบัน  Arbinger Institute  และมี  SEAC  เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในไทย

   Outward Mindset Online

   • ราคา 4,000 บาท / 4 เดือน เลือกเรียนได้ตามวันเวลาที่สะดวก เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้
   • 10 บทเรียน ในรูปแบบ 23 เคสตัวอย่าง รวม 32 วีดีโอ เรียนประมาณ 5 ชั่วโมง
   • 13 แบบฝึกหัด 11 เครื่องมือ, Quiz, ภารกิจ Faces & Places, ไดอารี Mindset Diary, Mindset Community Space
   • มี Assessment และ Mini Mission ให้ลองทำ เพื่อนำไปปรับใช้จริงได้
   • ตลอดระยะเวลาเรียน สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนได้

    เกี่ยวกับหลักสูตร Outward Mindset Online

    Outward Mindset Online คืออะไร
    • เป็นคอร์สที่สอนเกี่ยวกับ Outward Mindset ผ่านรูปแบบการเรียนออนไลน์  ตัวคอร์สนั้นจะเป็นการสอนผ่านรูปแบบวีดีโอ ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาตามที่ตัวเองต้องการ
    การเรียนที่แตกต่างจากคอร์สออนไลน์ทั่วไป
    • เรียนผ่าน "เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง" ที่ชวนให้ติดตาม เรียนสนุก สาระแน่นๆ
    • "รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย" ในที่เดียว ผู้เรียนได้ประสบการณ์การเรียนที่หลากหลาย
    • Certificate Program และ SEAC มีลิขสิทธิ์เผยแพร่ Outward Mindset “ที่เดียวในไทย”
    สิ่งที่จะได้เรียนรู้จากคอร์สนี้
    • รู้จักความแตกต่าง ระหว่าง Inward และ Outward Mindset 
    • เข้าใจสาเหตุที่เรามักจะเห็นคนอื่นสําคัญน้อยกว่าตัวเอง และ ผลักความผิดไปให้คนอื่นก่อนเสมอ 
    • วิธีมองนอก “กรอบ” ของตัวเราเพื่อยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง และ เข้าใจคนอื่นมากขึ้น
    • เครื่องมือท่ีจะช่วยคลายความขัดแย้ง เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง และทําให้คุณรู้จักตัวเองดีขึ้น 
    เรียนแบบออนไลน์ จะวัดผลจริงอย่างไร
    • เรามีการประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนผ่าน Assessment ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ และ ยังมี Change Tracker Program เป็นส่วนเสริม ในกรณีที่ต้องการติดตามผลการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและเข้มข้นมากกว่าเดิม
    โปรแกรมนี้เหมาะกับใคร
    • ผู้บริหารที่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจในการปรับองค์กรโดยรวม
    • ผู้บริหารที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม เพื่อผลักดันองค์กรสู่เป้าหมายที่วางไว้
    • ผู้ที่ต้องการปรับ Mindset และสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นให้ดีขึ้น

    ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

    กรุณากรอก ชื่อ
    กรุณากรอก นามสกุล
    กรุณากรอก เบอร์โทรศัพท์
    กรุณากรอก อีเมล
    กรุณากรอก ชื่อบริษัท
    กรุณาเลือก อาชีพ/ตำแหน่ง
    ยอมรับ ข้อกำหนดการใช้บริการและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
    Please verify that you are not a robot.

    แชร์เรื่องนี้ :