Agile Method Foundations

หลักสูตรพัฒนาองค์กรเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ Agile Transformation


สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อจบหลักสูตรนี้

 • เข้าใจ Agility Profile ของตนเอง ในทั้ง 4 มิติ และสามารถหาแนวทางการพัฒนาที่ตรงจุด และได้รับรายงานผล Psytech Agility Report มูลค่า 2,000 บาท
 • เข้าใจหลักการและแนวคิดพื้นฐานของการทำงานแบบ Agile
 • กระบวนการเทคนิค วิธีการทำงานแบบAgile ด้วยการใช้ OKRs (Objectives & Key Results) และขั้นตอนการสร้าง OKRs ให้เกิดประสิทธิภาพ
 • เข้าใจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Scrum (Agile Framework ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดชนิดหนึ่ง) และการเริ่มต้นนำ Scrum ไปปรับใช้ในการทำงาน รวมถึงการบริหารโครงการด้วย Scrum และรับประกาศนียบัตร Agile Scrum Master
 • เข้าใจและสามารถพัฒนาความสามารถใหม่ที่เรียกว่า Change Agility ทั้งในระดับบุคคล ระดับทีมและระดับองค์กร


หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้นำ พนักงาน หรือเจ้าของธุรกิจที่ต้องการ เริ่มใช้วิธีการทำงานแบบ Agile ในทีม โครงการ หรือองค์กรของตนเอง
 • ผู้ที่ต้องการ Upskill ทักษะตนเองเกี่ยวกับ Agile ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงการนำไปใช้จริง
 • ทีมที่ทำงานในโครงการแบบอไจล์ และต้องการทบทวน ปรับพื้นฐานให้แข็งแรงและเรียนรู้แง่มุมอื่น ๆ เพิ่มเติม
 • ผู้ที่ต้องการค้นหาวิธีการใหม่ ๆ ในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน 

หลักสูตรแนะนำในแพ็กเกจนี้

ดาวน์โหลดคอร์สแคตตาล็อก

Virtual Learning Pack

รูปแบบการเรียนรู้หลากหลาย ทั้ง
เรียนสดผ่านโปรแกรม Zoom หรือ เรียนผ่านการดูคลิปวีดีโอ

 • คลาสออนไลน์สอนสดทุกวัน วันละ 3 เวลา มากกว่า 500 หลักสูตร
 • เรียนออนไลน์ผ่านวีดีโอได้มากกว่า 3,000 หลักสูตร
 • รับใบประกาศนียบัตรจากหลากหลายสถาบันชั้นนำ
 • สอนโดยผู้เชี่ยวชาญมากคุณภาพ เรียนรู้พร้อมเพื่อนสมาชิก หลากหลายสาขาอาชีพ
 • เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้ตลอดอายุสมาชิก
 • รับสิทธิ์ที่ปรึกษาวางแผนการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นจนจบ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
4,000 บาท  / 3 เดือน

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณากรอก ชื่อ
กรุณากรอก นามสกุล
กรุณากรอก เบอร์โทรศัพท์
กรุณากรอก อีเมล
กรุณากรอก ชื่อบริษัท
กรุณาเลือก อาชีพ/ตำแหน่ง
ยอมรับ ข้อกำหนดการใช้บริการและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
Please verify that you are not a robot.

แชร์เรื่องนี้ :