ทำไมองค์กรต้องเริ่มพัฒนาทักษะตั้งแต่วันนี้?

เพราะสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงและผันผวนอย่างรวดเร็ว สิ่งสำคัญที่ "บุคลากร" และ "องค์กร" ต้องมี คือการไม่หยุดที่จะเรียนรู้และพัฒนาทักษะอยู่ตลอดเวลา เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปสู่ ความสำเร็จ และ ยั่งยืน

  

ทำไมต้อง YourNextU For Enterprise?
เพราะ YourNextU For Enterprise คือแพลตฟอร์มการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่จะสร้างทักษะที่จำเป็นให้กับบุคลากรและองค์กรด้วยหลักสูตรชั้นนำระดับโลก และผู้สอนที่ Certified ตามมาตรฐานของหลักสูตร

YourNextU For Enterprise ช่วยแก้ปัญหาให้องค์กรคุณได้อย่างไร? 
- ระบบการอบรมที่ไม่ใช่แค่เพียงการเรียนแล้วจบไป แต่มีทั้งคลาสเรียนแบบออนไลน์วีดีโอ และแบบสดผ่าน Zoom
- ไฟล์เอกสารของรายวิชาให้ดาวน์โหลด 
- พื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนต่างองค์กร
- Session สำหรับปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของเราโดยตรง 
- โดยทั้งหมดเป็น Journey การเรียนรู้แบบสากล ที่จะทำให้เห็นผลการเปลี่ยนแปลงในองค์กรชัดเจนยิ่งขึ้น  

สนใจสมัครเรียนในนามองค์กร

กรุณากรอก ชื่อ
กรุณากรอก นามสกุล
กรุณากรอก ชื่อบริษัท
กรุณาเลือก อาชีพ/ตำแหน่ง
กรุณากรอก เบอร์โทรศัพท์
กรุณากรอก อีเมล
กรุณากรอก ข้อความที่ต้องการติดต่อ
ยอมรับ ข้อกำหนดการใช้บริการและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
Please verify that you are not a robot.