ทำไมองค์กรต้องเริ่มพัฒนาทักษะตั้งแต่วันนี้?

เพราะสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงและผันผวนอย่างรวดเร็ว สิ่งสำคัญที่ "บุคลากร" และ "องค์กร" ต้องมี คือการไม่หยุดที่จะเรียนรู้และพัฒนาทักษะอยู่ตลอดเวลา เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปสู่ ความสำเร็จ และ ยั่งยืน


ทำไมต้อง YourNextU For Enterprise?

เพราะ YourNextU For Enterprise คือแพลตฟอร์มการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่จะสร้างทักษะที่จำเป็นให้กับบุคลากรและองค์กรด้วยหลักสูตรชั้นนำระดับโลก และผู้สอนที่ Certified ตามมาตรฐานของหลักสูตร


YourNextU For Enterprise ช่วยแก้ปัญหาให้องค์กรคุณได้อย่างไร?

  • มีคลาสเรียนแบบออนไลน์วิดีโอและแบบสดผ่าน Zoom
  • ไฟล์เอกสารของรายวิชาให้ดาวน์โหลด
  • พื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนต่างองค์กร
  • Session สำหรับปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของเราโดยตรง
  • ทีม Support ในการพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร
  • Journey การเรียนรู้แบบสากลที่เห็นผลการเปลี่ยนแปลงจริง

สนใจสมัครเรียนในนามองค์กร

กรุณากรอก ชื่อ
กรุณากรอก นามสกุล
กรุณากรอก ชื่อบริษัท
กรุณาเลือก อาชีพ/ตำแหน่ง
กรุณากรอก เบอร์โทรศัพท์
กรุณากรอก อีเมล
กรุณากรอก ข้อความที่ต้องการติดต่อ
ยอมรับ ข้อกำหนดการใช้บริการและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
Please verify that you are not a robot.