YourNexU YourNexU

เรียนรู้ด้วยหลักสูตร Virtual มากกว่า 40+ หลักสูตร

หลักสูตรลิขสิทธิ์จากสถาบันระดับโลก เรียนแบบสดกับผู้เชี่ยวชาญ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดกับเพือนสมาชิก

Design Thinking คืออะไร ทำไมองค์กรใหญ่ๆ ถึงเลือกที่จะใช้วิธีนี้ในการสร้างผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อตอบโจทย์ลูกค้ายุคใหม่ได้รวดเร็วและก้าว [...]

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังเป็นเจ้าของหรือมีแผนปั้นธุรกิจใหม่ คุณต้องรู้ก่อนว่าจะทำสินค้าให้ตรงใจลูกค้าได้อย่างไร จะทำอย่างไรให้คุ [...]

เราสร้างสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ๆ ขึ้นมามากมายกว่าในอดีตที่ผ่านมา แต่สิ่งที่น่าเศร้าคือ สินค้าหรือบริการเหล่านั้นกลับไม [...]

หลักสูตรนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากหนังสือที่มีชื่อว่า “Go to Market Strategy” เขียนโดย ลอเรนซ์ ฟรีด์แมน โดยมีเป้าหมายที่จะช [...]

โลกที่เร่งรีบในปัจจุบันทำให้เราใช้ชีวิตอย่างเคร่งเครียดและกดดัน การรักษาอารมณ์ของตัวเองให้คงที่ และการรักษาความสัมพันธ์กับผู้อื่นให้ดีจ [...]

ทุกวันนี้ คำว่า ‘อไจล์’ ได้เข้ามาแทรกซึมอยู่ในแทบจะทุกส่วนของ การทำงาน อไจล์ คือการที่เราสามารถมีการยืดหยุ่น เรียนรู้ ปร [...]

คอร์สนี้จะเปิดโอกาสให้คุณเข้าใจศักยภาพของตัวเอง ทุกคนมีความแตกต่างเรามีจุดแข็งและจุดที่ต้องการการพัฒนาที่ต่างกัน การที่เราเข้าใจตัวเองมา [...]

ผู้นำไม่ใช่ตำแหน่งที่ได้มาพร้อมกับความเชื่อใจและการเคารพรับฟังจากคนรอบข้างเสมอไป ความพยายามเป็นผู้นำที่ดีนั้นไม่ได้อาศัย [...]

ทุกคนย่อมอยากมีชีวิตที่มีความสุขบนเส้นทางของตัวเอง และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างด้วยกันทั้งนั้น แต่การมีชีวิตให้ได้อย่างท [...]

Mindset มีความสำคัญต่อเราอย่างไร?Mindset คือ มุมมอง กรอบความคิด หรือ วิธีคิด ที่ส่งผลต่อวิธีการใช้ชีวิต การที่คนเรามีบุคลิ [...]

พลิกความสัมพันธ์ ทั้งในแง่ส่วนตัวและการทำงานให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นด้วย Outward Mindset มองคนรอบตัวด้วยความเข้าใจ แทนการจดจ่ออยู่ก [...]

ไปทำความเข้าใจพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงบุคลิกในตัวเอง ให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นและรู้จักสังเกตบุคลิกของคนอื่นๆ เรียนรู้วิธ [...]