Classroom

เรียนรู้ผ่านการเรียนในห้องเรียน มากกว่า 40+ หลักสูตร

  หลักสูตรลิขสิทธิ์จากสถาบันระดับโลก เรียนแบบสดกับผู้เชี่ยวชาญ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดกับเพือนสมาชิก


บ่อยครั้งการคิดไอเดียใหม่ก็ดูจะเป็นเรื่องยากเสียเหลือเกิน โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่กดดันให้เราต้องคิดไอเดียดี ๆ ในเวลาที่จำกั [...]

หลักสูตรนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะนำเราทุกคนไปสู่การคิดเชิงสร้างสรรค์ / การคิดเชิงออกแบบ / การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ทีมหรือ องค์กร ต้องการใ [...]

ลองคิดดูว่าในยุควันนี้ คุณจะได้รับประโยชน์มากขนาดไหน? จากการใช้วิธีการใหม่และดั้งเดิมในการแก้ปัญหา ปัจจุบันความคิดสร้างส [...]

หลักสูตรนี้ให้ควำมสำคัญกับทักษะกำรสื่อสาร เนื่องจากทักษะการสื่อสารแบบต่อหน้านั้น สิ่งที่จำเป็นจะต้องเรียนรู้และฝึกฝนไม่เพี [...]

การดำเนินชีวิต เปรียบเสมือนกับการเดินทางของเรือใบ ที่กัปตันเรือจะต้องสามารถรับมือกับสภาพอากาศต่างๆ เพื่อนำร่องฝ่าท้องทะเลสู่จุ [...]

หลักสูตรนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับผลสำรวจของการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญและแนวทางของการสร้างเครือข่ายอย่างทรง [...]

โปรแกรมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนคุณในฐานะผู้นำในการสร้างแรงบันดาลใจและนำสิ่งที่ดีที่สุดออกมาจากภายในตัวคุณเองและผู้อื่นโดย [...]

สครัม โดยระบบของมันเองแล้วนั้น เป็นเพียงโครงสร้างธรรมดาๆที่สามารถสร้างให้เกิดการทำงานของทีมให้มีประสิทธิภาพกับการทำผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อน ที [...]

ทักษะด้านงานบริการไม่เพียงสําคัญต่อคนที่ทํางานด้านบริการเท่านั้น แต่สําคัญกับทุกคนในทุก สายอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหาร โรงแรม สื่อสารอง [...]

ถ้าจะบอกว่าปัจจุบันนี้เป็นยุคแห่งข้อมูลก็คงจะไม่ผิดนัก เพราะไม่ว่าจะมองไหนทางไหน ก็ล้วนแต่มีการนําข้อมูลไป ปรับใช้เพื่อสร้างมูลค่าให้กับต [...]

ในชีวิตจริง การมองให้ออกว่าใครเป็นคนสไตล์ไหนในเวลาที่จำกัดคงเป็นเรื่องยาก แต่คอร์สนี้จะช่วยคุณได้ฝึกสังเกตสไตล์คนในเวลาสั้น ๆ พร้ [...]

การเล่าเรื่องสร้างเอกลักษณ์เฉพาะส่วนบุคคล เห็นความสําคัญของการดําเนินชีวิต การเล่าเรื่องสามารถนําไปใช้ได้ หลายๆอย่าง ทั้งก [...]