เรียนรู้ด้วยหลักสูตร Classroom มากกว่า 40+ หลักสูตร

หลักสูตรลิขสิทธิ์จากสถาบันระดับโลก เรียนแบบสดกับผู้เชี่ยวชาญ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดกับเพือนสมาชิก


ส่วนประกอบแรกของการสร้างผู้นำในตนเอง คือ การท้าทายกับความคิดที่เราเชื่อว่ามันมีอุปสรรคบางอย่างอยู่ สิ่งนี้จำกัดการทำให้เรามองหาความเป็ [...]

การเผชิญกับความขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นมิติใดในชีวิตก็ตาม นอกจากนี้เราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราจะเผชิญก [...]

สครัม โดยระบบของมันเองแล้วนั้น เป็นเพียงโครงสร้างธรรมดาๆที่สามารถสร้างให้เกิดการทำงานของทีมให้มีประสิทธิภาพกับการทำผลิตภ [...]

มื่อคุณมีงานโครงการมากมายที่ที่คุณต้องการสะสางรออยู่ บางครั้งความพยายามอย่างเต็มที่ที่คุณทำดูเหมือนจะไม่เพียงพอสำหรับความท้ [...]

บ่อยครั้งการคิดไอเดียใหม่ก็ดูจะเป็นเรื่องยากเสียเหลือเกิน โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่กดดันให้เราต้องคิดไอเดียดี ๆ ในเวลาที่จำกัด หลั [...]

หลักสูตรนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะนำเราทุกคนไปสู่การคิดเชิงสร้างสรรค์ / การคิดเชิงออกแบบ / การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ทีมหรือ องค์กร ต้อ [...]

ลองคิดดูว่าในยุควันนี้ คุณจะได้รับประโยชน์มากขนาดไหน? จากการใช้วิธีการใหม่และดั้งเดิมในการแก้ปัญหา ปัจจุบันความคิดสร้างสรรค์เป็นคว [...]

ในชีวิตจริง การมองให้ออกว่าใครเป็นคนสไตล์ไหนในเวลาที่จำกัดคงเป็นเรื่องยาก แต่คอร์สนี้จะช่วยคุณได้ฝึกสังเกตสไตล์คนในเวลาสั้น ๆ [...]

หลักสูตรนี้ให้ควำมสำคัญกับทักษะกำรสื่อสาร เนื่องจากทักษะการสื่อสารแบบต่อหน้านั้น สิ่งที่จำเป็นจะต้องเรียนรู้และฝึกฝนไม่เพียงแต่ก [...]

ผู้นำแบบ E3 จะใช้คอนเนคชั่นอันทรงพลังและพูดคุยหารือเพื่อหาทางแก้ปัญหา ในซี่รี่ส์นี้จะสอนให้คุณรู้จักพื้นฐานก้าวแรกของ E3 Lead [...]

เพราะการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ อยู่ที่ว่าคุณจะเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องเกิดขึ้นแน่ๆ ได้ดีแค่ไหนN [...]

โปรแกรมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนคุณในฐานะผู้นำในการสร้างแรงบันดาลใจและนำสิ่งที่ดีที่สุดออกมาจากภายในตัวคุณเองและผู้อื่นโดยการสำ [...]