YourNexU YourNexU
AI คืออะไร AI คืออะไร

Mindset / May 29, 2020

AI คืออะไร

เมื่อพูดถึงการทำงานในยุคปัจจุบัน หนึ่งสิ่งที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและเข้ามามีบทบาทในการทำงานมากยิ่งขึ้น ก็คงจะหนีไม่พ้นกับการทำงานด้วย AI หรือปัญญาประดิษฐ์ และอาจบอกได้ว่าAI คือหนึ่งในตัวการที่เข้ามาทำงานแทนมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ จนอาจจะทำให้เราเข้าสู่ยุคหุ่นยนต์อย่างเต็มตัว ซึ่งในปัจจุบันที่ AI เข้ามานั้น ทำให้เกิด Digital Disruption ขึ้น ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบใหม่และส่งผลกระทต่อการทำงานในรูปแบบเดิม แล้วเราจะอยู่ในยุคที่ AI เข้ามามีบทบาทได้อย่างไร?

ก่อนอื่นต้องมาทำความรู้จักกันเสียก่อนว่า AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ คืออะไร AI คือ เทคโนโลยีที่มีการออกแบบและพัฒนาให้มีการทำงานเหมือนสมองมนุษย์โดยที่เน้นตอบโต้กับผู้ใช้งานโดยตรง โดยที่ AI นั้น จะเน้นเหตุผลและแนวคิดที่คล้ายหรือเลียนมนุษย์แบบเป็นหลัก เพื่อให้สามารถทำงานได้คล้ายมนุษย์มากที่สุด และจำเป็นที่จะต้องมีการประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะได้สามารถใช้งาน AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทำไม AI ถึงมีความสำคัญในยุคปัจจุบัน เพราะด้วย AI หรือปัญญาประดิษฐ์นั้น คือหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีการเรียนรู้ซ้ำๆ ผ่านการเก็บข้อมูลเดิมๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและด้วยความแม่นยำ สม่ำเสมอ โดยที่สามารถเรียนรู้แบบก้าวหน้าได้ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาจากข้อมูลเดิมหรือการรับข้อมูลใหม่ นอกจากนี้แล้ว ด้วยระบบที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ AI คือหนึ่งสิ่งที่เข้ามาช่วยในการทำงานได้อย่างประสิทธิภาพ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้มากกว่าเดิม ลึก และแม่นยำมากที่สุด โดยที่จะสามารถนำข้อมูลนั้นๆ มาประยุกต์ใช้ได้อย่างสูงสุด โดยเฉพาะการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data ที่ AI นั้นจะเข้ามาช่วยให้สามารถวิเคราะห์แบบจำลองได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น

สำหรับมุมของคนทำงาน เราจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้และพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อนำมาใช้งานในด้านธุรกิจโดยเฉพาะ และเพื่อเพิ่มทักษะด้านการต่อยอดและแปลงข้อมูลเชิงเทคนิค ให้มาอยู่ในรูปแบบของภาพหรือย่อยข้อมูลให้เล็กลงและทำความเข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้แล้ว การฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนนั้น ถือเป็นอีกหนึ่งทักษะที่สำคัญไม่แพ้กัน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ง่ายขึ้นได้อย่างดี อีกทั้งความสามารถในด้านทักษะเรื่องการทำงาน การสื่อสาร และความยืดหยุ่นในการทำงานนั้น ก็จำเป็นที่จะต้องพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารให้เหมาะสม รวมไปถึงทักษะความคิดสร้างสรรค์ที่จะเข้ามาช่วยให้สามารถฝึกด้านการคิดให้สามารถทำงานได้อย่างดีอีกด้วย

YourNextU มาพร้อมกับแผนการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มทักษะตนเองในด้านการสื่อสาร การผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ การทำความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ ไปจนถึงแผนการเรียนที่จะฝึกให้คุณสามารถใช้งาน Data และเครื่องมือเพื่อทำการวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการฝึกทักษะสำหรับผู้นำสำหรับโลกอนาคต เพิ่มทักษะการจัดการและบริหารทีมให้มีประสิทธิภาพ และในด้านการต่อยอดธุรกิจ ที่คุณสามารถเลือกเรียนได้ตามต้องการ

By Pariyakorn

แชร์เรื่องนี้ :