YourNexU YourNexU
Agile (อไจล์) คืออะไร? Agile (อไจล์) คืออะไร?

Mindset / May 31, 2021

Agile (อไจล์) คืออะไร?

Agile (อไจล์) คืออะไร?

ในโลกปัจจุบัน คำว่า Agile นั้นกำลังเป็นที่กล่าวถึงในแวดวงธุรกิจ ไม่ว่าคุณจะฟัง Podcast หรือว่าดู Live ต่างๆ คำว่า Agile มักจะถูกกล่าวถึงอยู่บ่อยๆ เพราะว่าในตอนนี้หลากหลายองค์กรชั้นนำของโลก อาทิ Lego Digital Solution หรือ Playstation Network ก็ได้เปลี่ยนวิธีการทำงานจากแบบเดิมมาใช้วิธีแบบ Agile กันแล้ว

เราเชื่อว่าจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดในการทำความรู้จักกับ Agile คือการทำความเข้าใจ 4 หัวใจสำคัญ หรือที่เรียกว่า Agile Manifesto ซึ่งเป็นแนวคิดสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่วิศวกร 17 คนร่วมกันคิดค้นขึ้นมาในปี 2001

 

ในเวลาต่อมา Agile Manifesto ได้ถูกปรับใช้อย่างแพร่หลายในธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะในกระบวนการผลิตหรือสร้างสรรค์อะไรสักอย่างเพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้า ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการทำงานแบบ Agile โดยยึด 4 หัวใจสำคัญเป็นแนวทางก็คือ คุณภาพงานดีขึ้น ความผิดพลาดน้อยลง รวมถึงคุณค่าและประสิทธิภาพในการทำงานที่เพิ่มมากขึ้น

Agile Manifesto หัวใจสำคัญ 4 ข้อประกอบไปด้วย

 

#เน้นการสื่อสาร มากกว่าขั้นตอนและเครื่องมือ – ทีมควรสื่อสารและพูดคุยกันอยู่เสมอ เมื่อทุกคนรู้ว่าใครกำลังทำอะไร ถึงขั้นตอนไหน และเห็นภาพใหญ่ร่วมกัน โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดก็น้อยลง ส่วนขั้นตอนหรือเครื่องมือเป็นแค่ส่วนหนึ่ง ผลงานจะสำเร็จได้ก็เพราะความสามารถของคนในทีมต่างหาก

#เน้นผลงานที่ใช้ได้จริง มากกว่างานเอกสาร – การที่ทีมมารวมตัวกันสร้างสรรค์หรือผลิตอะไรสักอย่าง ปลายทางของทุกคนคือสินค้า บริการ หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริง ไม่ใช่กองเอกสารที่ถึงแม้จะครบถ้วนทุกหน้า แต่ความจริงแล้วไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรแก่ลูกค้าเลย

#ร่วมมือกับลูกค้า มากกว่าต่อรองสัญญา – ถึงจะมีสัญญาข้อตกลงต่างๆ วางอยู่ตรงหน้า แต่ทีมควรมีความยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ถ้าเราไม่ปรับตัวและร่วมมือกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาก็คงจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดแน่นอน

#รับมือกับการเปลี่ยนแปลง มากกว่ายึดอยู่กับแผนอย่างเดียว – ทีมควรทำงานด้วยความเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา หัวหน้าทีมควรกระจายอำนาจให้กับลูกทีมในการวางแผนงาน เพราะหากเกิดการเปลี่ยนแปลง พวกเขาจะได้รับมือได้อย่างทันที

 

แล้ว Agile Mindset คือะไร?

แนวคิดในการสร้างความคล่องแคล่วในการทำงาน ความยืดหยุ่น และการปรับตัวอย่างรวดเร็วให้เข้ากับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ส่งเสริมให้ทุกคนในทีมรู้จักร่วมมือกันแก้ปัญหาต่างๆ อย่างตรงไปตรงมาและชัดเจน

 

Agile Mindset มีองค์ประกอบหลัก 3 อย่าง ได้แก่

1. ความไม่แน่นอน (Instability)

2. การเข้าใจว่าทุกอย่างไม่สามารถเป็นไปตามแผนของเราได้ (Unpredictability)

3. การหันมาร่วมมือกันแก้ไขปัญหาให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน (Collaboration)

 

หากเราเข้าใจถึงแก่นของ Agile Mindset วิธีการปฏิบัติก็ไม่ใช่เรื่องยาก โดยการปฏิบัตินั้นมีอยู่ 2 เรื่องใหญ่ๆ คือการทำงานร่วมกัน (Interaction) และการทำให้เห็นภาพใหญ่ร่วมกัน (Visualization)

 

ทีมที่มีแนวคิดแบบ Agile จะได้เปรียบในหลายๆ สถานการณ์ เช่น หากทีมกำลังประสบกับปัญหา ทำให้งานไม่ดำเนินไปตามแผนที่กำหนดไว้ แทนที่จะจ้องจับผิดเพื่อนร่วมทีมหรือโทษใครคนใดคนหนึ่ง แต่ทีมที่คิดแบบ Agile จะเข้าใจถึงธรรมชาติของงานว่าทุกอย่างไม่มีอะไรแน่นอน ช่วยกันปรับแผนงาน และร่วมมือแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ ส่งผลให้งานนั้นสำเร็จในที่สุด

 

คุณสามารถเปิดรับความก้าวหน้าและโอกาสใหม่ๆ ในหน้าที่การงาน เรียนรู้ Agile Mindset ปรับมุมมองและสไตล์การทำงานให้คล่องแคล่ว พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอกับหลักสูตร Adopt an Agile Mindset ที่มียอดผู้เรียนจบมากกว่า 6,000 คน คลิกเลย https://bit.ly/3oYymop

นอกจาก Adopt an Agile Mindset ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแล้ว YourNextU ยังมีหลักสูตรที่จะช่วยเพิ่มความเป็น Agile ในตัวคุณอีกมากมาย เริ่มเรียนหลักสูตร Agile กับ YourNextU ได้แล้ววันนี้!

 

YourNextU World-Class Learning Marketplace and Community


By Viracha

แชร์เรื่องนี้ :