YourNexU YourNexU
Soft skills ที่องค์กรยุคใหม่ไม่ควรมองข้าม Soft skills ที่องค์กรยุคใหม่ไม่ควรมองข้าม

Upskill/Reskill / November 2, 2021

Soft skills ที่องค์กรยุคใหม่ไม่ควรมองข้าม

ปฏิเสธไม่ได้ว่าที่ผ่านมาองค์กรส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับ Soft Skills น้อยกว่า Hard skills แต่มุมมองนี้ได้เปลี่ยนไปเมื่อรายงาน The Future of Jobs Report ฉบับล่าสุด ของ The World Economic Forum ได้จัดให้ Soft Skills เช่น การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking), การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (Complex problem-solving), การฟื้นตัว (Resilience), ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity), และความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional intelligence) อยู่อันดับต้นๆ ของทักษะที่ ‘ต้องมี’ ภายในปี 2025 
.
เห็นอย่างนี้แล้ว มาดูกันว่าทำไม Soft skills ถึงสำคัญไม่แพ้ Hard skills และทำไมองค์กรจึงควรเสริมสร้างทักษะเหล่านี้ให้พนักงานหากต้องการที่จะประสบความสำเร็จในโลกการทำงานยุคใหม่
.
1️⃣ Soft skills ไม่มีวันหมดอายุ 
โลกการทำงานเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้วิถีการทำงานเปลี่ยนไป ส่งผลให้มี Hard skills ใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย ในขณะเดียวกันก็ทำให้ทักษะทางเทคนิคบางทักษะกลายเป็นทักษะที่ ‘หมดอายุ’ หรือไม่สามารถนำมาใช้งานได้เหมือนแต่ก่อน แต่ไม่ว่าโลกจะหมุนไปทางไหน Soft skills ก็ยังเป็นทักษะที่ฆ่าไม่ตาย ไม่ว่าอย่างไรเราก็ยังต้องการทักษะเหล่านั้นอยู่
บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Google และ Amazon เข้าใจถึงแนวคิดนี้ และได้ให้ความสำคัญกับทักษะเช่น ความสามารถในการเรียนรู้ (Learnability) และการแก้ปัญหา (Problem-solving) ซึ่งถือว่าเป็นคุณสมบัติหลักของพนักงานที่จะประสบความสำเร็จกับองค์กร
.
2️⃣ Automation ไม่สามารถทำงานแทน Soft skills ได้ 
จริงอยู่ว่าเทคโนโลยีช่วยลดระยะเวลาการทำงานลง และช่วยทำให้อะไรหลายๆ อย่างง่ายขึ้น แต่เทคโนโลยีก็ยังไม่ล้ำไปถึงขั้นทำงานแทนคนได้ 100% เนื่องจากสมองของ AI ยังไม่ซับซ้อนเท่าสมองมนุษย์ ทำให้ไม่สามารถทำงานที่ต้องใช้ทักษะขั้นสูงเช่น การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (Complex problem-solving), การระดมความคิด (Brainstorming) หรือ ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ได้ ด้วยเหตุนี้ Soft skills จึงยังเป็นทักษะที่อยู่ในความต้องการอยู่เสมอ ไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปขนาดไหน 
รายงานจาก McKinsey คาดการณ์ว่าความต้องการทักษะทักษะขั้นสูงเช่น การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking), การวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน (Complex information processing), การตัดสินใจ (Decision making) และ ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) จะเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องไปจนถึงปี 2030 เลยทีเดียว
.
3️⃣ Hard skills ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหากขาด Soft skills 
หากพนักงานมี Hard skills ที่เป็นเลิศ แต่ขาด Soft skills ไป – ไม่เข้าใจที่สิ่งลูกค้าต้องการ ไม่สามารถสื่อสารกับลูกค้าหรือประสานงานกับเพื่อนร่วมงานได้ ก็จะไม่สามารถทำให้โปรเจกต์ประสบความสำเร็จได้
ในการทำงานยุคปัจจุบัน พนักงานจำเป็นต้องใช้ทั้ง Hard skills และ Soft skills เพื่อให้ได้ผลลัพท์ที่ต้องการ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่เพียงแค่ต้องรู้วิธีเขียนโค้ดเท่านั้น แต่ต้องยังมีไหวพริบทางธุรกิจในการทำความเข้าใจความต้องการลูกค้า เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการนั้นได้ นักการตลาดและเซลล์มีแค่ทักษะการขายไม่พอ แต่ยังต้องมีทักษะการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อให้สามารถสร้างคอนเนคชั่นที่ดีกับลูกค้าได้
เช่นเดียวกันกับผู้บริหารที่ดี ที่ต้องเป็นคนที่เก่งทั้งเรื่อง ‘งาน’ และเรื่อง ‘คน’ ควบคู่กันไป
.
Soft skills ที่องค์กรยุคใหม่ไม่ควรมองข้าม:
- ความเป็นผู้นำ (Leadership): ความสามารถในการนำทีมและสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อให้ลูกทีมร่วมมือร่วมใจไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
- ไหวพริบทางธุรกิจ (Business acumen): เข้าใจหลักการของธุรกิจ และสามารถทำความรู้ทางธุรกิจมาปรับใช้ในการทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพท์ที่ต้องการ
- ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity): ความสามารถในการออกไอเดีย หาโซลูชั่นแปลกใหม่ สร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยแนวคิดที่ไม่เหมือนใคร
- การสื่อสาร (Communication): ความสามารถในการสื่อสารความคิดของตัวเองออกไป และทำความเข้าใจความต้องการ
- การประสานงาน (Collaboration): ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อการทำงานที่ลื่นไหล
- ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence): ความสามารถในการจัดการอารมณ์ของตัวเอง และการรับมือกับอารมณ์ของผู้อื่น
- การเข้าใจผู้อื่น (Empathy): ความสามารถในการเปิดใจเพื่อเข้าใจผู้อื่น รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ยอมรับความคิด ความรู้สึก และความต้องการของผู้อื่นโดยไม่เอาตัวเองมาเป็นศูนย์กลาง
- การปรับตัว (Adaptability): ความสามารถในการรับมือกับความไม่แน่นอน สามารถปรับตัว และทำงานได้ดีท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
- การฟื้นตัว (Resilience): ความสามารถในการฟื้นตัว ฟื้นใจ ลุกขึ้นสู้เมื่อพบกับความผิดหวัง ความเครียด หรือความกดดันจากการทำงาน
.
หากองค์กรของคุณกำลังมองหาโปรแกรมพัฒนาพนักงาน เพื่อรับมือกับธุรกิจในปัจจุบัน หรือเตรียมความพร้อมสำหรับความท้าทายที่จะเข้ามาในอนาคต YourNextU พร้อมเป็นผู้ช่วยในการเสริมทักษะ Soft skills ที่จำเป็น ด้วยคอร์สเรียนจากสถาบันระดับโลก เนื้อหาเข้มข้น หลากหลาย ที่เดียวเรียนได้ทั้งองค์กร พร้อมพาคุณไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ

By Sasipim

แชร์เรื่องนี้ :