YourNexU YourNexU
“รู้รอบ รู้ลึก” แบบ T-Shaped & M-Shaped Skills ทักษะที่คนทำงานทุกระดับต้องมี “รู้รอบ รู้ลึก” แบบ T-Shaped & M-Shaped Skills ทักษะที่คนทำงานทุกระดับต้องมี

Lifelong Learning / August 18, 2021

“รู้รอบ รู้ลึก” แบบ T-Shaped & M-Shaped Skills ทักษะที่คนทำงานทุกระดับต้องมี

มาเรียนรู้และเข้าใจทักษะการทำงานให้รู้รอบ รู้ลึกแบบที่ผู้นำและคนทำงานทุกระดับต้องมี ในยุคที่นิยามความเก่งเปลี่ยนไปอย่างทุกวันนี้ ผ่านมุมมองของ YourNextU by SEAC

คีย์เวิร์ดสำคัญของเกมส์การอยู่รอดในครั้งนี้คงหนีไม่พ้น การเร่งปรับตัว เพื่อรีสกิล (Reskill) และอัพสกิล (Upskill) อย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวเข้าสู่โลกยุคใหม่ ยิ่งสำหรับคนทำงานในยุควันนี้ ที่ต้องเจอกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน 

การใช้ทักษะเพื่อแก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่ๆ รวมถึงสร้างผลลัพธ์ในบริบทงานที่เปลี่ยนไปทำให้ไม่สามารถใช้ชุดทักษะในสายงานที่มีอยู่เดิมเพียงอย่างเดียว ขับเคลื่อนผลลัพธ์ใหม่ด้วยความรวดเร็วได้ แต่จำเป็นต้องพัฒนาทักษะแวดล้อมให้มีความคล่องตัว และสามารถส่งมอบผลลัพธ์ (Job Outcomes) ด้วยการเติมทักษะรอบด้าน ที่จำเป็นในการทำงานรูปแบบใหม่ของแต่ละกลุ่มงาน (Job-based skills) 

ดังนั้นคนทำงานจึงจำเป็นจะต้องมีความรู้และทักษะที่นอกเหนือจากสายงานของตัวเอง เรียกได้ว่า ยิ่งมี "ทักษะรอบด้าน" มากเท่าไหร่ ยิ่งได้เปรียบ มากเท่านั้น เพราะฉะนั้นหากไม่อยากถูกทิ้งไว้ข้างหลัง เราก็ควรคิดอยู่เสมอว่า การพัฒนาตัวเองและเพิ่มทักษะเป็นเรื่องที่ “ต้องทำ” และต้องทำให้เร็วที่สุด 

ปัจจุบัน การระบาดใหญ่ของโควิด-19 ทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว “คน” รวมไปถึงธุรกิจในหลากหลายภาคส่วน ล้วนถูกผลกระทบในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจถดถอย ภาวะตกงาน จนทำให้เกิดอัตราการว่างงานเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความท้าทายใหม่ของคนทำงานในทุกๆ ระดับที่มาพร้อมกับความคาดหวังที่เปลี่ยนไป คนเก่งในองค์กร อาจจะกลายเป็นแค่คน(เคย)เก่ง   

เมื่อไม่สามารถทำวิธีเดิมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์แบบเดิม บนบริบทธุรกิจที่เปลี่ยนไป องค์กรต่างๆ จึงจำเป็นต้องการสร้าง Multi-Skills Talent Pool ที่ช่วยให้องค์กรยืดหยุ่น คล่องตัวมากขึ้น และทลาย Silo เพื่อให้คนในองค์กรที่แตกต่างกันสามารถต่อยอดและทำงานร่วมกันได้ดีมากขึ้น

ถ้าอยากเป็นคนเก่งยุคนี้ต้องเริ่มจากอะไร?

หลายๆ คนเกิดการตั้งคำถามที่ว่า “ถ้าอยากเป็นคนเก่งยุคนี้ต้องเริ่มจากอะไร?”

สิ่งหนึ่งที่เน้นย้ำกันอยู่เสมอ ก็คือ เราต้องการกระตุ้นให้ทุกคนเกิดการรีสกิล (Reskill) และอัปสกิล (Upskill) อย่างต่อเนื่อง ผ่านการพัฒนาศักยภาพผู้นำ บุคลากร และกลุ่มคนทำงานทุกระดับ ทั้งเรื่องของ Mindset, Hard Skills และ Soft Skills โดยเฉพาะการเรียนรู้เพื่อสร้างคนที่รู้กว้าง (Multi-Skills Profile) ในแบบ T-Shaped และ M-Shaped Skills เพื่อพัฒนาทักษะทั้งแนวลึกและแนวกว้างที่ทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ผนวกกับ Learning Mindset ซึ่งทำให้คนที่รู้กว้าง (Multi-Skills Profile) มีความได้เปรียบและเป็นที่ต้องการขององค์กรยุคนี้ 

เพราะการเป็นคนเก่งนอกจากมีทักษะการเรียนรู้ที่ “รู้รอบ รู้ลึก” แล้ว ยังต้องสามารถผนวกองค์ความรู้ต่างๆ และเปิดรับสิ่งใหม่ ทำให้สามารถหมุนตัวเองและทำงานที่หลากหลายอย่างคล่องตัวและเชี่ยวชาญ

3 ทักษะคนทำงานทุกระดับต้องเร่งพัฒนา ปี 2021–2022

การหมั่นพัฒนาทักษะไม่ใช่เรื่องที่ง่าย แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้ สิ่งแรกที่เราต้องมีคือ Mindset ที่พร้อมจะเปลี่ยน หากยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจน คือ ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ความไม่แน่นอนเดียวกัน และเพื่อนร่วมงานของคุณมี Growth Mindset มองวิกฤติให้เป็นโอกาส กลับกันที่คุณมี Fixed Mindset ที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง เพื่อนร่วมงานก็จะนำหน้าไปก่อนอย่างแน่นอน 

เช่นเดียวกันกับ องค์กรที่บริหารคนมากมาย อุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถปรับตัวได้ไวคือการที่องค์กรไปให้ความสำคัญกับเครื่องมือในการช่วยเหลือมากเกินไป โดยละเลยพื้นฐานสำคัญ อย่าง Mindset จึงทำให้ไม่สามารถเกิดการ Transform อย่างแท้จริง

  • ทักษะการบริหารจัดการตัวเอง (Self-Management Skills)—เริ่มต้นที่ Mindset ว่าทำอย่างไรจะสามารถจัดการกับปัญหาหรือความเครียดที่เกิดขึ้น การมีมุมมองความคิดที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์จะทำให้เราสามารถปรับมุมมอง (Reframe) ต่อสถานการณ์นั้นๆ ได้เป็นอย่างดี พอเห็นโอกาสเกิดขึ้น เราก็จะสามารถกระตุ้นตัวเราไปให้ถึงเป้าหมาย
  • ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Interpersonal Skills)การทำงานร่วมกับคนที่แตกต่างให้สามารถต่อยอดออกมาเป็นผลลัพธ์ที่ดีได้ โดยอาศัย การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (Empathy) และการรับฟัง (Listening) ในการทำงานร่วมกันระหว่างทีม ความท้าทายใหม่จะเกิดขึ้นระหว่างหัวหน้าและลูกน้องทั้งในและนอกแผนก อีกทั้ง ใครๆ ก็สามารถเป็นผู้นำได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นผู้นำที่ดีได้ และตัวบุคคลเองก็สามารถมีทักษะ   ภาวะผู้นำในตนเอง (Self-Leadership) หากเข้าใจถึงภาพใหญ่ว่าทำไมเราต้องเปลี่ยนการกระทำแบบเดิมๆ เพื่อมุ่งพิชิตเป้าหมายองค์กรไปด้วยกัน 
  • ทักษะการรู้รอบด้านในแต่ละสายงาน (Job-based skills)เมื่อความรู้มีวันหมดอายุ ทักษะการรู้รอบด้านในสายงานที่เกี่ยวข้อง คือสิ่งสำคัญที่ต้องให้ความสนใจ ทั้งระดับผู้บริหารหรือคนทำงานต้องรีสกิลหลากหลายทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในโลกทุกวันนี้ เสริมทักษะการทำงานรอบด้าน ผสมผสานทั้ง Hard Skills และ Soft Skills สู่การนำไปสร้างผลงานให้โดดเด่นได้ทันที


เพราะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด

ถ้าอยากเป็นคนที่เก่งขึ้นกว่าเดิมในทุกๆ วัน เราก็จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ที่จะเพิ่มพูนทักษะของเราในทุกๆ วันเช่นกัน ซึ่งแบมมองว่า YourNextU by SEAC นี้ถือเป็นแหล่งเพาะทักษะและการเรียนรู้ชั้นดี ที่จะทำให้เราสามารถพัฒนาตัวเองไปเป็นคนที่เก่งขึ้นได้ ด้วยแนวคิดในการมุ่งยกระดับการเรียนรู้สู่มิติใหม่ มองการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ผสมผสานวิธีการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน (Blended Learning) จัดสรรให้เข้ากับความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล (Personalized Learning) และเน้นไปที่การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน

โดย YourNextU by SEAC ได้รวบรวมหลักสูตรชั้นนำจากสถาบันการศึกษาชื่อดังระดับโลก อย่าง The Arbinger Institute และ The Ken Blanchard Companies เป็นต้น เพื่อสร้างบริบทใหม่ของการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้เรียนด้วยคอร์สการเรียนรู้ เช่น กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) วิธีคิดเพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Outward Mindset)  ทักษะการเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) กระบวนการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ศาสตร์แห่งการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) การพัฒนาบริหารทีม (E3s Leader Series – Engage Empower Execute) และคอร์สทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นต่อโลกทำงานปัจจุบันและในอนาคต 

ล่าสุด YourNextU by SEAC ออกหลักสูตรคอร์สเรียนออนไลน์และ Virtual Classroom สอนสดผ่านซูม “Job-based Skills Pack” ที่มัดรวมกลุ่มทักษะทั้ง Hard Skills และ Soft Skills ที่จำเป็น เหมาะกับบริบทของแต่ละสายงาน ไม่ว่าจะเป็น Digital Marketing, Sales, Data Analyst, Human Resources และสายอาชีพอื่นๆ ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของตลาด ตอบสนองต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา”

สำหรับนักการตลาดมือใหม่ หรือใครก็ตามที่อยากเข้าสู่วงการการตลาด ลองมาเพิ่มทักษะพัฒนาสกิล Digital Marketing ในหมวด Job-based Skills Pack ที่ YourNextU ได้ทำการสำรวจและรวมทักษะที่บริษัทชั้นนำมองหาในนักการตลาดดิจิทัล เรียกได้ว่าหากอยากรุ่งในสายงานนี้ ทักษะพวกนี้ต้องมี…ถ้ายังไม่มี ต้องรีบแล้ว! สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก


ในวันที่โลกการทำงานผันผวนและหมุนไปอย่างรวดเร็วอาจทำให้ทักษะวิธีการที่เคยใช้ได้ดีในวันนี้ วันหน้าอาจจะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปแล้ว สิ่งที่เราควรจะทำมากกว่านั้นคือ การพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องให้เท่าทันบริบทใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมิติการอัพสกิลมีความหลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเริ่มต้นจากการอัพสกิลให้รู้รอบด้านในสายงานปัจจุบัน (Job-based skills) การอัพสกิลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง แต่เป็นการจับเทรนด์โลก (World Trends Captured Skills) ว่าสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนไปนั้นมีผลกระทบต่อเรามากน้อยแค่ไหน หรือ การอัพสกิลที่สอดคล้องกับแพชชั่นเป็นหลัก เช่น ถ้าวันนี้ไม่ได้ทำอาชีพนี้แล้ว อยากทำอาชีพอะไร เพราะความรู้หมดอายุเร็วมาก ต้องหมั่นเติมเสริมสร้างคุณค่าในตัวเอง ให้เป็นคนที่สดใหม่ ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

.
YourNextU by SEAC แพลตฟอร์มและสังคมการเรียนรู้คุณภาพ พร้อมหลักสูตรระดับเวิล์ดคลาส ที่สามารถ Mix & Match คอร์สเรียนได้ตามความต้องการของผู้เรียนทุกช่วงวัย ทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร เพิ่มโอกาสสำเร็จในทุกเป้าหมายของการใช้ชีวิต พิสูจน์แล้วด้วยจำนวนสมาชิกกว่า 30,000 คนตลอดระยะเวลา 2 ปี
✅ เนื้อหาคอร์สเรียนชั้นนำ จากสถาบันระดับโลก ครอบคลุมทุกทักษะจำเป็นที่ยุคนี้ต้องมี ทั้ง Soft skill และ Hard skill
✅ รูปแบบการเรียนรู้หลากหลาย ทั้ง Online Course และ Virtual Classroom (สอนสดผ่านซูม) ที่ให้เรียนได้แบบไม่จำกัด
✅ การเรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน เน้นการลงมือทำจริง เรียนจบแล้วสามารถนำไปปรับใช้ได้เลย
✅ Learning Community สุดฮิต แหล่งรวมคนที่ไม่เคยหยุดเรียนรู้ ให้สมาชิกมาพบปะ แลกเปลี่ยนไอเดีย และประสบการณ์ร่วมกัน

#YourNextU World-Class Learning Marketplace and Community

By Viracha

แชร์เรื่องนี้ :