YourNexU YourNexU
ปรับ Mindset เข้าสู่ยุค Post Covid ปรับ Mindset เข้าสู่ยุค Post Covid

Mindset / January 7, 2022

ปรับ Mindset เข้าสู่ยุค Post Covid

ร่วมนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่กับการทำงานในยุค Post Covid ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย ทั้งด้านเทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์ ด้วยการปรับกรอบความคิดให้ยืดหยุ่น พร้อมเดินหน้ารับมือกับสิ่งที่ไม่แน่นอนได้อย่างมั่นคง
 
YourNextU ขอแนะนำ 4 กรอบความคิดหรือ Mindset ที่ควรเรียนรู้ก่อนก้าวเข้าสู่ปีใหม่ ได้แก่ Digital Mindset, Growth Mindset, Outward Mindset และ Agile Mindset ที่มีติดตัวไว้ไปต่อได้ทุกสถานการณ์อย่างแน่นอน!
 
Digital Mindset เตรียมพร้อมเข้าสู่ยุค Digital Transformation ด้วยแนวคิดที่จะช่วยให้คุณสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี ไม่ใช่เพียงรับรู้ว่ามีเครื่องมืออะไรกำลังดัง หรือเทรนด์ไหนกำลังมาแรง แต่พร้อมเรียนรู้ เปิดรับสิ่งใหม่ และเข้าใจความเป็นดิจิตอลของโลกยุคใหม่อย่างแท้จริง
 
Growth Mindset กรอบความคิดแบบ “พร้อมเรียนรู้และเติบโต” จะช่วยเพิ่มกำลังใจและสร้างความสุขให้กับการใช้ชีวิตได้มากขึ้น เปลี่ยนทุกความผิดหวังหรือความไม่แน่นอนที่น่าหวั่นใจ ให้เป็นโอกาสและบทเรียนในการพัฒนาตัวเอง พร้อมพาความคิดของคุณให้เดินไปข้างหน้าในทางที่ดีขึ้น
 
Outward Mindset หากเริ่มต้นด้วยความเข้าใจ อะไรก็ง่ายขึ้น พัฒนาการเข้าสังคมและการทำงานแบบเป็นทีมให้ “เวิร์ก” กว่าที่เคย กรอบความคิดนี้จะช่วยให้คุณสามารถเข้าใจปัญหาและความต้องการของผู้อื่นได้มากขึ้น เปิดใจรับฟังแม้เป็นความเห็นต่าง พร้อมให้ความร่วมมือเมื่อมีปัญหา สร้างบรรยากาศรอบตัวให้เป็นสังคมแห่งความพึ่งพาและเกื้อกูล
 
Agile Mindset กรอบความคิดแห่ง “ความยืดหยุ่น” ที่จะขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งทักษะแห่งอนาคตอย่างแน่นอน เพิ่มความคล่องแคล่วให้ทีมและองค์กร ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากและไม่จำเป็นในการจัดการงาน เน้นการสื่อสารกันภายในทีมระหว่างการทำงานและกล้าทดลองสิ่งใหม่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

By Sasipim

แชร์เรื่องนี้ :