YourNexU YourNexU
Better Leader หลักสูตรการเป็นผู้นำเพื่อพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ Better Leader หลักสูตรการเป็นผู้นำเพื่อพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

Lifelong Learning / August 11, 2020

Better Leader หลักสูตรการเป็นผู้นำเพื่อพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

Better Leader หลักสูตรการเป็นผู้นำเพื่อพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้


การเข้าร่วมหลักสูตรการเป็นผู้นำ มีความสำคัญต่อผู้บริหารทุกคนในปัจจุบันเป็นอย่างมาก เนื่องจาก “ผู้นำ” เป็นองค์ประกอบหลักที่จะพาทีมไปสู่เป้าหมายที่สำคัญขององค์กรได้อย่างสำเร็จ แต่การเป็นผู้นำที่ดีไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทุกคน เนื่องจากการบรรลุสู่เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ต้องอาศัยความรับผิดชอบ โดยการดูแลและควบคุมบุคลากรในทีมให้มีประสิทธิภาพในการทำงานอย่างสูงสุด รวมไปถึงความกล้าคิดกล้านำเสนอที่เป็นคุณสมบัติสำคัญของคนที่เป็นผู้นำที่ดี ทำให้ในปัจจุบันมีหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นำ ที่เปิดอบรมสำหรับทุกคนที่ต้องการมีทักษะความเป็นผู้นำที่ดีเป็นจำนวนมาก
คอร์สการพัฒนาทักษะผู้นำ

ความก้าวหน้าในชีวิตมาพร้อมกับความรับผิดชอบมากมาย ที่ต้องอาศัยความเป็นผู้นำ ไม่ว่าคุณจะเป็นหัวหน้ามือใหม่ หรือผู้นำที่ต้องการเสริมความมั่นใจไปอีกขั้น ก็สามารถก้าวสู่ความเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ และมีวิสัยทัศน์กระบวนการคิดที่ดี โดยการปรับ mindset และเข้าใจความต้องการของคนในทีมให้ดีมากยิ่งขึ้น เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นและสามารถพาทีมไปสู่ความสำเร็จได้ในยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ Yournextu จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเป็นผู้นำที่ดี และต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผู้นำมืออาชีพขององค์กร เพื่อก้าวไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้ตามที่ต้องการกับคอร์สการพัฒนาทักษะผู้นำ และ หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ ที่หลากหลาย ดังต่อไปนี้

e3 Leader Series: Engage, Empower & Execute


หลักสูตรการเป็นผู้นำนี้ถูกคิดค้นมาเพื่อหัวหน้าและผู้นำที่มีประสบการณ์ที่ต้องการเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำให้แข็งแกร่งขึ้นไปอีกขั้น เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้พัฒนาคุณสมบัติที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ โดยการฝึกปฏิบัติในการสร้างความเป็นผู้นำได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นำ The e3 Leader Series จะพาคุณไปเรียนรู้วิธีสร้างบทสนทนาที่มีจุดประสงค์เพื่อมุ่งหาคำตอบ เพื่อให้ลูกทีมรู้สึกมีส่วนร่วม และมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายของทีม

Anticipating & Managing Tensions in a Team


การรับมือกับความขัดแย้งในทีม คือหนึ่งในเรื่องชวนปวดหัวและใช้เวลานานที่สุดสำหรับคนเป็นหัวหน้า วิธีที่ฉลาดและแก้ปัญหาได้ดีกว่า คือเปลี่ยนเป็นเอาเวลามาใช้ในการคาดการณ์และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจะเกิดขึ้นแทน คอร์สออนไลน์นี้จะสอนเทคนิคที่นำไปใช้ได้จริงในการบริหารทีมให้สงบและทำงานได้อย่างราบรื่น
Building and Leading High-Performance Teams

หลักสูตรอบรมภาวะการเป็นผู้นำที่มีชื่อว่า Building and Leading High-Performance Teams เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เกิดการเรียนรู้จากสถานการณ์จำลองในภารกิจเอาชีวิตรอดในทวีปแอนตาร์กติกา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเป็นผู้นำที่ดี และการทำงานภายใต้ความกดดันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่แสดงความย่อท้อต่ออุปสรรคหรือหวั่นเกรงต่อปัญหาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

Leading Change in a Disruptive Environment


ในโลกปัจจุบัน ผู้นำต้องปรับตัวเพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และธุรกิจที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน คอร์สออนไลน์นี้จะแสดงให้เห็นว่า การใช้ intuitive compass® จะช่วยปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ให้คนเป็นผู้นำ สร้างความคล่องตัว และความยืดหยุ่น เพื่อสร้างนวัตกรรมและความสำเร็จให้กับบริษัท

Organization skills for Managers


การบรรลุสู่เป้าหมายที่สำเร็จนั้นต้องเริ่มจากการวางแผนและการจัดการที่ดี อีกทั้งต้องมีความรับผิดชอบในการทำงาน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคนในองค์กรได้เป็นอย่างดี โดยการเข้าร่วมคอร์สการพัฒนาทักษะผู้นำจะช่วยปูพื้นฐานสกิลและคุณสมบัติอันสำคัญที่คนเป็นผู้นำควรมี รวมไปถึงการสร้างวัฒนธรรมการสื่อสารภายในทีมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น และนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

By Pariyakorn

แชร์เรื่องนี้ :