Working with Others

การทำงานร่วมกับผู้อื่น

Working with Others

เกี่ยวกับคอร์ส

เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีมีประสิทธิภาพ ยกระดับความสามารถของการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ได้สูงสุด

แชร์เรื่องนี้ :

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณากรอก ชื่อ
กรุณากรอก นามสกุล
กรุณากรอก เบอร์โทรศัพท์
กรุณากรอก อีเมล
ยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
Please verify that you are not a robot.

YourNextU World-Class Learning Marketplace and Community

การเรียนรู้ที่เลือกสรรได้ตามแบบที่คุณต้องการ ครบครันด้วยหลักสูตรคุณภาพระดับสากล

หลักสูตรออนไลน์จาก YourNextU ได้ผสมผสานการเรียนรู้แบบ Gamification ที่เน้นการเรียนรู้แบบการมีส่วนร่วม ไม่ใช่แบบ one-way communication ที่ผู้เรียนเพียงแค่นั่งดู หรือนั่งฟังเพียงอย่างเดียว อีกทั้งทุกหลักสูตรที่เราคัดสรรมานั้น ล้วนเป็นหลักสูตรที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้ว ด้วยรางวัลรับรองระดับสากล และเป็นหลักสูตรที่บริษัทชั้นนำนานาชาติต่างนำไปปรับใช้ในองค์กร

ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา และสามารถเรียนได้ผ่านทุกๆอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ตนเองมี

แชร์เรื่องนี้ :