Supercharging Your Productivity

เสริมพลังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

Supercharging Your Productivity

เกี่ยวกับคอร์ส

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สำเร็จตามแผนที่วางไว้ ด้วยเทคนิคการสื่อสารเจรจาต่อรอง เครื่องมือการบริหารจัดการปัญหาที่เกี่ยวกับคน รวมถึงการกำหนดเวลางานที่จะทำให้งานเสร็จลุล่วงได้ตามเวลา 
 Set Yourself Up for Success
-The Do's and Don'ts of Success
-The Art of Saying No
-Working Remotely
-How to Receive Feedback
-How to Finish What You Start
-Setting Priorities                                                 

Mastering Project Management 
-What is a Project?
-Project Charter
-Timelines
-Negotiating
-Communicating
-Measuring and Tracking
-Handling Change
-People Problems
-Completing the Project

แชร์เรื่องนี้ :

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณากรอก ชื่อ
กรุณากรอก นามสกุล
กรุณากรอก เบอร์โทรศัพท์
กรุณากรอก อีเมล
ยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
Please verify that you are not a robot.

YourNextU World-Class Learning Marketplace and Community

การเรียนรู้ที่เลือกสรรได้ตามแบบที่คุณต้องการ ครบครันด้วยหลักสูตรคุณภาพระดับสากล

หลักสูตรออนไลน์จาก YourNextU ได้ผสมผสานการเรียนรู้แบบ Gamification ที่เน้นการเรียนรู้แบบการมีส่วนร่วม ไม่ใช่แบบ one-way communication ที่ผู้เรียนเพียงแค่นั่งดู หรือนั่งฟังเพียงอย่างเดียว อีกทั้งทุกหลักสูตรที่เราคัดสรรมานั้น ล้วนเป็นหลักสูตรที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้ว ด้วยรางวัลรับรองระดับสากล และเป็นหลักสูตรที่บริษัทชั้นนำนานาชาติต่างนำไปปรับใช้ในองค์กร

ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา และสามารถเรียนได้ผ่านทุกๆอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ตนเองมี

แชร์เรื่องนี้ :