Servant Leadership

Servant Leadership

เกี่ยวกับคอร์ส

“ผู้นำ” กับ “ผู้รับใช้” เหมือนจะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกัน เพราะ Servant คือการรับใช้หรือบริการ แต่เมื่อนำมารวมกัน “ผู้นำแบบรับใช้” ก็กลายเป็นที่ยอมรับและต้องการอย่างมากเพราะความสัมพันธ์ที่ดีคือหนึ่งในปัจจัยของความสำเร็จในองค์กร

หลักสูตรนี้ ถูกออกแบบมา เพื่อช่วยให้ผู้นำมีการพัฒนาในเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับทีมหรือองค์กร และให้ทีมมีส่วนร่วม โดยเครื่องมือต่างๆในหลักสูตรนี้จะสามารถนำมาใช้ได้กับสถานการณ์ต่างๆในองค์กร  เพื่อให้ผู้นำรู้จักสไตล์การนำของตนเอง และพัฒนามันให้ดียิ่งขึ้น เข้าใจลูกน้อง ทำให้ทีมให้ความร่วมมือ และทำให้เกิดบรรยากาศของการทำงานที่มีความประสานร่วมมือกันทำ

หลังจบหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เรียนจะทำแผนปฏิบัติการ เพื่อนำกลับไปใช้ในองค์กรต่อไป

รูปแบบการเรียนรู้

Virtual Classroom

ภาษา

ภาษาไทย

ระยะเวลาในการเรียน

2 ชั่วโมง 30 นาที

  • รู้จัก SLII Model
  • เรียนรู้การตั้งเป้าหมาย SMART Goals
  • เข้าใจสไตล์การเป็นผู้นำของตนเอง และ วิธีการพัฒนาทักษะผู้นำให้ดียิ่งขึ้น
  • เรียนรู้ 3 ทักษะจำเป็นของ Servant Leader ว่าจะเป็นผู้นำที่ใครๆก็ต่างอยากร่วมงานด้วยต้องทำอย่างไร
  • ผู้บริหารทุกระดับโดยเฉพาะผู้บริหารระดับต้น-กลาง
  • ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำเพื่อความสำเร็จและความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นในทีม 
  • ผู้ต้องการปรับแนวทางการนำทีมให้ตอบโจทย์ต่อบริบทการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา

แชร์เรื่องนี้ :

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณากรอก ชื่อ
กรุณากรอก นามสกุล
กรุณากรอก เบอร์โทรศัพท์
กรุณากรอก อีเมล
ยอมรับ ข้อกำหนดการใช้บริการและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
Please verify that you are not a robot.

แชร์เรื่องนี้ :