Protecting Your Data

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

Protecting Your Data

เกี่ยวกับคอร์ส

เรียนรู้กระบวนการปกป้องความปลอดภัยในการใช้ข้อมูลบนโลกออนไลน์
Cybersecurity for the Individual
- Passwords
- Your Responsibility
- Protecting Your Mobile Device
- Protecting Your PC : Daily Precautions
- Cybersecurity While Traveling

Fundamentals of Cybersecurity
- Defining Cybersecurity
- Malware
- Types of Malware
- Ransomware
- Email Phishing
- Identity Theft
- Social Engineering

แชร์เรื่องนี้ :

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณากรอก ชื่อ
กรุณากรอก นามสกุล
กรุณากรอก เบอร์โทรศัพท์
กรุณากรอก อีเมล
ยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
Please verify that you are not a robot.

แชร์เรื่องนี้ :