Outward Mindset

Outward Mindset

เกี่ยวกับคอร์ส

พัฒนาความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้นด้วย Outward Mindset เพื่อปรับทั้งกระบวนการคิด และพัฒนาด้านความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการทำงานก็ตาม เพราะ Outward Mindset คือตัวช่วยที่จะเข้ามาทำให้คุณสามารถมองเห็นคนรอบข้างด้วยความเข้าใจ แทนที่จะจดจ่ออยู่กับเป้าหมายของตัวเองเพียงอย่างเดียว ซึ่งกระบวนการคิดนี้จะช่วยเปลี่ยนความขัดแย้งที่คุณเองก็มีส่วนทำให้เกิด ปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นการร่วมมือกัน เพื่อมุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกันที่ตั้งกันเอาไว้ 

แม้ว่าในหลายๆ ครั้ง เราอาจไม่รู้ตัวว่าเราติดอยู่ในกล่องแคบๆ ที่ให้ความสนใจอยู่เพียงแค่ความต้องการและเป้าหมายของตนเอง จนทำให้เมื่อต้องเผชิญหน้ากับความท้าทาย เรามักจะเลือกเส้นทางที่ง่าย สะดวก และรวดเร็วที่สุด โดยไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับคนรอบข้าง 

Outward Mindset อีกหนึ่งหลักสูตรพัฒนา Mindset ที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว เพื่อส่งผลต่อพฤติกรรมที่ดีขึ้น สร้างผลลัพธ์ที่ดี การมีส่วนร่วม และเพิ่มขีดจำกัดความสามารถเชิงนวัตกรรม ให้สามารถพัฒนาและปรับเปลี่ยน เพื่อช่วยให้การทำงานของคุณไปถึงเป้าหมายได้อย่างที่ตั้งใจ

 • กรอบความคิดหรือ Mindset คืออะไร ทำไมจึงมีอิทธิพลต่อมุมมองของเราที่ส่งผลต่อผู้คนรอบข้าง
 • ความแตกต่างของ Mindset ทั้ง 2 รูปแบบ – Inward และ Outward Mindset คืออะไร มีผลอย่างไรในการดำเนินชีวิต
 • อาการของ “การอยู่ในกล่อง” และ ความหมายของมุมทั้งสี่
 • “การอยู่ในกล่อง” ของตนเองนั้น มีพฤติกรรมที่มักจะแสดงออกอย่างไร และ ทำอย่างไรจึงจะก้าวออกจากกล่อง ได้
 • การมองเห็นถึงปัญหาในองค์กรมากกว่าเป้าหมายส่วนตัว
 • การตระหนักรู้ถึงสิ่งที่ปิดกั้นเป้าหมายเพราะการติดอยู่ในกล่อง
 • วิธีออกจากกล่อง
 • เทคนิคเพื่อการโน้มน้าวใจ
 • ทุกคนที่ต้องการกระชับความสัมพันธ์ให้แข็งแรงมากขึ้น
 • ผู้จัดการที่ต้องการเพิ่มประสิทธิผลการทำงานของทีม และ ผลปฎิบัติงานขององค์กร
 • ผู้นำที่ต้องการปรับกรอบความคิด เห็นถึงประโยชน์และความสำคัญในการใช้ Outward Mindset
 • ผู้บริหารที่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจในการปรับองค์กรโดยรวม

แชร์เรื่องนี้ :

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณากรอก ชื่อ
กรุณากรอก นามสกุล
กรุณากรอก เบอร์โทรศัพท์
กรุณากรอก อีเมล
ยอมรับ ข้อกำหนดการใช้บริการและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
Please verify that you are not a robot.

เนื้อหาของคอร์สนี้

ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับเปลี่ยนองค์กรพบว่า 70% ของการปรับเปลี่ยนองค์กรมักจะล้มเหลว นั่นเป็นเพราะว่า การปรับเปลี่ยนมักมุ่งเน้นไปที่การปรับเปลี่ยนด้านพฤติกรรม มากกว่าให้ความสนใจถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดพฤติกรรมเหล่านั้น นั่นจึงถือว่าเป็นการสร้างกรอบความคิดหรือ Mindset ที่ยังคงจำกัดอยู่ในรูปแบบเดิมๆ แต่ในทางกลับกัน องค์กรที่เน้นและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงด้วยการทำให้เกิดกรอบความคิดที่ ‘ใช่’ เป็นลำดับแรก มักจะทำให้พฤติกรรมที่เกิดใหม่สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างยั่งยืน และผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จนสำเร็จ

หลายครั้งที่เราอาจจะไม่รู้ตัวว่าเราติดกับดักของตัวเอง อยู่ในกล่องแคบๆ ที่ให้ความสนใจแค่ความต้องการและเป้าหมายของตนเอง จนหลงลืมคนรอบข้าง เมื่อใดที่ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆ เรามักจะเลือกวิธีที่ง่ายที่สุด รวดเร็วที่สุด โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่จะตามมาได้ ในขณะที่การอยู่นอกกล่องหรือการคิดแบบ Outward Thinking นั้น คือตัวช่วยในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว เพื่อส่งผลต่อพฤติกรรมที่ดีขึ้น ให้ผลลัพธ์ที่ดี สร้างการมีส่วนร่วม และเพิ่มขีดจำกัดให้กับตัวเองในด้านต่างๆ ได้อย่างดีและเห็นผล

The Arbinger Institute สถาบันที่เชี่ยวชาญในการอบรมพัฒนาและองค์กรในหลักสูตรปรับ Mindset ที่เข้ามาช่วยให้บุคคลในหลายๆ หน่วยงานนำ Outward Mindset ไปปรับใช้ เพื่อเปิดมุมมองเกี่ยวกับผู้อื่น ให้เรามองเห็นได้อย่างรอบด้าน ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมและให้ความสำคัญกับการให้ความร่วมมือกัน ในการปรับองค์กร เพื่อก้าวไปสู่จุดหมายที่ตั้งเอาไว้

ในการทำงานภายในองค์กร คนส่วนใหญ่มักหยิบเอา Inward Mindset มาใช้งาน โดยจะให้ความสนใจเกี่ยวกับความต้องการของตนเองจนมองข้ามสิ่งที่อาจจะส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างได้ นี่คือปัญหาของที่อาจเป็นต้นเหตุที่ทำให้องค์กรเสื่อมสลาย การติดอยู่ในกล่องความคิดนั้นเป็นอุปสรรคที่ทำให้องค์กรหยุดนิ่ง ไม่ก้าวไปข้างหน้า และทำให้เกิดการทำงานแบบแบ่งแยก ไม่มีความเป็นทีม อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมองค์กรไปด้วยกันอีกด้วย

ในทางตรงกันข้ามกับ Outward Mindset เปิดมุมมองการคิดของคนแต่ละคนให้คิดถึงความต้องการของผู้อื่น  เราจะเริ่มเล็งเห็นว่า สิ่งที่เราทำจะส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไร ผู้นำจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่พนักงานทำให้กับองค์กร และการมี Outward Mindset ยังช่วยลดอุปสรรคของการให้ความร่วมมือกัน

ที่ YourNextU เรามีคอร์สอบรม Mindset เพื่อช่วยปรับมุมมองความคิดของแต่ละคนให้กว้างมากยิ่งขึ้น มองนอกกรอบ และให้ความสำคัญกับคนรอบข้าง ทีมที่ทำงานรวมกัน เพื่อเปิดรับแนวคิดใหม่ๆ มาปรับใช้ต่อการทำงาน

YourNextU World-Class Learning Marketplace and Community

การเรียนรู้ที่เลือกสรรได้ตามแบบที่คุณต้องการ ครบครันด้วยหลักสูตรคุณภาพระดับสากล

Full Access Pack

เรียนสดในห้องเรียนที่ FYI Center (Classroom) + เรียนสดผ่านโปรแกรม Zoom + เรียนหลักสูตรออนไลน์ผ่านการดูคลิปวีดีโอ

 • เรียนได้ทุกรูปแบบการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรระดับโลก แบบไม่จำกัดมากกว่า 3,000+ หลักสูตร
 • รับใบประกาศนียบัตรจากหลากหลายสถาบันชั้นนำ
 • ระยะเวลาเรียน 3 / 6 / 12 เดือน
 • เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้ตลอดอายุสมาชิก

ราคาพิเศษ 6,000 บาท / 3 เดือน
แพ็กเกจมูลค่ารวม 36,000 บาท

ราคาพิเศษ 9,000 บาท / 6 เดือน
แพ็กเกจมูลค่ารวม 72,000 บาท

ราคาพิเศษ 12,000 บาท / 12 เดือน
แพ็กเกจมูลค่ารวม 144,000 บาท

Virtual Learning Pack

รูปแบบการเรียนรู้หลากหลาย ทั้ง
เรียนสดผ่านโปรแกรม Zoom หรือ เรียนผ่านการดูคลิปวีดีโอ

 • คลาสออนไลน์สอนสดทุกวัน วันละ 3 เวลา มากกว่า 500 หลักสูตร
 • เรียนออนไลน์ผ่านวีดีโอได้มากกว่า 3,000 หลักสูตร
 • รับใบประกาศนียบัตรจากหลากหลายสถาบันชั้นนำ
 • สอนโดยผู้เชี่ยวชาญมากคุณภาพ เรียนรู้พร้อมเพื่อนสมาชิก หลากหลายสาขาอาชีพ
 • เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้ตลอดอายุสมาชิก

ราคาพิเศษ 4,000 บาท / 3 เดือน
แพ็กเกจมูลค่ารวม 30,000 บาท

ราคาพิเศษ 6,000 บาท / 6 เดือน
แพ็กเกจมูลค่ารวม 60,000 บาท

ราคาพิเศษ 9,000 บาท / 12 เดือน
แพ็กเกจมูลค่ารวม 120,000 บาท

แชร์เรื่องนี้ :