Outward Mindset

Outward Mindset

เกี่ยวกับคอร์ส

พลิกความสัมพันธ์ ทั้งในแง่ส่วนตัวและการทำงานให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นด้วย Outward Mindset มองคนรอบตัวด้วยความเข้าใจ แทนการจดจ่ออยู่กับเป้าหมายของตัวเองเพียงอย่างเดียว เปลี่ยนความขัดแย้งที่คุณเองก็มีส่วนทำให้เกิด เป็นความร่วมมือเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน แลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ และสร้างความสัมพันธ์ที่พากันไปในทางที่ดี

หลายๆ ครั้ง เราไม่ค่อยรู้ตัวว่าเรามักจะติดอยู่ในกล่องแคบๆที่เน้นความต้องการตนเอง เป้าหมายของตนเอง จนทำให้เมื่อเจอกับความท้าทาย เรามักจะเลือกวิธีที่ง่ายที่สุด เร็วที่สุด โดยไม่ได้คิดถึงผลกระทบต่อคนรอบข้าง

Outward Mindset ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ที่ในระยะยาวส่งผลต่อพฤติกรรมที่ดีขึ้น ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น สร้างการมีส่วนร่วม และเพิ่มขีดความสามารถเชิงนวัตกรรม

 • กรอบความคิดหรือ Mindset คืออะไร ทำไมจึงมีอิทธิพลต่อมุมมองของเราที่ส่งผลต่อผู้คนรอบข้าง
 • ความแตกต่างของ Mindset ทั้ง 2 รูปแบบ – Inward and Outward  มีผลอย่างไรในการดำเนินชีวิต
 • อาการของ “การอยู่ในกล่อง” และ ความหมายของมุมทั้งสี่
 • “การอยู่ในกล่อง” ของตนเองนั้น มีพฤติกรรมที่มักจะแสดงออกอย่างไร และ ทำอย่างไรจึงจะก้าวออกจากกล่อง ได้
 • การมองเห็นถึงปัญหาในองค์กรมากกว่าเป้าหมายส่วนตัว
 • การตระหนักรู้ถึงสิ่งที่ปิดกั้นเป้าหมายเพราะการติดอยู่ในกล่อง
 • วิธีออกจากกล่อง
 • เทคนิคเพื่อการโน้มน้าวใจ
 • ทุกคนที่ต้องการกระชับความสัมพันธ์ให้แข็งแรงมากขึ้น
 • ผู้จัดการที่ต้องการเพิ่มประสิทธิผลการทำงานของทีม และ ผลปฎิบัติงานขององค์กร
 • ผู้นำที่ต้องการปรับกรอบความคิด เห็นถึงประโยชน์และความสำคัญในการใช้ Outward Mindset
 • ผู้บริหารที่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจในการปรับองค์กรโดยรวม

แชร์เรื่องนี้ :

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณากรอก ชื่อ
กรุณากรอก นามสกุล
กรุณากรอก เบอร์โทรศัพท์
กรุณากรอก อีเมล
ยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เนื้อหาของคอร์สนี้

ผู้เชี่ยวชาญของการปรับเปลี่ยนองค์กร พบว่า 70% ของการปรับเปลี่ยนองค์กรมักจะล้มเหลว สาเหตุสำคัญมาจาก การมุ่งเน้นไปที่พฤติกรรม มากกว่าที่จะให้ความสนใจกับสิ่งที่ทำให้เกิดพฤติกรรมนั้น นั่นก็คือ กรอบความคิด หรือ Mindset ในทางกลับกัน องค์กรที่เน้นและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงด้วยการทำให้เกิดกรอบความคิดที่ใช่ก่อน มักจะทำให้พฤติกรรมที่เกิดใหม่นั้นยั่งยืน และ ผลักดันการเปลี่ยนแปลงได้อย่างสำเร็จ

หลายๆครั้ง คนเราไม่ค่อยจะรู้ตัวว่า โดยธรรมชาติแล้ว เรามักจะติดอยู่ในกล่อง กล่องแคบๆที่เน้นความต้องการตนเอง เป้าหมายของตนเอง ดังนั้น เมื่อใดที่เผชิญกับความท้าทาย เรามักจะเลือกวิธีที่ง่ายที่สุด เร็วที่สุด โดยไม่ได้คิดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมา ในขณะที่การอยู่นอกกล่อง หรือ Outward Mindset ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ที่ในระยะยาวส่งผลต่อพฤติกรรมที่ดีขึ้น ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น สร้างการมีส่วนร่วม และเพิ่มขีดความสามารถเชิงนวัตกรรม

The Arbinger Institute ผู้ซึ่งเชี่ยวชาญในการอบรมพนักงานและองค์กร  ช่วยบุคคลหลายๆ หน่วยงานในการนำ Outward Mindset ไปปรับใช้ สิ่งนี้ทำให้เรามีมุมมองเกี่ยวกับผู้อื่นในอีกแง่มุมหนึ่ง ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม และให้ความสำคัญกับ การให้ความร่วมมือกันในการปรับองค์กร

องค์กรส่วนใหญ่ คนมักจะใช้ Inward Mindset ในการทำงาน ให้ความสนใจเกี่ยวกับความต้องการของตนเอง  มองข้ามในผลกระทบที่มีต่อผู้อื่น สิ่งนี้คือรากของปัญหาที่ทำให้องค์กรเสื่อมสลาย การติดอยู่ในกล่องทำให้องค์กรหยุดนิ่ง ไม่ก้าวเดินไปข้างหน้า  และยังทำให้เกิดการทำงานแบบแบ่งแยก ไม่มีความเป็นทีม อีกทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อการให้ความร่วมมือกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรอีกด้วย

ในทางตรงกันข้ามกับ Outward Mindset เปิดมุมมองการคิดของคนแต่ละคนให้คิดถึงความต้องการของผู้อื่น  เราจะเริ่มเล็งเห็นว่า สิ่งที่เราทำจะส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไร ผู้นำจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่พนักงานทำให้กับองค์กร และ การมี Outward Mindset ยังช่วยลดอุปสรรคของการให้ความร่วมมือกัน

YourNextU World-Class Learning Marketplace and Community

การเรียนรู้ที่เลือกสรรได้ตามแบบที่คุณต้องการ ครบครันด้วยหลักสูตรคุณภาพระดับสากล

 • เรียนในห้องเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษที่ FYI Center แบบไม่จำกัด
 • เรียน Virtual Classroom ผ่านห้องเรียนเสมือนจริงทาง Zoom ด้วยหลักสูตรระดับโลก แบบไม่จำกัด
 • เรียนคอร์สออนไลน์ผ่านคลิปวีดีโอแบบไม่จำกัด กว่า 200 หลักสูตร จากสถาบันระดับโลก
 • ใบประกาศนียบัตรจากหลากหลายสถาบัน 
 • เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้
 • ระยะเวลาเรียน 3 / 6 / 12 เดือน

6,000 / 3 เดือน

9,000 บาท / 6 เดือน
12,000 บาท / 12 เดือน

 • เรียนคอร์สออนไลน์ผ่านคลิปวีดีโอแบบไม่จำกัด กว่า 200 หลักสูตร จากสถาบันระดับโลก
 • ใบประกาศนียบัตรจากสถาบัน Simplilearn และ SEAC
 • เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้
 • เรียน Virtual Classroom ผ่านห้องเรียนเสมือนจริงทาง Zoom หลักสูตรระดับโลก แบบไม่จำกัด
 • ระยะเวลาเรียน 3 / 6 / 12 เดือน

4,000 / 3 เดือน
6,000 บาท / 6 เดือน
9,000 บาท / 12 เดือน

 • เรียนคอร์สออนไลน์ผ่านคลิปวีดีโอแบบไม่จำกัด กว่า 200 หลักสูตร จากสถาบันระดับโลก
 • ใบประกาศนียบัตรจากสถาบัน Simplilearn
 • เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้
 • สรุปบทเรียนออนไลน์กับทางวิทยากรผ่าน Unpacking Content Sessions with Experts ทาง Zoom แบบไม่จำกัด
 • ระยะเวลาเรียน 3 / 6 / 12 เดือน

1,700 / 3 เดือน
2,800 บาท / 6 เดือน
5,000 บาท / 12 เดือน

แชร์เรื่องนี้ :