New Me New Land

เพราะการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ อยู่ที่ว่าคุณจะเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องเกิดขึ้นแน่ๆ ได้ดีแค่ไหน New Me NewLand คือเวิร์คช็อปที่จะติดอาวุธ ให้คุณเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เมื่อต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งในฐานะบุคคลและองค์กร พร้อมทั้งตัวช่วยให้คุณเข้าใจและรู้เท่าทันตัวเอง เพื่อให้ได้ค้นพบศักยภาพที่แท้จริง

New Me New Land

เกี่ยวกับคอร์ส

เพราะการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ อยู่ที่ว่าคุณจะเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องเกิดขึ้นแน่ๆ ได้ดีแค่ไหน

New Me NewLand คือเวิร์คช็อปที่จะติดอาวุธ ให้คุณเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เมื่อต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งในฐานะบุคคลและองค์กร พร้อมทั้งตัวช่วยให้คุณเข้าใจและรู้เท่าทันตัวเอง เพื่อให้ได้ค้นพบศักยภาพที่แท้จริง
 • จิตวิทยา “คน” กับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
 • เครื่องมือการตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเองในรูปแบบ J2N Characters
 • ขั้นตอนแรกของการปลดล็อคศักยภาพในการนำการเปลี่ยนแปลง – เข้าใจตนเอง

แชร์เรื่องนี้ :

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณากรอก ชื่อ
กรุณากรอก นามสกุล
กรุณากรอก เบอร์โทรศัพท์
กรุณากรอก อีเมล
ยอมรับ ข้อกำหนดการใช้บริการและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
Please verify that you are not a robot.

เนื้อหาของคอร์สนี้

สิ่งเดียวที่แน่นอนที่สุดในโลกนี้ คือการเปลี่ยนแปลงองค์กรจำนวนมากต้องคอยรับมือเมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากกว่าที่จะนำการเปลี่ยนแปลงนั้น “การเดินทางสู่ดินแดนแห่งใหม่ (J2N) เป็นแผนที่นำทางสำหรับการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลง ซึ่งใช้ได้กับองค์กรทุกประเภทรวมไปถึงบุคคลในทุก ระดับ J2N เน้นแนวทางที่ช่วยปรับกรอบความคิด และวัฒนธรรมองค์กรด้วยการใช้เครื่องมือเชิงจิตวิทยาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยในการรับรู้ได้ถึงอารมณ์ ความรู้สึกของการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น


หลักการนี้ใช้แนวคิดของสัตว์ป่าที่มีลักษณะเฉพาะในการนำเสนอเพื่อให้เห็นถึงพฤติกรรมและลักษณะต่างๆที่จะช่วยในการนำการเปลี่ยนแปลง

นกอินทรีย์แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ เป็นหนึ่งในลักษณะที่เต็มใจในการเปลี่ยนแปลงและการใส่ใจผู้อื่น
หมีแสดงให้เห็นถึงนักอนุรักษ์นิยม เป็นลักษณะของการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและกลัวสูญเสียอำนาจ/อิทธิพล/การควบคุม
ตัวแสดงในเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงการตอบสนองขั้นพื้นฐานต่อการเปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกันยังมองเห็นถึงผลการศึกษาของพฤติกรรมเชิงลึกของคนที่ส่งผลต่อความสามารถขององค์กรในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ผ่านการเล่าเรื่องอย่างมีกลยุทธ์ เรื่องราว J2N นี้ ยังนำไปใช้เป็นภาษาสื่อสารที่เข้าใจง่ายเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญมากต่อการนำการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงมิติต่างๆที่อยู่ภายใต้พฤติกรรมที่แสดงออก ที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งขึ้น

หลักสูตรนี้ จะเริ่มจากความเข้าใจในตัวบุคคลก่อน ความกังวลต่างๆหรือความใฝ่ฝันที่พนักงานเรามีต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น เพราะเป็นส่วนสำคัญในระหว่างการเดินทางสู่ดินแดนแห่งใหม่ของการเปลี่ยนแปลง ผู้นำจะต้องมีทักษะในการอ่านพฤติกรรมพนักงาน และรู้ว่าบรรยากาศขององค์กรในแต่ละช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไร องค์กรกำลังเกิดแนวร่วม หรือการต่อต้าน ต่อการปรับเปลี่ยนมากน้อยแค่ไหน เพื่อจะได้ทำการบริหารจัดการได้อย่างถูกวิธี

เริ่มต้นจากการวิเคราะห์ตนเอง ที่จะทำให้เรา เป็น New Me ในหลักสูตร เราทุกคนจะเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงเริ่มจากภายใน สร้างให้เกิด New Me in Newland การเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการ และระหว่างกระบวนการนั้น เราจะต้องรับมือกับ อารมณ์และ กรอบคิด อยู่ตลอดเวลา และนี่คือ หัวใจสำคัญต่อการนำการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้


YourNextU World-Class Learning Marketplace and Community

การเรียนรู้ที่เลือกสรรได้ตามแบบที่คุณต้องการ ครบครันด้วยหลักสูตรคุณภาพระดับสากล

Full Access Pack

เรียนสดในห้องเรียนที่ FYI Center (Classroom) + เรียนสดผ่านโปรแกรม Zoom + เรียนหลักสูตรออนไลน์ผ่านการดูคลิปวีดีโอ

 • เรียนได้ทุกรูปแบบการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรระดับโลก แบบไม่จำกัดมากกว่า 3,000+ หลักสูตร
 • รับใบประกาศนียบัตรจากหลากหลายสถาบันชั้นนำ
 • ระยะเวลาเรียน 3 / 6 / 12 เดือน
 • เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้ตลอดอายุสมาชิก

6,000 บาท  / 3 เดือน

Virtual Learning Pack

รูปแบบการเรียนรู้หลากหลาย ทั้ง
เรียนสดผ่านโปรแกรม Zoom หรือ เรียนผ่านการดูคลิปวีดีโอ

 • คลาสออนไลน์สอนสดทุกวัน วันละ 3 เวลา มากกว่า 500 หลักสูตร
 • เรียนออนไลน์ผ่านวีดีโอได้มากกว่า 3,000 หลักสูตร
 • รับใบประกาศนียบัตรจากหลากหลายสถาบันชั้นนำ
 • สอนโดยผู้เชี่ยวชาญมากคุณภาพ เรียนรู้พร้อมเพื่อนสมาชิก หลากหลายสาขาอาชีพ
 • เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้ตลอดอายุสมาชิก
4,000 บาท  / 3 เดือน

แชร์เรื่องนี้ :