New Me New Land

เพราะการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ อยู่ที่ว่าคุณจะเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องเกิดขึ้นแน่ๆ ได้ดีแค่ไหน New Me NewLand คือเวิร์คช็อปที่จะติดอาวุธ ให้คุณเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เมื่อต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งในฐานะบุคคลและองค์กร พร้อมทั้งตัวช่วยให้คุณเข้าใจและรู้เท่าทันตัวเอง เพื่อให้ได้ค้นพบศักยภาพที่แท้จริง

New Me New Land

เกี่ยวกับคอร์ส

เพราะการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ อยู่ที่ว่าคุณจะเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องเกิดขึ้นแน่ๆ ได้ดีแค่ไหน

New Me NewLand คือเวิร์คช็อปที่จะติดอาวุธ ให้คุณเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เมื่อต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งในฐานะบุคคลและองค์กร พร้อมทั้งตัวช่วยให้คุณเข้าใจและรู้เท่าทันตัวเอง เพื่อให้ได้ค้นพบศักยภาพที่แท้จริง
 • จิตวิทยา “คน” กับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
 • เครื่องมือการตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเองในรูปแบบ J2N Characters
 • ขั้นตอนแรกของการปลดล็อคศักยภาพในการนำการเปลี่ยนแปลง – เข้าใจตนเอง

แชร์เรื่องนี้ :

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณากรอก ชื่อ
กรุณากรอก นามสกุล
กรุณากรอก เบอร์โทรศัพท์
กรุณากรอก อีเมล
ยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เนื้อหาของคอร์สนี้

สิ่งเดียวที่แน่นอนที่สุดในโลกนี้ คือการเปลี่ยนแปลงองค์กรจำนวนมากต้องคอยรับมือเมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากกว่าที่จะนำการเปลี่ยนแปลงนั้น “การเดินทางสู่ดินแดนแห่งใหม่ (J2N) เป็นแผนที่นำทางสำหรับการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลง ซึ่งใช้ได้กับองค์กรทุกประเภทรวมไปถึงบุคคลในทุก ระดับ J2N เน้นแนวทางที่ช่วยปรับกรอบความคิด และวัฒนธรรมองค์กรด้วยการใช้เครื่องมือเชิงจิตวิทยาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยในการรับรู้ได้ถึงอารมณ์ ความรู้สึกของการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น


หลักการนี้ใช้แนวคิดของสัตว์ป่าที่มีลักษณะเฉพาะในการนำเสนอเพื่อให้เห็นถึงพฤติกรรมและลักษณะต่างๆที่จะช่วยในการนำการเปลี่ยนแปลง

นกอินทรีย์แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ เป็นหนึ่งในลักษณะที่เต็มใจในการเปลี่ยนแปลงและการใส่ใจผู้อื่น
หมีแสดงให้เห็นถึงนักอนุรักษ์นิยม เป็นลักษณะของการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและกลัวสูญเสียอำนาจ/อิทธิพล/การควบคุม
ตัวแสดงในเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงการตอบสนองขั้นพื้นฐานต่อการเปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกันยังมองเห็นถึงผลการศึกษาของพฤติกรรมเชิงลึกของคนที่ส่งผลต่อความสามารถขององค์กรในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ผ่านการเล่าเรื่องอย่างมีกลยุทธ์ เรื่องราว J2N นี้ ยังนำไปใช้เป็นภาษาสื่อสารที่เข้าใจง่ายเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญมากต่อการนำการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงมิติต่างๆที่อยู่ภายใต้พฤติกรรมที่แสดงออก ที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งขึ้น

หลักสูตรนี้ จะเริ่มจากความเข้าใจในตัวบุคคลก่อน ความกังวลต่างๆหรือความใฝ่ฝันที่พนักงานเรามีต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น เพราะเป็นส่วนสำคัญในระหว่างการเดินทางสู่ดินแดนแห่งใหม่ของการเปลี่ยนแปลง ผู้นำจะต้องมีทักษะในการอ่านพฤติกรรมพนักงาน และรู้ว่าบรรยากาศขององค์กรในแต่ละช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไร องค์กรกำลังเกิดแนวร่วม หรือการต่อต้าน ต่อการปรับเปลี่ยนมากน้อยแค่ไหน เพื่อจะได้ทำการบริหารจัดการได้อย่างถูกวิธี

เริ่มต้นจากการวิเคราะห์ตนเอง ที่จะทำให้เรา เป็น New Me ในหลักสูตร เราทุกคนจะเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงเริ่มจากภายใน สร้างให้เกิด New Me in Newland การเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการ และระหว่างกระบวนการนั้น เราจะต้องรับมือกับ อารมณ์และ กรอบคิด อยู่ตลอดเวลา และนี่คือ หัวใจสำคัญต่อการนำการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้


YourNextU World-Class Learning Marketplace and Community

การเรียนรู้ที่เลือกสรรได้ตามแบบที่คุณต้องการ ครบครันด้วยหลักสูตรคุณภาพระดับสากล

 • เรียนในห้องเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษที่ FYI Center แบบไม่จำกัด
 • เรียน Virtual Classroom ผ่านห้องเรียนเสมือนจริงทาง Zoom ด้วยหลักสูตรระดับโลก แบบไม่จำกัด
 • เรียนคอร์สออนไลน์ผ่านคลิปวีดีโอแบบไม่จำกัด กว่า 200 หลักสูตร จากสถาบันระดับโลก
 • ใบประกาศนียบัตรจากหลากหลายสถาบัน 
 • เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้
 • ระยะเวลาเรียน 3 / 6 / 12 เดือน

6,000 / 3 เดือน

9,000 บาท / 6 เดือน
12,000 บาท / 12 เดือน

 • เรียนคอร์สออนไลน์ผ่านคลิปวีดีโอแบบไม่จำกัด กว่า 200 หลักสูตร จากสถาบันระดับโลก
 • ใบประกาศนียบัตรจากสถาบัน Simplilearn และ SEAC
 • เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้
 • เรียน Virtual Classroom ผ่านห้องเรียนเสมือนจริงทาง Zoom หลักสูตรระดับโลก แบบไม่จำกัด
 • ระยะเวลาเรียน 3 / 6 / 12 เดือน

4,000 / 3 เดือน
6,000 บาท / 6 เดือน
9,000 บาท / 12 เดือน

 • เรียนคอร์สออนไลน์ผ่านคลิปวีดีโอแบบไม่จำกัด กว่า 200 หลักสูตร จากสถาบันระดับโลก
 • ใบประกาศนียบัตรจากสถาบัน Simplilearn
 • เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้
 • สรุปบทเรียนออนไลน์กับทางวิทยากรผ่าน Unpacking Content Sessions with Experts ทาง Zoom แบบไม่จำกัด
 • ระยะเวลาเรียน 3 / 6 / 12 เดือน

1,700 / 3 เดือน
2,800 บาท / 6 เดือน
5,000 บาท / 12 เดือน

แชร์เรื่องนี้ :