YourNexU YourNexU

Lean Six Sigma Green Belt

Lean Six Sigma Green Belt

เกี่ยวกับคอร์ส

คุณจะได้เรียนรู้หลักปฏิบัติที่สำคัญของ Lean Six Sigma เรียนรู้ว่าจะทำโครงการและแอพพลิเคชั่นให้มีคุณภาพและจะใช้เครื่องมือ Minitab ในการวิเคราะห์ทางสถิติให้เกิดผลได้อย่างไร หลักสูตรจัดให้มีการทดสอบ IASSC ผสมผสาน lean กับหลักการ DMAIC ด้วยการใช้กรณีศึกษาและตัวอย่างจากชีวิตจริง และจะมอบทักษะเพื่อเพิ่มอำนาจให้องค์กรของคุณสำหรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณทำแบบทดสอบการรับรองLean Six Sigma Green Belt ได้ในครั้งแรก การฝึกอบรมจะทำให้คุณเห็นภาพรวมของSix Sigma และเป้าหมายขององค์กร และแสดงให้คุณเห็นว่าจะใช้หลักการDMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) วัดประสิทธิภาพในปัจจุบันเพื่อระบุโครงการและสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้อย่างไร สร้างและแก้ไขปัญหาด้วยการประยุกต์กรณีศึกษาของอุตสาหกรรมหลายๆ แบบมาใช้ในชีวิตจริง

รูปแบบการเรียนรู้

Online Video

ภาษา

ภาษาอังกฤษพร้อมคำบรรยายไทย

ระยะเวลาในการเรียน

10:45 ชั่วโมง

รับใบประกาศนียบัตร

เมื่อเรียนครบตามกำหนดจาก Simplilearn

 • เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในการจัดการและทำให้โครงการ Lean Six Sigma ในองค์กรของคุณประสบผลสำเร็จ 
 • อธิบายได้ว่าจะระบุการปรับปรุงโครงการในช่วงการกำหนดได้อย่างไร 
 • อธิบายได้ว่าจะวัดการดำเนินการและผลิตภัณฑ์ในช่วงการวัดผลได้อย่างไร 
 • ทำการวิเคราะห์ข้อมูลและการทดสอบสมมติฐานในช่วงการวิเคราะห์ 
 • ระบุการดำเนินการปรับปรุงที่เป็นไปได้สำหรับการแปรผันของประสิทธิภาพในช่วงการปรับปรุง 
 • กำหนดระดับการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับ inputs และ outputs ในช่วงการควบคุม 
 • ใช้เครื่องมือ DFSS เช่น Quality Function Deployment (QFD), Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) และ Risk Priority Number (RPN)
 • ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ
 • วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ
 • หัวหน้างานด้านคุณภาพ
 • นักวิเคราะห์คุณภาพและผู้จัดการ
 •  ผู้ตรวจสอบคุณภาพ
 •  ผู้ที่ต้องการเรียนรู้และฝึกฝนหลักการ Lean Six Sigma

แชร์เรื่องนี้ :

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณากรอก ชื่อ
กรุณากรอก นามสกุล
กรุณากรอก เบอร์โทรศัพท์
กรุณากรอก อีเมล
ยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เนื้อหาของคอร์สนี้

 • Section 1 Course Introduction  แนะนำหลักสูตร 
 • Section 2 Six Sigma and Organizational Goals  Six Sigma และองค์กรเป้าหมาย 
 • Section 3 Define Phase กำหนดเฟส 
 • Section 4 Measure Phase ขั้นตอนการวัด 
 • Section 5 Analyze Phase วิเคราะห์ระยะ 
 • Section 6 Improve Phase ปรับปรุงเฟส 
 • Section 7 Control Phase เฟสควบคุม 
 • Section 8 Tips and Tricks เคล็ดลับและเทคนิค 

เติมทักษะที่จำเป็นให้ไม่ตกยุค ได้ทุกที่ทุกเวลา

อยากเรียนแพ็กเกจไหน เลือกเลย!

เรียนออนไลน์ + Virtual Classroom แบบไม่จำกัด

เหมาะสำหรับผู้ที่อยากพัฒนาทักษะให้รอบด้าน และเข้าร่วมสังคมแห่งการเรียนรู้

 • เรียนคอร์สออนไลน์ผ่านคลิปวีดีโอแบบไม่จำกัด กว่า 200 หลักสูตร จากสถาบันระดับโลก
 • ใบประกาศนียบัตรจากสถาบัน Simplilearn และ SEAC
 • เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้
 • เรียน Virtual Classroom ผ่านห้องเรียนเสมือนจริงทาง Zoom หลักสูตรระดับโลก แบบไม่จำกัด
 • ระยะเวลาเรียน 3 / 6 / 12 เดือน

4,000 / 3 เดือน
6,000 บาท / 6 เดือน
9,000 บาท / 12 เดือน

เรียนในห้องเรียน + Virtual Classroom + ออนไลน์ แบบไม่จำกัด

เรียนรู้แบบไม่จำกัด เหมาะสำหรับผู้ที่อยากเสริมความรู้ในรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย

 • เรียนในห้องเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษที่ FYI Center แบบไม่จำกัด
 • เรียน Virtual Classroom ผ่านห้องเรียนเสมือนจริงทาง Zoom ด้วยหลักสูตรระดับโลก แบบไม่จำกัด
 • เรียนคอร์สออนไลน์ผ่านคลิปวีดีโอแบบไม่จำกัด กว่า 200 หลักสูตร จากสถาบันระดับโลก
 • ใบประกาศนียบัตรจากหลากหลายสถาบัน 
 • เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้
 • ระยะเวลาเรียน 3 / 6 / 12 เดือน

6,000 / 3 เดือน

9,000 บาท / 6 เดือน
12,000 บาท / 12 เดือน

แชร์เรื่องนี้ :