Growth Mindset

Growth Mindset

เกี่ยวกับคอร์ส

Mindset มีความสำคัญต่อเราอย่างไร?

Mindset คือ มุมมอง กรอบความคิด หรือ วิธีคิด ที่ส่งผลต่อวิธีการใช้ชีวิต การที่คนเรามีบุคลิก มีพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างกันออกไป ก็มีผลมาจากมุมมอง ความเชื่อ วิธีคิดของเรา ในการมองสถานการณ์ มองโอกาส มองความท้าทาย และมองผู้คนในมุมมองที่แตกต่างกัน Mindset เป็นต้นต่อหลักที่ส่งผลต่อไปยังพฤติกรรม ที่เป็นการแสดงออกของแต่ละบุคคล และนั่นจึงเป็นตัวส่งผลต่อโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ หรือล้มเหลวในการใช้ชีวิตของแต่ละคน


ผู้ให้คำนิยามและคิดค้นทฤษฎีเรื่อง Mindset คือ ศาสตราจารย์ ดร. Carol Dweck จากมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด ได้แบ่ง Mindset ออกเป็นสองแบบ คือ Growth Mindset และ Fixed Mindset ซึ่ง Mindset ทั้งสองแบบนี้ ส่งผลเป็นอย่างมากต่อการใช้ชีวิตของเรา หลักสูตรนี้จะช่วยให้เกิดการเข้าใจหลักการของ Growth Mindset ที่เราจะสามารถนำมาใช้กับการดำเนินชีวิตและในการทำงาน เพื่อมุ่งสู่ผลลัพธ์แห่งความสำเร็จได้จริง

รูปแบบการเรียนรู้

Virtual Classroom / Classroom

ระยะเวลาในการเรียน

2 ชั่วโมง 30 นาที (Virtual Classroom)/ 3 ชั่วโมง (Classroom)

 • ความแตกต่างระหว่าง Growth Mindset กับ Fixed Mindset
 • ความสำคัญของการมี Growth Mindset ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและรวดเร็ว
 • วิธีการเปลี่ยนจาก Fixed Mindset สู่ Growth Mindset
 • วิธีการนำ Growth Mindset ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 • ผู้บริหารองค์กร ที่อยากสร้างความเปลี่ยนแปลงให้องค์กร
 • ผู้จัดการอาวุโส/ระดับกลางที่ต้องการพัฒนาการทำงานในทีมให้ประสบความสำเร็จ
 • ผู้นำในทุกระดับ ที่อยากเปลี่ยนแปลงทัศนคติของตัวเองเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงาน
 • ใครก็ตาม ที่อยากสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง และอยากยอมรับตัวตนของตัวเองอย่างแท้จริง

แชร์เรื่องนี้ :

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณากรอก ชื่อ
กรุณากรอก นามสกุล
กรุณากรอก เบอร์โทรศัพท์
กรุณากรอก อีเมล
ยอมรับ ข้อกำหนดการใช้บริการและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
Please verify that you are not a robot.

เนื้อหาของคอร์สนี้

Growth Mindset ของศาสตราจารย์ ดร. Carol Dweck แห่งมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการที่นักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา และนักกีฬาคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง หนังสือที่ขายดีที่สุดของเธอ ได้เสนอแนวคิดของ Growth Mindset ซึ่งเธอพัฒนาและพิสูจน์ผ่านการทำงานของเธอกับนักเรียน


คนที่เชื่อว่าพวกเขาสามารถเรียนรู้และพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ด้วยการทำงานอย่างหนัก ความเพียร และการเปิดรับข้อเสนอแนะ จะสามารถเพิ่มคะแนนในทุกวิชา ทั้งนี้ยังรวมไปถึงการเพิ่มขึ้นของการคิดเชิงตรรกะที่เราเคยเชื่อว่าไม่สามารถเพิ่มได้เพราะมาพร้อมกับความเป็นตัวตน ผู้ที่มี Growth Mindset แสวงหาภารกิจที่ยากให้เป็นแบบฝึกหัดในการเรียนรู้ ในขณะที่คนที่มี Fixed Mindset จะเชื่อว่าพวกเขาไม่สามารถทำอะไรได้ และมักจะใช้ตัวเลือกแบบง่าย ๆ มุ่งเน้นไปที่จุดแข็งตามธรรมชาติ และล้มเหลวในการพัฒนาโดยสิ้นเชิง


Growth Mindset มีผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละคน เมื่อทีมหรือองค์กรรวมกันใช้ Growth Mindset ก็สามารถเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมได้ การศึกษาแสดงให้เห็นว่าเมื่อวัฒนธรรมของ Growth Mindset ปรากฏอย่างชัดแจ้ง ผู้คนรู้สึกมีอำนาจและมุ่งมั่นมากขึ้น และได้รับการสนับสนุนในการทำงานร่วมกันและค้นหาสิ่งใหม่ๆ องค์กรที่มี Growth Mindset จะมีมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับการทำงานของพนักงาน มองเห็นการทำงานในเชิงสร้างสรรค์ ให้ความร่วมมือกัน และมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง นอกจากนี้ยังมองเห็นถึงศักยภาพการเติบโตของพนักงานที่จะก้าวขึ้นไปอยู่ในระดับบริหารได้

YourNextU World-Class Learning Marketplace and Community

การเรียนรู้ที่เลือกสรรได้ตามแบบที่คุณต้องการ ครบครันด้วยหลักสูตรคุณภาพระดับสากล

Full Access Pack

เรียนสดในห้องเรียนที่ FYI Center (Classroom) + เรียนสดผ่านโปรแกรม Zoom + เรียนหลักสูตรออนไลน์ผ่านการดูคลิปวีดีโอ

 • เรียนได้ทุกรูปแบบการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรระดับโลก แบบไม่จำกัดมากกว่า 3,000+ หลักสูตร
 • รับใบประกาศนียบัตรจากหลากหลายสถาบันชั้นนำ
 • ระยะเวลาเรียน 3 / 6 / 12 เดือน
 • เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้ตลอดอายุสมาชิก

ราคาพิเศษ 6,000 บาท / 3 เดือน
แพ็กเกจมูลค่ารวม 36,000 บาท

ราคาพิเศษ 9,000 บาท / 6 เดือน
แพ็กเกจมูลค่ารวม 72,000 บาท

ราคาพิเศษ 12,000 บาท / 12 เดือน
แพ็กเกจมูลค่ารวม 144,000 บาท

Virtual Learning Pack

รูปแบบการเรียนรู้หลากหลาย ทั้ง
เรียนสดผ่านโปรแกรม Zoom หรือ เรียนผ่านการดูคลิปวีดีโอ

 • คลาสออนไลน์สอนสดทุกวัน วันละ 3 เวลา มากกว่า 500 หลักสูตร
 • เรียนออนไลน์ผ่านวีดีโอได้มากกว่า 3,000 หลักสูตร
 • รับใบประกาศนียบัตรจากหลากหลายสถาบันชั้นนำ
 • สอนโดยผู้เชี่ยวชาญมากคุณภาพ เรียนรู้พร้อมเพื่อนสมาชิก หลากหลายสาขาอาชีพ
 • เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้ตลอดอายุสมาชิก

ราคาพิเศษ 4,000 บาท / 3 เดือน
แพ็กเกจมูลค่ารวม 30,000 บาท

ราคาพิเศษ 6,000 บาท / 6 เดือน
แพ็กเกจมูลค่ารวม 60,000 บาท

ราคาพิเศษ 9,000 บาท / 12 เดือน
แพ็กเกจมูลค่ารวม 120,000 บาท

แชร์เรื่องนี้ :