Finance Fundamentals

พื้นฐานทางการเงิน

Finance Fundamentals

เกี่ยวกับคอร์ส

ทำความเข้าใจพื้นฐานทางการเงินที่จำเป็นในการทำธุรกิจ ครอบคลุมรอบด้านไม่ว่าจะเป็นการทำบัญชี การทำงบประมาณ การทำธุรกรรมต่างๆ รวมไปถึงการคิดกำไร-ขาดทุน
Small Business Finance
- Accounting Part 1
- Accounting Part 2
- Payroll

Budgeting Essentials
- What Is Budgeting?
- Budgeting Methods
- Budget Reporting
- Budgeting Expenses
- Budgeting Revenue
-Budgeting Discounts
-Managing Inventory

Specialized Math
- Understanding Ratios, Proportions, and Percentages
-Mark-ups and Mark-downs
-Inventory Basics
-Payroll Basics
- Net vs. Gross
-Calculating Production Costs
-Determining Pricing
-Understanding Profits and Profit Margins
-Understanding ROI
-Interest Rates
-Compound vs. Simple Interest
-Understanding Annuities
-Understanding Loans

แชร์เรื่องนี้ :

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณากรอก ชื่อ
กรุณากรอก นามสกุล
กรุณากรอก เบอร์โทรศัพท์
กรุณากรอก อีเมล
ยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
Please verify that you are not a robot.

แชร์เรื่องนี้ :