เรียนรู้และพัฒนาตัวเองด้วยทักษะ Emotional Intelligence

เรียนรู้และพัฒนาตัวเองด้วยทักษะ Emotional Intelligence

เกี่ยวกับคอร์ส

เกี่ยวกับคอร์ส Emotional Intelligence

Emotional Intelligence หรือความฉลาดทางด้านอารมณ์ เป็นหนึ่งในทักษะสำคัญที่ผู้คนในศตวรรษที่ 21 ควรมี โดยเราขออ้างอิงทักษะสำคัญนี้ด้วยหนังสือ On Emotional Intelligence ของ Harvard Bussiness Review ได้เขียนเกี่ยวกับเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ไว้ว่า ผู้นำแต่ละคนมีตัวตนและจุดแข็งที่แตกต่างกันออกไป บางคนมีทักษะในการสั่งการได้ดี บางคนอาจเก่งด้านการวางแผน หรือบางคนอาจมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล แต่จากผลวิจัย 90% ผู้นำที่ดีมีทักษะหนึ่งที่เหมือนกันคือ “ความฉลาดทางด้านอารมณ์”

หลากหลายบทความทางวิชาการได้ยืนยันแล้วว่าโลกในปัจจุบันต้องการคนที่มีทักษะ Emotional Intelligence เมื่อความเร่งรีบในปัจจุบันทำให้เราใช้ชีวิตอย่างเคร่งเครียดและกดดัน ความฉลาดทางด้านอารมณ์จะช่วยให้คุณรู้จักรักษาอารมณ์ของตัวเองให้คงที่ และการรักษาความสัมพันธ์กับผู้อื่นให้ดี ดังนั้นการรู้เท่าทันอารมณ์ของเราจึงเป็นหัวใจสำคัญ ที่จะสร้างและพัฒนาตัวเองในแบบที่แฮปปี้ที่สุดได้

คอร์ส Emotional Intelligence พัฒนาทักษะความฉลาดทางด้านอารมณ์นี้จะช่วยให้เราเข้าใจผลกระทบที่เกิดจากอารมณ์ และวิธีควบคุมอารมณ์ภายใต้สถานการณ์ที่กดดัน ช่วยให้คุณรู้เท่าทันตัวเอง และพร้อมพัฒนาทักษะการเข้าสังคมและการโน้มน้าวใจคนอื่นได้เป็นอย่างด

ระยะเวลาในการเรียน

2 ชั่วโมง 30 นาที

รูปแบบการเรียนรู้

Virtual Classroom

 • ทำแบบประเมิน Emotional Intelligence (EQ) ออนไลน์ “Psytech” และนำผลรายงานเข้ามาใช้ในห้องเรียน
 • เหตุใดความฉลาดทางอารมณ์จึงสำคัญและมีผลกระทบต่อความสามารถในการจัดการกับความเครียด
 • “Personal Domain” ของความฉลาดทางอารมณ์ในด้านการรู้จักตัวเองและบริหารจัดการตนเอง
 • “Interpersonal Domain” ของความฉลาดทางอารมณ์ในด้านการวางตัวในสังคม และการบริหารความสัมพันธ์
 • การอ่านและเข้าใจรูปแบบความฉลาดทางอารมณ์ของตนเอง และตระหนักถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อเผชิญกับความกดดัน
 • ผลกระทบจากรูปแบบความฉลาดทางอารมณ์ของตนเองที่มีต่อผู้อื่น
 • กำหนดแผนพัฒนาตนเองเพื่อสร้างศักยภาพของทักษะการจูงใจและการวางตัวกับผู้อื่น
 • การพัฒนาการรู้จักตนเองให้ลึกซึ้งมากขึ้น
 • แนวคิดการใช้ และการควบคุมสมองทั้งสามส่วน
 • แรงกระตุ้นที่ก่อให้เกิดความเครียด จะรับมือกับมันอย่างไร
 • การให้และรับ “ข้อมูลป้อนกลับ” อย่างสร้างสรรค์
 • การรับมือกับบทสนทนาที่ยาก เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เชิงบวก
 • เคล็บลับในการจูงใจตนเองเพื่อให้เดินหน้าต่อได้ แม้ในสภาวะของความกดดัน
 • การเป็นคนเอาใจใส่ผู้อื่นมากขึ้น – จะฟังอย่างไรที่จะเข้าใจผู้อื่น
 • อ่านภาษาท่าทางและตอบสนองด้วยวิธีที่เหมาะสม
เหมาะกับทุกคนและทุกช่วงอายุ ตั้งแต่พนักงานทั่วไปจากองค์กรเอกชน จนถึงระดับผู้บริหาร หรือเจ้าของธุรกิจที่สนใจพัฒนา Emotional Intelligence ซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่บุคคลในศตรวรรษที่ 21 ควรมี เพื่อบริหารจัดการอารมณ์ของตนเองและสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบข้าง
ทุกคน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร จนถึงพนักงานทั่วไป ทั้งจากองค์กรเอกชน หรือ เจ้าของธุรกิจที่สนใจในการพัฒนาในการรู้จักตนเอง ในการบริหารจัดการตนเอง และในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น

แชร์เรื่องนี้ :

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณากรอก ชื่อ
กรุณากรอก นามสกุล
กรุณากรอก เบอร์โทรศัพท์
กรุณากรอก อีเมล
ยอมรับ ข้อกำหนดการใช้บริการและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
Please verify that you are not a robot.

เนื้อหาของคอร์สนี้

ในโลกที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนมากขึ้น เรื่องของความฉลาดทางอารมณ์ก็ยิ่งเพิ่มความสำคัญมากขึ้น ในขณะที่เรากำลังต่อสู้รับมือกับความกดดันต่างๆ และความไม่แน่นอน อีกทั้งรูปแบบในการสร้างความสัมพันธ์ก็ไม่เหมือนเดิมด้วยแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเข้าใจและปรับความฉลาดทางอารมณ์ให้เหมาะกับสิ่งที่เกิดขึ้น หนังสือของ Daniel Goleman พูดถึง ความฉลาดทางอารมณ์ ว่า เป็นเรื่องที่ตอนนี้ใครต่อใครต่างก็ให้ความสนใจจนอาจจะเรียกได้ว่า สำคัญเท่าหรือสำคัญกว่า IQ เสียอีก

รูปแบบที่เป็นส่วนสำคัญของ ความฉลาดทางอารมณ์นั้น มีสองส่วนคือ

1. The Personal Domain
เราต้องเริ่มเข้าใจตนเองก่อน ที่จะไปเรียนรู้ในการสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่น Personal Domain มองถึงความสามารถสองส่วนที่ไปคู่กันคือ การรู้จักตนเอง และ การบริหารจัดการตนเอง
การรู้จักตนเอง หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจอารมณ์ของตนเอง และรู้ว่าอารมณ์ตนเองกระทบกับผู้อื่นอย่างไร สิ่งนี้ช่วยให้เราเข้าใจภาพลักษณ์ตนเอง ตระหนักถึงจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนา และเปิดรับกับข้อมูลป้อนกลับ
การบริหารจัดการตนเอง หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการอารมณ์ตนเองภายใต้ความกดดัน ทำอย่างไรให้เรานิ่ง คิดบวก และ เดินหน้าไปต่อได้
Personal Domain เป็นจุดเริ่มต้นของการทำให้ความฉลาดทางอารมณ์ดีขึ้น เพราะเราต้องเข้าใจและบริหารจัดการตนเองได้ก่อน ที่เราจะไปเริ่มเข้าใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น

2. The Interpersonal Domain
ในส่วนนี้ เป็นการตระหนักถึงผู้อื่น และ รู้ว่าจะจูงใจ หรือ สร้างแรงบันดาลใจผู้อื่นอย่างไร ความสามารถที่สำคัญที่ไปคู่กันคือ การวางตัวในสังคมและ การบริหารความสัมพันธ์
การวางตัวในสังคม หมายถึง การเข้าใจความต้องการและ ความรู้สึกของผู้อื่น สิ่งนี้จะช่วยให้เราเข้าอกเข้าใจมากขึ้น และ สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ หาข้อตกลงร่วมกันกับผู้อื่นที่ตอบโจทย์ทั้งสองฝ่าย
การบริหารความสัมพันธ์ หมายถึง รูปแบบการจูงใจตามธรรมชาติของเรา สิ่งนี้ช่วยในการเข้าใจจุดแข็งที่เรามีและ ช่วยในการวางกลยุทธ์ในการจูงใจผู้อื่น วางแผนพัฒนาวิธีการสร้างแรงบันดาลใจ ที่จะช่วยให้เราได้แนวร่วมกับแผนงานและแนวคิดที่วางไว้
Interpersonal Domain เปิดประตูสู่การเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ และเป็นผู้นำที่มีศักยภาพในการจูงใจผู้อื่น สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงแนบแน่นกับผู้อื่นได้

หลักสูตรความฉลาดทางอารมณ์นี้ จะเป็นการใช้เครื่องมือการประเมิน Psytech Emotional Intelligence ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ได้รับการพิสูจน์แล้วถึงการใช้ได้กับบุคคลทุกชาติทุกภาษา แบบประเมินนี้ช่วยให้เราประเมินทั้ง Personal and Interpersonal Domain เปรียบเทียบกับผู้นำมืออาชีพทั่วไป ซึ่งทำให้เราเห็นว่าตัวเราเองอยู่ใกล้เคียงหรือ แตกต่างเพียงใดกับผู้นำมืออาชีพ

หลักสูตรนี้ เน้นการฝึกปฎิบัติ ที่จะช่วยเราเข้าใจรูปแบบความฉลาดทางอารมณ์ของเราเองอย่างลงลึก เราจะเข้าใจว่า รูปแบบโดยธรรมชาติของเรานั้นเอื้อ หรือ เป็นอุปสรรค ต่อการสร้างความสมดุลระหว่างอารมณ์ตนเอง และ ผลกระทบต่อผู้อื่น นอกจากการฝึกฝนแล้ว ในหลักสูตร เราจะได้ทำแผนในการนำไปปฎิบัติต่อเพื่อช่วยพัฒนาการสร้างความสมดุลของอารมณ์และพัฒนาทักษะในการจูงใจผู้อื่น

YourNextU World-Class Learning Marketplace and Community

การเรียนรู้ที่เลือกสรรได้ตามแบบที่คุณต้องการ ครบครันด้วยหลักสูตรคุณภาพระดับสากล

Full Access Pack

เรียนสดในห้องเรียนที่ FYI Center (Classroom) + เรียนสดผ่านโปรแกรม Zoom + เรียนหลักสูตรออนไลน์ผ่านการดูคลิปวีดีโอ

 • เรียนได้ทุกรูปแบบการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรระดับโลก แบบไม่จำกัดมากกว่า 3,000+ หลักสูตร
 • รับใบประกาศนียบัตรจากหลากหลายสถาบันชั้นนำ
 • ระยะเวลาเรียน 3 / 6 / 12 เดือน
 • เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้ตลอดอายุสมาชิก

ราคาพิเศษ 6,000 บาท / 3 เดือน
แพ็กเกจมูลค่ารวม 36,000 บาท

ราคาพิเศษ 9,000 บาท / 6 เดือน
แพ็กเกจมูลค่ารวม 72,000 บาท

ราคาพิเศษ 12,000 บาท / 12 เดือน
แพ็กเกจมูลค่ารวม 144,000 บาท

Virtual Learning Pack

รูปแบบการเรียนรู้หลากหลาย ทั้ง
เรียนสดผ่านโปรแกรม Zoom หรือ เรียนผ่านการดูคลิปวีดีโอ

 • คลาสออนไลน์สอนสดทุกวัน วันละ 3 เวลา มากกว่า 500 หลักสูตร
 • เรียนออนไลน์ผ่านวีดีโอได้มากกว่า 3,000 หลักสูตร
 • รับใบประกาศนียบัตรจากหลากหลายสถาบันชั้นนำ
 • สอนโดยผู้เชี่ยวชาญมากคุณภาพ เรียนรู้พร้อมเพื่อนสมาชิก หลากหลายสาขาอาชีพ
 • เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้ตลอดอายุสมาชิก

ราคาพิเศษ 4,000 บาท / 3 เดือน
แพ็กเกจมูลค่ารวม 30,000 บาท

ราคาพิเศษ 6,000 บาท / 6 เดือน
แพ็กเกจมูลค่ารวม 60,000 บาท

ราคาพิเศษ 9,000 บาท / 12 เดือน
แพ็กเกจมูลค่ารวม 120,000 บาท

Virtual Classroom คืออะไร?

Virtual Classroom เป็นคลาสเรียนสดกับเทรนเนอร์ผู้เชี่ยวชาญของเรา ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยที่ผู้เรียนจะได้ประสบการณ์การเรียนรู้เหมือนนั่งอยู่ในห้องเรียนจริงๆ

 • ถามทุกข้อสงสัยได้แบบเรียลไทม์
 • เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม นำเสนอผลงาน
 • มีเอกสารการเรียนการสอนที่ดาวน์โหลดกันได้ทุกครั้ง
 • เข้าร่วมสังคมคุณภาพกับสมาชิกกว่า 5,000 คน

แชร์เรื่องนี้ :