Effective Presentation Skills

Effective Presentation Skills

เกี่ยวกับคอร์ส

วัตถุประสงค์หลักของการนำเสนองาน คือการให้ข้อมูลเพื่อโน้มน้าวและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ฟัง เพื่อให้ผู้ฟังนำไปปฏิบัติและเพื่อสร้างแรงสนับสนุนให้กับไอเดียของคุณ การเรียนรู้ทักษะการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพจะช่วยยกระดับการนำเสนอไปอีกขั้น​

หลังจากที่เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาท่าทางแล้ว ผู้เรียนจะได้ฝึก​การปฏิบัติ โดยใช้ทักษะต่างๆที่จำเป็นในการพัฒนาโครงสร้างของการนำเสนอ การใช้วิธีการเล่าเรื่องแบบ STAR และรับมือกับคำถามต่างๆจากผู้ฟัง​

ระยะเวลาในการเรียน

2 ชั่วโมง ต่อ session / 3 ชั่วโมง 30 นาที ต่อ session

รูปแบบการเรียนรู้

Virtual Classroom 1-3 ภาษาไทย / Classroom 1-2 ภาษาไทย

  • ทักษะที่จำเป็นที่ทำให้การนำเสนอสร้างความประทับใจมากขึ้น  
  • การจัดแบ่งการใช้ภาษาพูดและภาษาท่าทางอย่างเหมาะสม ​
  • การใช้สื่อรูปภาพในการนำเสนอเนื้อหา ​
  • การดึงความสนใจของผู้ฟังตั้งแต่เริ่มการนำเสนอ​

แชร์เรื่องนี้ :

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณากรอก ชื่อ
กรุณากรอก นามสกุล
กรุณากรอก เบอร์โทรศัพท์
กรุณากรอก อีเมล
ยอมรับ ข้อกำหนดการใช้บริการและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
Please verify that you are not a robot.

แชร์เรื่องนี้ :