Driving Business Through Data

ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูล

Driving Business Through Data

เกี่ยวกับคอร์ส

เรียนรู้การใช้ข้อมูลและเลือกใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจ
Digital Marketing
- What is a Digital Marketing?
- Types of Digital Marketing
- Social Media
- SEO
- Content Marketing
- Email Marketing
- Pay-Per-Click
- 5 Things Everyone Needs to Know
- Driving Traffic to Your Website

แชร์เรื่องนี้ :

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณากรอก ชื่อ
กรุณากรอก นามสกุล
กรุณากรอก เบอร์โทรศัพท์
กรุณากรอก อีเมล
ยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
Please verify that you are not a robot.

YourNextU World-Class Learning Marketplace and Community

การเรียนรู้ที่เลือกสรรได้ตามแบบที่คุณต้องการ ครบครันด้วยหลักสูตรคุณภาพระดับสากล

หลักสูตรออนไลน์จาก YourNextU ได้ผสมผสานการเรียนรู้แบบ Gamification ที่เน้นการเรียนรู้แบบการมีส่วนร่วม ไม่ใช่แบบ one-way communication ที่ผู้เรียนเพียงแค่นั่งดู หรือนั่งฟังเพียงอย่างเดียว อีกทั้งทุกหลักสูตรที่เราคัดสรรมานั้น ล้วนเป็นหลักสูตรที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้ว ด้วยรางวัลรับรองระดับสากล และเป็นหลักสูตรที่บริษัทชั้นนำนานาชาติต่างนำไปปรับใช้ในองค์กร

ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา และสามารถเรียนได้ผ่านทุกๆอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ตนเองมี

แชร์เรื่องนี้ :