Design Thinking Series

Design Thinking Series

เกี่ยวกับคอร์ส

หลายๆ คนอาจเคยมีคำถามอยู่ว่า Design Thinking คืออะไร ทำไมองค์กรใหญ่ๆ ถึงเลือกใช้วิธีนี้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถก้าวทันเทรนด์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างตลอดเวลาได้อย่างดี

Design Thinking คือ กระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อหาทางแก้ปัญหาหรือหา solution ในการจัดการปัญหาต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งกระบวนการคิดนี้ได้รับความนิยมและมีการนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างแพร่หลาย เพื่อช่วยให้แบรนด์สามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างรอบคอบ ผ่านการคิดค้นแบบ Innovation และ Transformation โดยเริ่มจาก Empathy อันเป็นสเต็ปแรกของกระบวนการนี้

เพื่อให้คุณทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Design Thinking คอร์สดังระดับโลกได้อย่างดียิ่งขึ้น YourNextU จะพาคุณไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Design Thinking ให้มากขึ้นว่าคืออะไร พร้อมทำความเข้าใจทั้งวิธีคิดและความต้องการของลูกค้า จนสามารถมองเห็นมุมมองใหม่ๆ ที่แตกต่างออกไปจากเดิม อีกทั้งยังเป็นตัวช่วยที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมได้รับรู้ถึงวิธีคิดที่เน้นถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก เพื่อสร้างความมั่นใจ ตลอดจนความสามารถในการค้นพบวิธีการแก้ปัญหาและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ไม่ยาก

สิ่งที่คุณจะได้รับหลังจากการเรียนจบทั้ง 6 โมเดลของคอร์ส Design Thinking Series คือ คุณจะได้รับใบรับรองการเข้าร่วมหลักสูตร ว่าคุณได้ผ่านการเรียนรู้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และเป็นเครื่องยืนยันว่าคุณสามารถนำแนวคิดของการเรียน Design Thinking ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เลือกเรียน Design Thinking กับ YourNextU หลักสูตรลิขสิทธิ์ The Stanford Center for Professional Development

เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการใหม่ๆ และต่อยอดธุรกิจของคุณให้ไปได้ไกลกว่าเดิม

ระยะเวลาในการเรียน

2 ชั่วโมง 30 นาที

รูปแบบการเรียนรู้

Virtual Classroom ภาษาไทย

 • Design Thinking คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรกับการทำงาน
 • ทฤษฎีและหลักปฏิบัติในการนำ Empathy มาใช้กับลูกค้า
 • ความเข้าใจเกี่ยวกับ Empathy แตกต่างอย่างไรกับการทำวิจัยทางการตลาด
 • เทคนิคในการสังเกตและสัมภาษณ์
 • ความสำคัญของ “extreme users” และวิธีการหาคนกลุ่มนี้
 • สร้างแผนที่การทำความเข้าใจลูกค้า หรือ Empathy Map
 • เทคนิค ‘What Might We’ (WMW) ในการกำหนดปัญหา เพื่อวางกรอบที่จะนำไปสู่กระบวนการ Ideate
 • Ideation Session ให้ทีมมีส่วนร่วมเปิดมุมมองต่อความท้าทายอย่างสร้างสรรค์
 • เทคนิคเลือกไอเดียที่ดีที่สุด
 • สร้างตัวอย่างจำลอง หรือ prototype และ storyboard ทำให้ลูกค้ามองเห็นประสบการณ์ที่จะได้รับ
 • เทคนิคการทดสอบ และการใช้ Feedback grid เน้นโครงสร้างของการเก็บข้อมูล
 • การปล่อยวางจากต้นแบบ เพื่อทำการปรับปรุงเวอร์ชั่นที่ดีกว่า
 • การนำเสนอประโยชน์ของสินค้า (Value proposition) โดยสื่อสารอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่ตอบโจทย์ และตลาดสินค้า
 • กำหนดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ Minimum Viable Product (MVP) พร้อมระบุ Minimum Viable Segment กำหนดกลุ่มผู้ใช้งานหรือลูกค้า และตลาดที่ต้องการเปิดตัวสินค้า
 • กลยุทธ์ในการทำสินค้าให้เหมาะกับตลาด (Product Market Fit)
 • เรียนรู้และประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดที่เรียบง่ายในการขาย การเล่าเรื่อง และนำมาใช้อย่างเรียบง่าย แต่มีพลัง
ใครก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร พนักงาน คนจากองค์กร หรือผู้ประกอบการ ใครก็ตามที่อยากเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง และนำหลักการ Design Thinking ไปใช้ในธุรกิจของตนเอง

แชร์เรื่องนี้ :

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณากรอก ชื่อ
กรุณากรอก นามสกุล
กรุณากรอก เบอร์โทรศัพท์
กรุณากรอก อีเมล
ยอมรับ ข้อกำหนดการใช้บริการและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
Please verify that you are not a robot.

YourNextU World-Class Learning Marketplace and Community

การเรียนรู้ที่เลือกสรรได้ตามแบบที่คุณต้องการ ครบครันด้วยหลักสูตรคุณภาพระดับสากล

Full Access Pack

เรียนสดในห้องเรียนที่ FYI Center (Classroom) + เรียนสดผ่านโปรแกรม Zoom + เรียนหลักสูตรออนไลน์ผ่านการดูคลิปวีดีโอ

 • เรียนได้ทุกรูปแบบการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรระดับโลก แบบไม่จำกัดมากกว่า 3,000+ หลักสูตร
 • รับใบประกาศนียบัตรจากหลากหลายสถาบันชั้นนำ
 • ระยะเวลาเรียน 3 / 6 / 12 เดือน
 • เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้ตลอดอายุสมาชิก

ราคาพิเศษ 6,000 บาท / 3 เดือน
แพ็กเกจมูลค่ารวม 36,000 บาท

ราคาพิเศษ 9,000 บาท / 6 เดือน
แพ็กเกจมูลค่ารวม 72,000 บาท

ราคาพิเศษ 12,000 บาท / 12 เดือน
แพ็กเกจมูลค่ารวม 144,000 บาท

Virtual Learning Pack

รูปแบบการเรียนรู้หลากหลาย ทั้ง
เรียนสดผ่านโปรแกรม Zoom หรือ เรียนผ่านการดูคลิปวีดีโอ

 • คลาสออนไลน์สอนสดทุกวัน วันละ 3 เวลา มากกว่า 500 หลักสูตร
 • เรียนออนไลน์ผ่านวีดีโอได้มากกว่า 3,000 หลักสูตร
 • รับใบประกาศนียบัตรจากหลากหลายสถาบันชั้นนำ
 • สอนโดยผู้เชี่ยวชาญมากคุณภาพ เรียนรู้พร้อมเพื่อนสมาชิก หลากหลายสาขาอาชีพ
 • เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้ตลอดอายุสมาชิก

ราคาพิเศษ 4,000 บาท / 3 เดือน
แพ็กเกจมูลค่ารวม 30,000 บาท

ราคาพิเศษ 6,000 บาท / 6 เดือน
แพ็กเกจมูลค่ารวม 60,000 บาท

ราคาพิเศษ 9,000 บาท / 12 เดือน
แพ็กเกจมูลค่ารวม 120,000 บาท

แชร์เรื่องนี้ :