YourNexU YourNexU

Data 101: Business Applications

Data 101: Business Applications

เกี่ยวกับคอร์ส

ปูพื้นฐานความคิดเกี่ยวกับการใช้ดาต้าในยุคปัจจุบัน

ทุกวันนี้เราอยู่ท่ามกลางข้อมูลมหาศาล จะทำอย่างไรให้เราสามารถใช้ข้อมูลในการพัฒนาธุรกิจ พัฒนาตัวเอง หรือเริ่มสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยการใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อน เพราะเราไม่อาจจะใช้สัญชาตญาณในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของชีวิตได้ทุกครั้ง ฝึกการใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์เพื่อตัดสินใจได้แม่นยำมากขึ้นในอนาคต

วิชาที่นำมา Unpack 
 • Big Data
 • Improving Lives with Data
 • Bringing Data Culture to Life in the Workplace

แชร์เรื่องนี้ :

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณากรอก ชื่อ
กรุณากรอก นามสกุล
กรุณากรอก เบอร์โทรศัพท์
กรุณากรอก อีเมล
ยอมรับ ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เนื้อหาของคอร์สนี้


เติมทักษะที่จำเป็นให้ไม่ตกยุค ได้ทุกที่ทุกเวลา

อยากเรียนแพ็กเกจไหน เลือกเลย!

เรียนออนไลน์ + Unpacking Content Session with Experts

แบบไม่จำกัด เหมาะสำหรับผู้ที่อยากเสริมความรู้ในหลากหลายด้าน

 • เรียนคอร์สออนไลน์แบบไม่จำกัด กว่า 200 หลักสูตร จากสถาบันระดับโลก
 • ใบประกาศนียบัตรจากสถาบัน Simplilearn
 • เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้
 • เรียน Unpacking Content Sessions with Experts แบบไม่จำกัด
 • ระยะเวลาเรียน 3 / 6 / 12 เดือน

1,700 / 3 เดือน
2,800 บาท / 6 เดือน
5,000 บาท / 12 เดือน

เรียนในห้องเรียน + Virtual Classroom + ออนไลน์ แบบไม่จำกัด

เรียนรู้แบบไม่จำกัด เหมาะสำหรับผู้ที่อยากเสริมความรู้ในรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย

 • เรียนแบบ 4Lines Learning แบบไม่จำกัด กว่า 200 หลักสูตร จากสถาบันระดับโลก
 • ใบประกาศนียบัตรจากหลากหลายสถาบัน 
 • เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้
 • ระยะเวลาเรียน 3 / 6 / 12 เดือน

6,000 / 3 เดือน

9,000 บาท / 6 เดือน
12,000 บาท / 12 เดือน

แชร์เรื่องนี้ :