Coaching in a Minute

Coaching in a Minute

เกี่ยวกับคอร์ส

เพราะหนึ่งในทักษะสำคัญที่ผู้นำทุกคนต้องมี คือความสามารถในการดึงศักยภาพของทีมออกมาให้ได้มากที่สุด

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้นำได้มีทักษะการสอนงานเพื่อพัฒนาและดึงศักยภาพของทีม โดยเป็นการเรียนรู้ผ่านการดูตัวอย่างสถานการณ์จำลองวิธีการสอนงานผ่านวีดีโอ การทำกิจกรรมกลุ่มและการฝึกฝนทักษะจากสถานการณ์จริง


ผู้เรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการ การสอนงานและทักษะจำเป็นที่ต้องใช้ในการสอนงาน ซึ่งจะช่วยสร้างบทสนทนาที่มีประสิทธิภาพและได้ฝึกฝนในสถานการณ์ต่างๆที่จะต้องใช้กระบวนการและบทสนทนาเหล่านั้น เพื่อสามารถนำกลับไปใช้กับการทำงานได้

รูปแบบการเรียนรู้

Virtual Classroom

ระยะเวลาในการเรียน

2 ชั่วโมง/ คลาส

  • กรอบคิด (Mindset) ของการเป็นผู้สอนงาน
  • กระบวนการการสอนงาน
  • ทักษะจำเป็นที่ใช้ในการสอนงาน
  • การฝึกฝนกระบวนการ การสอนงานพร้อมทั้งฝึกใช้ทักษะควบคู่ไปกับกระบวนการ การสอนงาน
หัวหน้างาน หรือผู้ที่กำลังเตรียมตัวเป็นหัวหน้าทีม

แชร์เรื่องนี้ :

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณากรอก ชื่อ
กรุณากรอก นามสกุล
กรุณากรอก เบอร์โทรศัพท์
กรุณากรอก อีเมล
ยอมรับ ข้อกำหนดการใช้บริการและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
Please verify that you are not a robot.

แชร์เรื่องนี้ :