Business Fundamentals

หลักการทำธุรกิจเบื้องต้น

Business Fundamentals

เกี่ยวกับคอร์ส

เรียนรู้หลักสำคัญในการทำธุรกิจขั้นพื้นฐาน รวมถึงเคล็ดลับในการจัดการสิ่งต่างๆรอบด้านที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ
Small Business Success: General
- Building Relationship
- Wearing Multiple Hats
- Business with Family and Friends
- Ethics for Small Businesses

Big Ideas for Small Business
- Tips for Printing
- Tips for Shipping
- Tips for Technology Management
- Tips for Building Your Website
- Tips for Outsourcing

แชร์เรื่องนี้ :

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณากรอก ชื่อ
กรุณากรอก นามสกุล
กรุณากรอก เบอร์โทรศัพท์
กรุณากรอก อีเมล
ยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
Please verify that you are not a robot.

แชร์เรื่องนี้ :