Business Analytics with Excel

Business Analytics with Excel

เกี่ยวกับคอร์ส

หลักสูตรนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้เข้าถึงการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่นิยมใช้มากที่สุด (Microsoft Excel) ผู้เรียนจะได้ฝึกการใช้เครื่องมือต่างๆ เพิ่มทักษะเชิงเทคนิคที่จำเป็นต่อพื้นฐานอาชีพการวิเคราะห์ หากผู้เรียนมีประสบการณ์ด้านไอทีมาบ้างแล้ว หลักสูตร Business Analytics นี้จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจข้อมูลและทำการตัดสินใจบนฐานของข้อมูลด้วยการใช้ Microsoft Excel ได้อย่างรวดเร็ว สำหรับผู้เรียนที่ยังมือใหม่ในด้านการวิเคราะห์ หลักสูตรนี้จะสร้างรากฐานเรื่องแนวคิดและทักษะที่จำเป็น เจาะลึกแนวคิดทางสถิติซึ่งมีความสำคัญต่อความเข้าใจเชิงลึกของข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงด้วยการใช้ executive level dashboards และในขั้นตอนสุดท้าย ผู้เรียนจะได้รู้จัก Power BI เครื่องมือที่สร้างโดย Microsoft เพื่อการวิเคราะห์และทำให้เห็นภาพข้อมูลที่ทันสมัยและดีที่สุด

รูปแบบการเรียนรู้

Online Video

ภาษา

ภาษาอังกฤษพร้อมคำบรรยายไทย

ระยะเวลาในการเรียน

3 ชั่วโมง

รับใบประกาศนียบัตร

เมื่อเรียนครบตามกำหนดจาก Simplilearn

 • การฝึกอบรมการวิเคราะห์ทางธุรกิจโดยการใช้ Microsoft Excel ของ Simplilearn จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
 • เข้าใจความหมายและความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลมากขึ้น
 • เข้าใจพื้นฐานของฟังก์ชันการวิเคราะห์ใน Microsoft Excel และการจัดรูปแบบ แบบมีเงื่อนไข
 • เรียนรู้การวิเคราะห์ชุดข้อมูลเชิงซ้อนโดยการใช้ Pivot Table และ Slicer
 • แก้ไขปัญหาการวิเคราะห์เชิงสุ่มและเชิงกำหนดด้วยการใช้เครื่องมือ เช่น Scenario Manager, Solver และ Goal Seek
 • ใช้เครื่องมือทางสถิติและคอนเซ็ปต์ต่างๆ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, การทดสอบสมมติฐาน, ANOVA, และการประมาณค่าของชุดข้อมูลโดยการใช้ Excel
 • แสดงผลด้วยการใช้แผนภูมิและแดชบอร์ด
 • เรียนรู้การใช้เครื่องมือวิเคราะห์และแสดงภาพของ Microsoft ที่ทันสมัยที่สุดด้วย Power BI
 • ผู้ที่อยากพัฒนาด้านการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล 
 • นักพัฒนาและผู้ทดสอบด้านไอที 
 • นักวิเคราะห์ข้อมูล 
 • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลรุ่นใหม่ 
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ 
 • ผู้เชี่ยวชาญด้าน BI และการทำรายงาน 
 • ผู้จัดการโครงการ 
 • นักศึกษา 
 • ผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานกับข้อมูลในอุตสาหกรรมใดๆ ก็ตาม 
 • นักวิเคราะห์ข้อมูล 
 • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลรุ่นใหม่ 
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ 
 • ผู้เชี่ยวชาญด้าน BI และการทำรายงาน 
 • ผู้จัดการโครงการ 
 • นักศึกษา 
 • ผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานกับข้อมูลในอุตสาหกรรมใดๆ ก็ตาม 

แชร์เรื่องนี้ :

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณากรอก ชื่อ
กรุณากรอก นามสกุล
กรุณากรอก เบอร์โทรศัพท์
กรุณากรอก อีเมล
ยอมรับ ข้อกำหนดการใช้บริการและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
Please verify that you are not a robot.

เนื้อหาของคอร์สนี้

 • Lesson 1 Introduction to Business Analytics บทนำ 
 • Lesson 2 Formatting Conditional Formatting and Important Functions การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขและฟังก์ชั่นที่สำคัญ 
 • Lesson 3 Analyzing Data with Pivot Tables การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot Tables 
 • Lesson 4 Dashboarding การใช้เครื่องมือแดชบอร์ด 
 • Lesson 5  Business Analytics With Excel การวิเคราะห์ธุรกิจด้วย Excel 
 • Lesson 6 Data Analysis Using Statistics การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ 
 • Lesson 7 Power BI รู้จักการใช้ Power BI 

YourNextU World-Class Learning Marketplace and Community

การเรียนรู้ที่เลือกสรรได้ตามแบบที่คุณต้องการ ครบครันด้วยหลักสูตรคุณภาพระดับสากล

Full Access Pack

เรียนสดในห้องเรียนที่ FYI Center (Classroom) + เรียนสดผ่านโปรแกรม Zoom + เรียนหลักสูตรออนไลน์ผ่านการดูคลิปวีดีโอ

 • เรียนได้ทุกรูปแบบการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรระดับโลก แบบไม่จำกัดมากกว่า 3,000+ หลักสูตร
 • รับใบประกาศนียบัตรจากหลากหลายสถาบันชั้นนำ
 • ระยะเวลาเรียน 3 / 6 / 12 เดือน
 • เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้ตลอดอายุสมาชิก

ราคาพิเศษ 6,000 บาท / 3 เดือน
แพ็กเกจมูลค่ารวม 36,000 บาท

ราคาพิเศษ 9,000 บาท / 6 เดือน
แพ็กเกจมูลค่ารวม 72,000 บาท

ราคาพิเศษ 12,000 บาท / 12 เดือน
แพ็กเกจมูลค่ารวม 144,000 บาท

Virtual Learning Pack

รูปแบบการเรียนรู้หลากหลาย ทั้ง
เรียนสดผ่านโปรแกรม Zoom หรือ เรียนผ่านการดูคลิปวีดีโอ

 • คลาสออนไลน์สอนสดทุกวัน วันละ 3 เวลา มากกว่า 500 หลักสูตร
 • เรียนออนไลน์ผ่านวีดีโอได้มากกว่า 3,000 หลักสูตร
 • รับใบประกาศนียบัตรจากหลากหลายสถาบันชั้นนำ
 • สอนโดยผู้เชี่ยวชาญมากคุณภาพ เรียนรู้พร้อมเพื่อนสมาชิก หลากหลายสาขาอาชีพ
 • เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้ตลอดอายุสมาชิก

ราคาพิเศษ 4,000 บาท / 3 เดือน
แพ็กเกจมูลค่ารวม 30,000 บาท

ราคาพิเศษ 6,000 บาท / 6 เดือน
แพ็กเกจมูลค่ารวม 60,000 บาท

ราคาพิเศษ 9,000 บาท / 12 เดือน
แพ็กเกจมูลค่ารวม 120,000 บาท

Online Learning Pack

เรียนหลักสูตรออนไลน์ผ่านการดูคลิปวีดีโอ (Online Courses) และพิเศษ! คลาสออนไลน์สอนสดสรุปเนื้อหา โดยวิทยากรชั้นนำของเรา

 • เรียนคอร์สออนไลน์กว่า 3,000 หลักสูตร จากสถาบันระดับโลก
 • เรียน Unpacking Sessions สรุปเนื้อหาหลักสูตรออนไลน์ ถาม-ตอบทุกประเด็นได้แบบสดๆ
 • ใบประกาศนียบัตรจากสถาบัน Simplilearn
 • ระยะเวลาเรียน 3 / 6 / 12 เดือน
 • เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้ตลอดอายุสมาชิก

ราคาพิเศษ 1,700 บาท / 3 เดือน
แพ็กเกจมูลค่ารวม 9,000 บาท

ราคาพิเศษ 2,800 บาท / 6 เดือน
แพ็กเกจมูลค่ารวม 18,000 บาท

ราคาพิเศษ 5,000 บาท / 12 เดือน
แพ็กเกจมูลค่ารวม 36,000 บาท

แชร์เรื่องนี้ :