Build Your Agility

เสริมสร้างความคล่องตัวในการทำงาน

Build Your Agility

เกี่ยวกับคอร์ส

เรียนรู้วิธีคิดการทำงานแบบอไจล์ ที่เน้นความเร็วในการปรับเปลี่ยนและคุณภาพของงาน  
Coping with Change
-Change Phases
-Change Behaviors
-Change Model
-Change for Managers                                                             
Failure is an Option
-Accepting Failure
-Moving Forward and Learning from Failure
-Building Accountability
Taking Ownership
-Trust and Performance at Work
- Managing Yourself                                                            
Effective Time Management
-How to Manage Your Time
-How to Time Block
-How to Use the Pomodoro Technique
-How to Create a Bullet Journal
-Common Time Management Problems: Procrastination
-Common Time Management Problems: Precrastination

แชร์เรื่องนี้ :

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณากรอก ชื่อ
กรุณากรอก นามสกุล
กรุณากรอก เบอร์โทรศัพท์
กรุณากรอก อีเมล
ยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
Please verify that you are not a robot.

YourNextU World-Class Learning Marketplace and Community

การเรียนรู้ที่เลือกสรรได้ตามแบบที่คุณต้องการ ครบครันด้วยหลักสูตรคุณภาพระดับสากล

หลักสูตรออนไลน์จาก YourNextU ได้ผสมผสานการเรียนรู้แบบ Gamification ที่เน้นการเรียนรู้แบบการมีส่วนร่วม ไม่ใช่แบบ one-way communication ที่ผู้เรียนเพียงแค่นั่งดู หรือนั่งฟังเพียงอย่างเดียว อีกทั้งทุกหลักสูตรที่เราคัดสรรมานั้น ล้วนเป็นหลักสูตรที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้ว ด้วยรางวัลรับรองระดับสากล และเป็นหลักสูตรที่บริษัทชั้นนำนานาชาติต่างนำไปปรับใช้ในองค์กร

ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา และสามารถเรียนได้ผ่านทุกๆอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ตนเองมี

แชร์เรื่องนี้ :