Agile Scrum Master

Agile Scrum Master

เกี่ยวกับคอร์ส

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการ Agile Scrum ที่เป็นที่นิยมอย่างสูง ผู้เรียนจะได้เรียนรู้แนวคิดที่สำคัญของ Agile เพื่อนำไปใช้ในการทำงาน ค้นพบวิธีการนำทีม พัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง และสร้างแนวทางการปฏิบัติให้เกิดขึ้นในองค์กร การฝึกอบรมนี้ จะช่วยทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้กับตนเองและใช้กับในองค์กร พร้อมทั้งสร้างการเป็นผู้ริเริ่มในการนำหลักการ Agile ด้วย

โดย Agile เป็นวิธีการจัดการงานที่เหมาะสำหรับโครงการที่ซับซ้อนและไม่แน่นอน และมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของ  Agile Projects ใช้ Scrum ซึ่งทำให้ Agile เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด หลักสูตรนี้จะช่วยให้เกิดทักษะและความเชี่ยวชาญเพื่อการสอบผ่านประกาศนียบัตรรับรอง

 

ผู้เรียนจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Scrum โดยจะเพิ่มความสามารถในการพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงให้กับลูกค้า และประยุกต์ใช้แนวคิด Scrum กับองค์กร ด้วยการปรับใช้วิธีการแบบ Agile ผ่านการฝึกปฏิบัติ ผู้เรียนจะสามารถเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ และยังลดความเสี่ยงต่างๆที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกด้ว

ระยะเวลาในการเรียน

2:30 ชั่วโมง

ภาษา

ภาษาอังกฤษพร้อมคำบรรยายไทย

รูปแบบการเรียนรู้

Online Video

รับใบประกาศนียบัตร

เมื่อเรียนครบตามกำหนดจาก Simplilearn

 • มีความเข้าใจในศัพท์เทคนิค Scrum  และนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • นำเสนอ Daily Scrum, User Story, Sprint Planning และ Sprint Review ได้สะดวกขึ้น
 • สามารถสร้าง Scrum Artifacts ได้หลากหลาย รวมถึง product backlog, sprint backlog, finished deliverables และ Definition of done
 • นำหลักการ Scrum ใช้ได้กับทีมต่างๆในองค์กร
 • เชี่ยวชาญ การเป็น Scrum Master กับองค์กร
 • กำหนดและ รับมือ กับโครงการบนไซต์คลาวด์ JIRA
 • ผ่านบททดสอบ Exin Agile Scrum Master กับความพยายามในครั้งแรก 
 • ประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้มาซึ่งคุณค่าสูงสุดจากวิธีการแบบ Scrum
 • หัวหน้าทีม 
 • ผู้จัดการโครงการ 
 • สมาชิกของ Scrum team เช่น นักพัฒนา Scrum Masters และเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
 • ผู้จัดการของ Scrum team 
 • ทีมที่กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ทีม Scrum 
 • บุคคลที่ต้องการได้รับประกาศนียบัตรการเป็นผู้เชี่ยวชาญ Scrum

แชร์เรื่องนี้ :

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณากรอก ชื่อ
กรุณากรอก นามสกุล
กรุณากรอก เบอร์โทรศัพท์
กรุณากรอก อีเมล
ยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เนื้อหาของคอร์สนี้

 • Lesson 1 Agile Way of Thinking แนวคิดแบบ Agile 
 • Lesson 2 Other Agile Frameworks กรอบความคิด Agile แบบอื่น ๆ
 • Lesson 3 Scrum Events and Artifacts ผลลัพธ์จากกิจกรรมต่าง ๆ และ เหตุการณ์
 • Lesson 4 Scrum Roles บทบาทของ scrum
 • Lesson 5 Agile Estimating Planning Monitoring and Control การตรวจสอบและควบคุมการวางแผนเพื่อประเมิน Agile 
 • Lesson 6 Agile on Complex Projects การใช้ Agile ในโครงการที่ซับซ้อน
 • Lesson 7 Adopting Agile การใช้ agile
 • Lesson 8 What’s next? แล้วจะทำยังไงต่อ

YourNextU World-Class Learning Marketplace and Community

การเรียนรู้ที่เลือกสรรได้ตามแบบที่คุณต้องการ ครบครันด้วยหลักสูตรคุณภาพระดับสากล

 • เรียนในห้องเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษที่ FYI Center แบบไม่จำกัด
 • เรียน Virtual Classroom ผ่านห้องเรียนเสมือนจริงทาง Zoom ด้วยหลักสูตรระดับโลก แบบไม่จำกัด
 • เรียนคอร์สออนไลน์ผ่านคลิปวีดีโอแบบไม่จำกัด กว่า 200 หลักสูตร จากสถาบันระดับโลก
 • ใบประกาศนียบัตรจากหลากหลายสถาบัน 
 • เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้
 • ระยะเวลาเรียน 3 / 6 / 12 เดือน

6,000 / 3 เดือน

9,000 บาท / 6 เดือน
12,000 บาท / 12 เดือน

 • เรียนคอร์สออนไลน์ผ่านคลิปวีดีโอแบบไม่จำกัด กว่า 200 หลักสูตร จากสถาบันระดับโลก
 • ใบประกาศนียบัตรจากสถาบัน Simplilearn และ SEAC
 • เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้
 • เรียน Virtual Classroom ผ่านห้องเรียนเสมือนจริงทาง Zoom หลักสูตรระดับโลก แบบไม่จำกัด
 • ระยะเวลาเรียน 3 / 6 / 12 เดือน

4,000 / 3 เดือน
6,000 บาท / 6 เดือน
9,000 บาท / 12 เดือน

 • เรียนคอร์สออนไลน์ผ่านคลิปวีดีโอแบบไม่จำกัด กว่า 200 หลักสูตร จากสถาบันระดับโลก
 • ใบประกาศนียบัตรจากสถาบัน Simplilearn
 • เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้
 • สรุปบทเรียนออนไลน์กับทางวิทยากรผ่าน Unpacking Content Sessions with Experts ทาง Zoom แบบไม่จำกัด
 • ระยะเวลาเรียน 3 / 6 / 12 เดือน

1,700 / 3 เดือน
2,800 บาท / 6 เดือน
5,000 บาท / 12 เดือน

แชร์เรื่องนี้ :