Advanced Web Analytics

Advanced Web Analytics

เกี่ยวกับคอร์ส

เรียนรู้องค์ประกอบสำคัญของการวิเคราะห์เว็บไซต์ และเนื้อหาต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจทางธุรกิจ ฝีกฝนให้เชี่ยวชาญในการรวบรวมและทำงานกับแหล่งข้อมูลหลายช่องทาง ค้นหาข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และอีกมากมายด้วยหลักสูตรการวิเคราะห์เว็บเชิงดิจิทัลนี้ 
การวิเคราะห์เว็บขั้นสูง (Advanced Web Analytics) เป็นศาสตร์แห่งการวิเคราะห์ที่มุ่งเน้นข้อมูลอินเตอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่นำไปสู่การตัดสินใจทางธุรกิจที่มีข้อมูลมากขึ้น การวิเคราะห์เว็บจะใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนมือถือ สื่อสังคมออนไลน์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) หรือแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สามรวมถึงการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) และระบบการขายเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ทางธุรกิจหลัก ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และรักษาระดับการแข่งขัน
หลักสูตรนี้ครอบคลุมแนวคิดพื้นฐานของการวิเคราะห์และเจาะลึกลงไปในเว็บ การวิเคราะห์เนื้อหาและการวิเคราะห์บนมือถือ โดยการใช้สถานการณ์จำลองเชิงวิเคราะห์เพื่อการเรียนรู้และเกิดความเข้าใจ นอกจากนี้ เรียนรู้ผ่านวิธีใช้เครื่องมือวิเคราะห์เว็บยอดนิยม หลักสูตรนี้ใช้การวิเคราะห์เว็บจากมุมมองเชิงกลยุทธ์และเชิงปฏิบัติการ แสดงเคล็ดลับและเทคนิคการใช้ Google Analytics บนเว็บและแพลตฟอร์มและเครื่องมืออื่นๆ โดยละเอียด ผู้เรียนจะสามารถศึกษาแนวโน้มการวิเคราะห์ที่สำคัญที่สุดได้

รูปแบบการเรียนรู้

Online Video

ภาษา

ภาษาอังกฤษพร้อมคำบรรยายไทย

รับใบประกาศนียบัตร

เมื่อเรียนครบตามกำหนดจาก Simplilearn

ระยะเวลาในการเรียน

9 ชั่วโมง

 • วิธีใช้ประโยชน์จากข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อทำการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และส่งมอบข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สามารถนำไปดำเนินการได้
 • การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงดิจิทัล ช่วยเพิ่มข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญสำหรับวงจรทุกๆ ด้านของลูกค้าในทุกๆ ช่องทางดิจิทัล
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของการวิเคราะห์เว็บตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อการเรียนรู้โดเมนการวิเคราะห์ในทุกๆ ช่องทางดิจิทัล
 • ความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับการวิเคราะห์เว็บ การวิเคราะห์ผ่านสังคมออนไลน์ การวิเคราะห์ข้อมูลบนมือถือ และการวิเคราะห์เนื้อหา
 • ทำความเข้าใจตั้งแต่ต้นจนจบเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงดิจิทัลและข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อ Conversion Funnel การรักษาลูกค้าและ Acquisition, CPA, LTV และการสร้างความผูกพันกับลูกค้า
 • ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Google Analytics, Google Digital Studio, Klipfolio และ Tableau
 • ผู้วิเคราะห์เว็บออนไลน์
 • ผู้รายงานข้อมูลการวิเคราะห์เว็บออนไลน์
 • นักวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล
 • นักการตลาดแบบดิจิทัล

แชร์เรื่องนี้ :

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณากรอก ชื่อ
กรุณากรอก นามสกุล
กรุณากรอก เบอร์โทรศัพท์
กรุณากรอก อีเมล
ยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เนื้อหาของคอร์สนี้

 • Lesson 1 Introduction to Digital Analytics ทำความรู้จักกับการวิเคราะห์ผ่านข้อมูลด้านดิจิทัล 
 • Lesson 2 Building Blocks การสร้าง metrix ใน Google Analytics 
 • Lesson 3 Fundamentals of Digital Analytics ความรู้พื้นฐานของการวิเคราะห์ผ่านข้อมูลด้านดิจิทัล 
 • Lesson 4 Business Perspective มุมมองด้านธุรกิจ 
 • Lesson 5 Methodology Lean Six Sigma วิธีการใช้ Lean Six Sigma 
 • Lesson 6 Data Analysis Fundamentals การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
 • Lesson 7 Analysis Perspective Providing Insights การวิเคราะห์มุมมองการให้ข้อมูลเชิงลึก 
 • Lesson 8  Enabling Capabilities การทำความเข้าใจเชิงลึก 
 • Lesson 9 Managing Analytics การจัดการการวิเคราะห์ 
 • Lesson 10 Audience  ผู้เข้าชมเว็บไชต์ 
 • Lesson 11 Acquisition การได้มาซึ่งลูกค้า 
 • Lesson 12 Behavior พฤติกรรมของลูกค้า 
 • Lesson 13 Conversions & Onboarding การสร้างยอดขายและการรับลูกค้าใหม่ 
 • Lesson 14 Retention and Expansion การรักษาลูกค้าและการขยายฐานลูกค้า 
 • Lesson 15 Advocacy การสร้างแรงสนับสนุนจากลูกค้า 
 • Lesson 16 Privacy and Ethics ความเป็นส่วนตัวและจริยธรรม 
 • Lesson 17 Wrapping Up  สรุปบทเรียน 

YourNextU World-Class Learning Marketplace and Community

การเรียนรู้ที่เลือกสรรได้ตามแบบที่คุณต้องการ ครบครันด้วยหลักสูตรคุณภาพระดับสากล

 • เรียนในห้องเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษที่ FYI Center แบบไม่จำกัด
 • เรียน Virtual Classroom ผ่านห้องเรียนเสมือนจริงทาง Zoom ด้วยหลักสูตรระดับโลก แบบไม่จำกัด
 • เรียนคอร์สออนไลน์ผ่านคลิปวีดีโอแบบไม่จำกัด กว่า 200 หลักสูตร จากสถาบันระดับโลก
 • ใบประกาศนียบัตรจากหลากหลายสถาบัน 
 • เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้
 • ระยะเวลาเรียน 3 / 6 / 12 เดือน

6,000 / 3 เดือน

9,000 บาท / 6 เดือน
12,000 บาท / 12 เดือน

 • เรียนคอร์สออนไลน์ผ่านคลิปวีดีโอแบบไม่จำกัด กว่า 200 หลักสูตร จากสถาบันระดับโลก
 • ใบประกาศนียบัตรจากสถาบัน Simplilearn และ SEAC
 • เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้
 • เรียน Virtual Classroom ผ่านห้องเรียนเสมือนจริงทาง Zoom หลักสูตรระดับโลก แบบไม่จำกัด
 • ระยะเวลาเรียน 3 / 6 / 12 เดือน

4,000 / 3 เดือน
6,000 บาท / 6 เดือน
9,000 บาท / 12 เดือน

 • เรียนคอร์สออนไลน์ผ่านคลิปวีดีโอแบบไม่จำกัด กว่า 200 หลักสูตร จากสถาบันระดับโลก
 • ใบประกาศนียบัตรจากสถาบัน Simplilearn
 • เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้
 • สรุปบทเรียนออนไลน์กับทางวิทยากรผ่าน Unpacking Content Sessions with Experts ทาง Zoom แบบไม่จำกัด
 • ระยะเวลาเรียน 3 / 6 / 12 เดือน

1,700 / 3 เดือน
2,800 บาท / 6 เดือน
5,000 บาท / 12 เดือน

แชร์เรื่องนี้ :