Advanced PPC

หลักสูตร PPC ระดับมืออาชีพนั้น ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยผู้เรียนให้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ โดยจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างของ pay per click (การจ่ายต่อคลิ๊ก) การทำโฆษณาด้วยแบนเนอร์ การเพิ่มประสิทธิภาพในการแปลงผู้เข้าชมเป็นยอดขาย (conversion) และการวิเคราะห์เว็บ

Advanced PPC

เกี่ยวกับคอร์ส

หลักสูตร PPC ระดับมืออาชีพนั้น ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยผู้เรียนให้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ โดยจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างของ pay per click (การจ่ายต่อคลิ๊ก) การทำโฆษณาด้วยแบนเนอร์ การเพิ่มประสิทธิภาพในการแปลงผู้เข้าชมเป็นยอดขาย (conversion) และการวิเคราะห์เว็บ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

Pay Per Click (PPC) เป็นโมเดลการโฆษณาดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มอัตราการเข้าชมเว็บไซต์ ผู้โฆษณาจ่ายค่าตอบแทนให้เจ้าของเว็บไซต์เมื่อมีการคลิ๊กดูโฆษณา หลักสูตร Pay Per Click ระดับมืออาชีพ นี้จะฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับ PPC และการค้นหาแบบมีค่าใช้จ่ายในโลกดิจิทัล ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง PPC จะสามารถจัดทำแคมเปญที่น่าสนใจเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

รูปแบบการเรียนรู้

ออนไลน์

ระยะเวลาในการเรียน

6 ชั่วโมง 30 นาที

ใบประกาศนียบัตร

จาก Simplilearn เมื่อจบหลักสูตร

ภาษา

อังกฤษ บรรยายไทย

 • ความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ของการโฆษณาแบบ Pay Per Click
 • ความคุ้นเคยกับโมเดลการประมูล อัลกอริทึมการจัดอันดับ และกิจกรรมหลังการคลิ๊ก
 • ความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างเครื่องมือค้นหา (Search Engine) ประเภทต่างๆ และแต่ละเครื่องมือนั้นมีผลต่อแคมเปญอย่างไร
 • การประเมินถึงส่วนแบ่งทางการตลาดจากเสิร์ชเอ็นจิ้นส์
 • การวิเคราะห์แนวโน้มของ Pay Per Click ในอดีตและอนาคต
 • การกำหนด วัด และเปรียบเทียบคำค้นหา และเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อให้เหมาะสมกับโมเดลโฆษณา
 • การกำหนดลักษณะแคมเปญ วิธีการจัดโครงสร้างแคมเปญ และโมเดลของการกำหนดราคา
 • ความเชี่ยวชาญในการเขียนโฆษณา พัฒนาหน้า “แลนด์ดิ้งเพจ” (Landing Pages) และใช้กลุ่มโฆษณา
 • การตรวจสอบแนวโน้มของตลาดเพื่อถอดรหัสว่าแคมเปญ PPC ใดเหมาะกับนักการตลาดรายอื่น
 • การติดตามจำนวนคลิ๊กและผลตอบแทนจากการลงทุนเพื่อระบุความสำเร็จของแต่ละแคมเปญ
 • ความรู้เกี่ยวกับการเสนอโฆษณาด้วยแบนเนอร์
 • ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ Content Marketing ระดับมืออาชีพ และการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าชมเนื้อหาในเว็บไซต์ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
 • ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
 • ผู้บริหารการตลาดแบบดิจิทัล
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการขาย
 • ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการจัดการ วิศวกรรม ธุรกิจ และการสื่อสาร
 • ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจ

แชร์เรื่องนี้ :

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณากรอก ชื่อ
กรุณากรอก นามสกุล
กรุณากรอก เบอร์โทรศัพท์
กรุณากรอก อีเมล
ยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เนื้อหาของคอร์สนี้

หลังจบหลักสูตรประกาศนียบัตรรับรอง PPC นี้ ผู้เรียนจะสามารถ:
 • ทำให้ธุรกิจเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายบนเสิร์ชเอ็นจินส์ได้อย่างง่ายขึ้น
 • เพิ่มอัตราการเข้าชมเว็บไซต์
 • เพิ่มการเข้าถึงลูกค้าทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก
 • ควบคุมงบประมาณโฆษณา
 • วัดประสิทธิผลของการโฆษณา
 •  เพิ่มจำนวนกลุ่มเป้าหมายได้เร็วขึ้น

YourNextU World-Class Learning Marketplace and Community

การเรียนรู้ที่เลือกสรรได้ตามแบบที่คุณต้องการ ครบครันด้วยหลักสูตรคุณภาพระดับสากล

 • เรียนในห้องเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษที่ FYI Center แบบไม่จำกัด
 • เรียน Virtual Classroom ผ่านห้องเรียนเสมือนจริงทาง Zoom ด้วยหลักสูตรระดับโลก แบบไม่จำกัด
 • เรียนคอร์สออนไลน์ผ่านคลิปวีดีโอแบบไม่จำกัด กว่า 200 หลักสูตร จากสถาบันระดับโลก
 • ใบประกาศนียบัตรจากหลากหลายสถาบัน 
 • เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้
 • ระยะเวลาเรียน 3 / 6 / 12 เดือน

6,000 / 3 เดือน

9,000 บาท / 6 เดือน
12,000 บาท / 12 เดือน

 • เรียนคอร์สออนไลน์ผ่านคลิปวีดีโอแบบไม่จำกัด กว่า 200 หลักสูตร จากสถาบันระดับโลก
 • ใบประกาศนียบัตรจากสถาบัน Simplilearn และ SEAC
 • เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้
 • เรียน Virtual Classroom ผ่านห้องเรียนเสมือนจริงทาง Zoom หลักสูตรระดับโลก แบบไม่จำกัด
 • ระยะเวลาเรียน 3 / 6 / 12 เดือน

4,000 / 3 เดือน
6,000 บาท / 6 เดือน
9,000 บาท / 12 เดือน

 • เรียนคอร์สออนไลน์ผ่านคลิปวีดีโอแบบไม่จำกัด กว่า 200 หลักสูตร จากสถาบันระดับโลก
 • ใบประกาศนียบัตรจากสถาบัน Simplilearn
 • เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้
 • สรุปบทเรียนออนไลน์กับทางวิทยากรผ่าน Unpacking Content Sessions with Experts ทาง Zoom แบบไม่จำกัด
 • ระยะเวลาเรียน 3 / 6 / 12 เดือน

1,700 / 3 เดือน
2,800 บาท / 6 เดือน
5,000 บาท / 12 เดือน

แชร์เรื่องนี้ :