Honing Your Cognitive Skills

ลับคมทักษะทางความคิด

Honing Your Cognitive Skills

เกี่ยวกับคอร์ส

พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา และการตัดสินใจของคุณไปในระดับขั้นที่สูงขึ้น
Boosting Your Creativity 
-Getting Creative
-Logic vs. Creative
-Techniques
-Defining Problems
-Generate and Evaluate
-Staying Creative

Making Better Decisions
-Gathering Information 
-Understanding Motivation 
-Making Quick Choices
-Facts vs. Opinions 
-Generating Options
-Decision-Making Models

Effective Problem Solving
-Introduction to Problem Solving
-Define the Problem
-Determine the Root Cause
-Generate Solutions
-Evaluate and Select Solutions
-Implement Solutions
-Monitor the Resolution

แชร์เรื่องนี้ :

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณากรอก ชื่อ
กรุณากรอก นามสกุล
กรุณากรอก เบอร์โทรศัพท์
กรุณากรอก อีเมล
ยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
Please verify that you are not a robot.

YourNextU World-Class Learning Marketplace and Community

การเรียนรู้ที่เลือกสรรได้ตามแบบที่คุณต้องการ ครบครันด้วยหลักสูตรคุณภาพระดับสากล

หลักสูตรออนไลน์จาก YourNextU ได้ผสมผสานการเรียนรู้แบบ Gamification ที่เน้นการเรียนรู้แบบการมีส่วนร่วม ไม่ใช่แบบ one-way communication ที่ผู้เรียนเพียงแค่นั่งดู หรือนั่งฟังเพียงอย่างเดียว อีกทั้งทุกหลักสูตรที่เราคัดสรรมานั้น ล้วนเป็นหลักสูตรที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้ว ด้วยรางวัลรับรองระดับสากล และเป็นหลักสูตรที่บริษัทชั้นนำนานาชาติต่างนำไปปรับใช้ในองค์กร

ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา และสามารถเรียนได้ผ่านทุกๆอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ตนเองมี

แชร์เรื่องนี้ :