f

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer

You may like:

AdaptabilityQuotient Tag

สำหรับการทำงานในยุคใหม่ AQ ก็คือความสามารถในการปรับตัวเพื่อให้ตอบโจทย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในโลกของธุรกิจได้ทัน ด้วยเหตุผลนี้ คนที่มี “ทักษะ” AQ จึงกลายเป็นคนที่มีข้อได้เปรียบในการทำงานมากขึ้นเรื่อยๆ จนอาจเรียกได้ว่าทักษะนี้ คือ หนึ่งในตัวชี้วัดความสำเร็จในการทำงานแห่งโลกอนาคตเลยก็ว่าได้