f

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer

You may like:

Self-Leadership

Self Leadership

คุณกำลังขัดขวางตัวเอง ไม่ให้ประสบความสำเร็จอยู่รึเปล่า? คอร์ส Self-Leadership จะฝึกให้คุณรู้จักสังเกต และกำจัดข้อจำกัดที่คุณสร้างให้กับตัวเอง ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อพัฒนาตัวเอง และสร้างเส้นทางสู่ความสำเร็จ

4Line Learning: Classroom & Virtual Classroom

ใช้เวลา: 3.5 ชม. (ต่อ 1 คลาส)

สถานที่เรียน: อาคาร FYI Center/ ออนไลน์

  • โปรแกรมนี้ใช้วิธีการเรียนรู้เชิงปฏิบัติเพื่อสร้างกรอบความคิดและทักษะในการเป็นผู้นำในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากความเครียดและมีพลัง คุณจะได้เรียนรู้และฝึกฝนศิลปะความเป็นผู้นำในตนเอง โดยโมเดลที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว
    • Situational Leadership® II—ภาวะผู้นำในตนเอง – เรียนรู้รูปแบบการเป็นผู้นำที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในโลก มุมมองที่มาจากผู้นำไม่ใช่ผู้จัดการ
    • Assumed Constraints—กำจัดข้อจำกัด – รับรู้ได้ถึงอุปสรรคต่าง ๆ ที่ฉุดรั้งตัวตน เพื่อปลดล็อกตัวเอง หรือก้าวข้ามข้อจำกัดนั้น เพื่อผลลัพธ์ในงานที่ดีกว่า

เพิ่มขีดความสามารถของการเป็นผู้นำตนเองด้วยทักษะทั้งสามของการเป็นผู้นำ หลักสูตรนี้จะช่วยให้เห็นถึงการเป็นผู้นำที่สอดรับกับหัวหน้างานในการตั้งเป้าหมาย, การวิเคราะห์ และปรับสไตล์การนำให้เหมาะสม เพื่อให้ไปถึงความสำเร็จของเป้าหมายร่วมกัน โดยผ่านแนวคิดดังต่อไปนี้

  • ปลุกพลังอำนาจ (Points of Power)—เรียนรู้ 5 แหล่งพลังอำนาจในที่ทำงานและวิธีการปลุกพลังนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับงาน เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม
  • บทสนทนาเชิงรุก (Proactive Conversations)—เรียนรู้วิธีการหาคำชี้แนะ และการสนันสนุนที่จำเป็นด้วยวิธีการสร้างบทสนทนากับหัวหน้างาน

ส่วนประกอบแรกของการสร้างผู้นำในตนเอง คือ การท้าทายกับความคิดที่เราเชื่อว่ามันมีอุปสรรคบางอย่างอยู่ สิ่งนี้จำกัดในการทำให้เรามองหาความเป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าเราคิดว่า ไม่มีใครอยากฟังไอเดียของเรา เป็นเพราะว่า เราพยายามไปหนึ่งครั้งและถูกปฎิเสธ เราก็เลิกที่จะพยายามต่อ

ส่วนประกอบที่สอง คือ ความสามารถในการเปิดประตูสู่พลังอำนาจที่เรามี บ่อยครั้งเรามักจะคิดว่าเราไม่มีตำแหน่งที่จะแสดงซึ่งอำนาจนั้นได้ ดังนั้น เราก็ไม่สามารถที่จะนำใครได้ จริง ๆ แล้วเราสามารถสร้างพลังอำนาจนั้นให้เกิดขึ้นได้ จากงานที่เราทำ การวางตัว การสร้างความสัมพันธ์ และองค์ความรู้ของเรา ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะค่อยๆเพิ่มพูนผลการปฏิบัติงาน และการเป็นตัวเองที่ดีขึ้น

ส่วนประกอบที่สามคือ ความสามารถในการมองเห็นทางข้างหน้า
ผู้นำตนเองไม่ปล่อยและรอให้ใครมาบอกว่าต้องทำอะไร แต่มองว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องทำ เรารับผิดชอบในสิ่งที่เราต้องทำเพื่อไปสู่ผลสำเร็จ คิดและนำเสนอ ผู้นำตนเองสามารถสร้างบทสนทนาที่มองไปข้างหน้า ให้ข้อมูลป้อนกลับ และถามถึงทิศทางเป้าหมาย

ผู้ที่ควรเข้าหลักสูตร

  • ทุกคนรวมถึงผู้จัดการ และ ผู้นำระดับอาวุโส ที่มองหางานที่มีคุณค่า

Self Leadership จาก The Ken Blanchard Companies แบ่งออกเป็น workshop ในห้องเรียน 2 คลาส

ถ้าคุณกำลังสนใจลงเรียนคอร์ส Self Leadership สมัครสมาชิกครั้งเดียวเพื่อเรียนทั้งหลักสูตร พร้อมคอนเทนต์ระดับโลกอื่นๆ อีกมากมายได้วันนี้