เกี่ยวกับ
โปรแกรมนี้

เรียนรู้ไปกับผู้เรียนคนอื่นๆ ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แบ่งกลุ่มสนทนา ทำแบบฝึกหัดในบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และยังได้คำแนะนำดีๆ และเทคนิคเพิ่มเติมในห้องเรียนที่การเรียนรู้เป็นเรื่องน่าตื่นเต้น

ดาวน์โหลดโปรแกรมแคตตาล็อก

logo