เกี่ยวกับ
โปรแกรมนี้

ความสัมพันธ์จะราบรื่นหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสกิลการสื่อสาร หากคุณเป็นคนที่รู้สึกว่าอยากปรับให้ความสัมพันธ์ในที่ทำงานหรือชีวิตส่วนตัวดีขึ้น ลองเรียนรู้วิธีดีๆ จากโปรแกรมที่คัดมาช่วยให้คุณ ปรับการสื่อสารกับคนรอบข้าง

ตัวอย่างโปรแกรม

Psychology & Communication Techniques

ให้หลักจิตวิทยา และเทคนิคในการเจรจาที่ถูกวิธีจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่พอใจทั้งสองฝ่าย และไม่ทำให้ความสัมพันธ์บอบช้ำ

ดูคอร์ส

Body Language and Assertiveness

ภาษากายและท่าทางที่น่าเชื่อถือสร้างได้ ไปดูวิธีคิด เพื่อสร้างความมั่นใจ และความกล้า ที่จะทำให้คุณมีมาดที่น่าเชื่อถือได้อย่างพอเหมาะพอดี

ดูคอร์ส

Outward Mindset at Work 1: Seeing Beyond Yourself

แค่เปลี่ยนวิธีมองคนรอบตัว ชีวิตก็เปลี่ยน เวิร์คชอปนี้จะพาคุณออกจากกล่อง และเปลี่ยนมุมมองเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างให้ดีขึ้น

ดูคอร์ส

Outward Mindset at Work 2: Turning Outward for Results

เมื่อออกจากกล่องความคิดและเริ่มมองโลกรอบตัวและคนรอบข้างจากอีกมุมได้แล้ว ถึงเวลาที่เริ่มสร้างความไว้วางใจที่เป็นพื้นฐานของการร่วมงานที่ราบรื่น แล้วเปลี่ยนเป็นการร่วมมือกันเพื่อให้ทุกคนไปถึงเป้าหมายเดียวกัน

ดูคอร์ส

ดาวน์โหลดโปรแกรมแคตตาล็อก

logo