เกี่ยวกับ
โปรแกรมนี้

อยู่เฉยๆ ก็เท่ากับปล่อยให้คนอื่นนำหน้า ถ้าอยากเสริมสกิลให้ไปได้ไกลกว่าเดิม เลือกพัฒนาขีดความสามารถตัวเอง ด้วยโปรแกรมที่คัดมาแล้ว เพื่อให้คุณมีทักษะที่จะช่วยให้ทำงานดียิ่งขึ้น รวมถึงเสริมสร้างทัศนคติที่ดี ที่จะช่วยให้คุณปรับตัวและพร้อมสำหรับสถานการณ์ต่างๆได้ในอนาคต

ตัวอย่างโปรแกรม

Working Efficiently: The 9 Tools You Need to Know About

รู้จักกับวิธีคิดในการจัดลำดับความสำคัญ ให้ตารางที่แน่นเอี้ยด ไปจนงานกองโตเป็นเรื่องง่าย แม้ในวันที่งานล้นมือ!

ดูคอร์ส

Deliver Your Talk

อย่าให้ไอเดียดีๆ ต้องตกม้าตาย ไปรู้จักวิธีพูดเพื่อนำเสนอไอเดียดีๆ ให้แจ้งเกิดได้ด้วยจากเทคนิคที่นำไปใช้ได้จริง

ดูคอร์ส

Emotional Intelligence 1: Understanding my Emotional Intelligence

ฝึกให้รู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเอง และผลกระทบที่เกิดต่อคนรอบข้าง เพื่อให้คนรอบตัวให้ความร่วมมือกับคุณในเรื่องต่างๆ ดีกว่าที่เคย

ดูคอร์ส

Growth Mindset 1: The Power of a Growth Mindset

คนที่ประสบความสำเร็จมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน คือความเชื่อมั่นว่าพวกเขาสามารถพัฒนาได้ในได้ทุกๆ ด้าน เมื่อตั้งใจทำในสิ่งนั้น และเปิดใจรับฟังความเห็นผู้อื่นเพื่อการเติบโต โปรแกรม The Power of Growth Mindset คือกรอบความคิดพื้นฐานให้คุณเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ตลอดชีวิต

ดูคอร์ส

The Four Houses of DISC 1: Reading Others and Knowing Self

เรียนรู้สไตล์พฤติกรรมที่แสดงถึงบุคลิกของตัวคุณ และรู้จักสังเกตสไตล์ของคนอื่นๆ เมื่อคุณดูอ่านพฤติกรรมเหล่านี้เป็นแล้ว ทั้งการสื่อสารและความสัมพันธ์ไม่ว่าจะที่ทำงานหรือที่บ้าน จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างทันตาเห็น

ดูคอร์ส

ดาวน์โหลดโปรแกรมแคตตาล็อก

logo