เกี่ยวกับ
โปรแกรมนี้

อยู่เฉยๆ ก็เท่ากับปล่อยให้คนอื่นนำหน้า ถ้าอยากเสริมสกิลให้ไปได้ไกลกว่าเดิม เลือกพัฒนาขีดความสามารถตัวเอง ด้วยโปรแกรมที่คัดมาแล้ว เพื่อให้คุณมีทักษะที่จะช่วยให้ทำงานดียิ่งขึ้น รวมถึงเสริมสร้างทัศนคติที่ดี ที่จะช่วยให้คุณปรับตัวและพร้อมสำหรับสถานการณ์ต่างๆได้ในอนาคต

ตัวอย่างโปรแกรม

Working Efficiently

รู้จักกับวิธีคิดในการจัดลำดับความสำคัญ ให้ตารางที่แน่นเอี้ยด ไปจนงานกองโตเป็นเรื่องง่าย แม้ในวันที่งานล้นมือ!

ดูคอร์ส

Deliver Your Talk

อย่าให้ไอเดียดีๆ ต้องตกม้าตาย ไปรู้จักวิธีพูดเพื่อนำเสนอไอเดียดีๆ ให้แจ้งเกิดได้ด้วยจากเทคนิคที่นำไปใช้ได้จริง

ดูคอร์ส

Emotional Intelligence 1: Understanding my Emotional Intelligence

ฝึกให้รู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเอง และผลกระทบที่เกิดต่อคนรอบข้าง เพื่อให้คนรอบตัวให้ความร่วมมือกับคุณในเรื่องต่างๆ ดีกว่าที่เคย

ดูคอร์ส

Growth Mindset 1: The Power of a Growth Mindset

อนาคต… อยู่ในมือคุณ ปลดล็อคขีดจำกัดของตัวเอง และรู้จักใช้พลังความคิดบวกให้ชีวิตการทำงาน
และชีวิตส่วนตัวดีขึ้น

ดูคอร์ส

The Four Houses of DISC 1: Reading Others and Knowing Self

สไตล์การสื่อสารของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน มารู้จักเครื่องมือที่จะช่วยคุณอ่านสไตล์ต่างๆ ได้ขาด และปรับการสื่อสารให้คุยกันเข้าใจมากขึ้น

ดูคอร์ส

ต้องการดูโปรแกรมทั้งหมดหรือไม่

Catalogue Download

ดาวน์โหลดโปรแกรมแคตตาล็อก

logo