เกี่ยวกับ
โปรแกรมนี้

เพราะโลกธุรกิจ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จะสร้างความมั่นคง ต้องเข้าใจวิธีสร้างโอกาสที่ดีกว่าในอนาคต โปรแกรมที่คัดสรรมาจะช่วยคุณเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในบริบทต่างๆ รวมทั้งเข้าใจวิธีรับมือกับคน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองและคนรอบข้างได้เสมอ

ตัวอย่างโปรแกรม

Adopt an Agile Mindset

คนที่พร้อมเสมอสำหรับการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ถึงจะอยู่ในยุคนี้ได้อย่างประสบความสำเร็จ เริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการทำความเข้าใจหลักการการทำงานแบบ agile

ดูคอร์ส

Bringing Data Culture to Life in the Workplace

บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เก็บดาต้ามาวิเคราะห์อย่างไรให้ธุรกิจโต เมื่อให้ดาต้าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรจนใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจในแง่ธุรกิจได้

ดูคอร์ส

Journey to Newland: Preparing for Change

เพราะการเปลี่ยนแปลงเลี่ยงไม่ได้ โปรแกรมนี้จะพาคุณไปทำความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เมื่อต้องรับมือกับการเปลียนแปลง ทั้งในฐานะบุคคลและองค์กร

ดูคอร์ส

Design Thinking Bootcamp: Empathizing to Surface Valuable Opportunities

ไปรู้จักวิธีทำความเข้าใจวิธีคิดและความต้องการของลูกค้า จนสามารถเห็นอะไรในมุมมองใหม่ๆได้อย่างชัดเจน

ดูคอร์ส

Self – Leadership 1: Removing Roadblocks to success

สวมบทบาทผู้นำ เพื่อเรียนรู้วิธีพัฒนาตัวเอง โดยเริ่มจากการก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆ
และสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเอง

ดูคอร์ส

ต้องการดูโปรแกรมทั้งหมดหรือไม่

Catalogue Download

ดาวน์โหลดโปรแกรมแคตตาล็อก

logo