f

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer

You may like:

LIVE Classroom Broadcast

LIVE Classroom Broadcast คือ การถ่ายทอดสดการเรียนการสอนจากห้องเรียนที่ The Garage ผ่าน Zoom Meeting สมาชิก YourNextU สามารถเข้าเรียนได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือตามที่ตนเองสะดวก เพื่อเป็นทางเลือกให้กับสมาชิกในช่วงสถานการณ์ไวรัส COVID-19

*การเรียนรู้ที่ The Garage หรือ Classroom ยังเปิดให้บริการตามปกติ

LIVE Classroom Broadcast ถือเป็นทางเลือกใหม่เพื่อให้การเรียนรู้ของสมาชิกเป็นไปอย่างต่อเนื่องและไม่สะดุด

ลงทะเบียนเรียน ⇓

เลือกรูปแบบการเรียนรู้ของคุณ LIVE Classroom Broadcast หรือ เรียนที่ The Garage แบบ Classroom

Emotional Intelligence

Emotional Intelligence 1 : บริหารความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อสรรสร้างชีวิตให้มีความสุข
Emotional Intelligence 2 : ยกระดับเหนือความคาดหมายกับความสามารถของความฉลาดทางอารมณ์ พลังที่ขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ

Growth Mindset

Growth Mindset 1 : ปลดล็อคศักยภาพด้วยกรอบคิดเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตและการทำงาน
Growth Mindset 2: ปลดล็อคศักยภาพด้วยกรอบคิดเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตและการทำงาน

Outward Mindset at Work

Outward Mindset at Work 1 : การอยู่นอกกล่องทำให้เห็นอะไรมากกว่าตัวเอง
Outward Mindset at Work 2 : ออกนอกกล่องเพื่อชีวิตและการทำงานอย่างเป็นสุข

YourNextU