SEAC ชวนคนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่าน “สังคมแห่งการเรียนรู้ YourNextU”

เอสอีเอซี (SEAC) เดินหน้า ตอกย้ำความสำเร็จของสังคมการเรียนรู้คุณภาพ YourNextU สู่การเป็น World-class Learning Marketplace and Community พร้อมต่อยอดวิสัยทัศน์ Empower Lives Through Learning ส่งเสริมให้คนไทยไม่หยุดเรียนรู้ เพื่อเติมเต็มเป้าหมายในทุกมิติของชีวิต ผ่านการจัดงาน “Thank You Super Contributors” เพื่อขอบคุณและยกย่องเหล่าสมาชิกผู้เรียน YourNextU by SEAC ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมการเรียนรู้คุณภาพตลอดปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังเป็นพลังหลักที่ส่งต่อคุณค่าในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิต ตลอดจนสร้าง Learning Mindset ในสังคมไทยให้เกิดขึ้นจริง
 
คุณอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC กล่าวว่า “รากฐานสำคัญของสังคมแห่งการเรียนรู้คุณภาพระดับประเทศ คือ “คน” ที่ไม่หยุดเรียนรู้ และอยากพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การสร้างสังคมการเรียนรู้ของ YourNextU นี้ไม่มีทางสำเร็จได้ด้วย SEAC เอง แต่เกิดจากสิ่งที่สมาชิก YourNextU ทำร่วมกันมากกว่า สมาชิกแต่ละท่านไม่ได้เป็นแค่ผู้เรียน เพราะสิ่งที่หลายคนทำคือการชักจูงให้คนไทยอยากเรียนรู้มากขึ้น และชักจูงคนรอบข้างว่าการเรียนรู้ไม่ใช่สิ่งที่น่าเบื่อ แต่เป็นอะไรที่ยิ่งเราได้เรียน ได้คุยกันมากขึ้น เราจะได้พัฒนาตัวเอง และสังคมที่เราอยู่ได้มากยิ่งขึ้น นั่นคือเหตุผลที่เราต้องการจะยกย่องสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นในสังคมของ YourNextU และสังคมไทย เพื่อเป็นพลังที่ชวนให้คนไทยรักการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะของคนไทยให้เทียบเท่าระดับสากล”

 
ในรอบเกือบสองปีนับตั้งแต่ SEAC เปิดตัวสังคมการเรียนรู้ YourNextU จนถึงวันนี้ มีจำนวนสมาชิกที่ร่วมเรียนรู้ไปแล้วกว่า 25,000 คน ในงานครั้งนี้ มีการมอบรางวัลเพื่อยกย่องเหล่าสมาชิก Top Super Contributors ทั้ง 8 ท่าน จากหลากหลายสาขาอาชีพตั้งแต่บุคลากรทางการแพทย์ไปจนถึงผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ที่ร่วมเป็นพลังหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมของ YourNextU อาทิ การร่วมเป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้ในคลาสเรียน การให้สัมภาษณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพในเชิงหลักสูตร และความร่วมมืออื่นๆ ที่สร้างคุณค่าให้กับสังคม YourNextU อีกทั้งการเป็นแบบอย่างของผู้ที่มีความคิดเปิดกว้างและไม่หยุดเรียนรู้ รวมทั้งมีบทบาทในการแสดงให้สังคมเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่เกิดขึ้นกับตัวเองผ่านการคิดและตัดสินใจด้วย Outward Mindset หรือ วิธีคิดที่เข้าใจความต้องการของผู้อื่น ช่วยให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำมาปรับใช้ และนำจุดด้อยเข้าสู่กระบวนการพัฒนาร่วมกัน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

Loading

บทความอื่นๆ