f

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer

You may like:

Learning Tracks

Future Skill: 13 แผนการเรียนรู้
มุ่งสู่เป้าหมายได้ไวขึ้น!

ค้นหา Future Skill “แผนการเรียนรู้” ที่จะช่วยให้คุณค้นพบหลักสูตรที่ใช่!

เพื่อให้การเรียนรู้ของคุณใน YourNextU มีประสิทธิภาพที่สุด

เพิ่มทักษะให้ตัวเองด้วย Future Skill ที่ไม่ควรมองข้าม เพื่อเพิ่มศักยภาพและนำไปสู่ความสำเร็จโดยที่คุณสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตัวเอง

เพราะในอนาคต เหล่า AI ที่ได้มีการพัฒนานั้นกำลังจะเข้ามามากยิ่งขึ้น การเรียนรู้อย่างตื่นตัว (Active Learning) และต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้สามารถเข้ามาจัดการและเพิ่มทักษะให้ตัวเองซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับอนาคต เพื่อให้หลุดกรอบจากการเรียนรู้ในรูปแบบเดิม อันเป็นทักษะสำคัญที่จะเข้ามารองรับการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
และเพื่อปรับ Mindset ให้ขับเคลื่อนพฤติกรรมของคุณให้ตื่นตัว พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา

Read More...

ซึ่ง Active Learning นั้น เป็นหนึ่งทักษะที่จำเป็นจะต้องมี เพื่อเสริมสร้างความกระตือรือร้นและตื่นตัวที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ผ่านการเรียนรู้ แก้ปัญหา ลงมือทำจนเกิดความชำนาญ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้แล้ว ยังรวมไปถึงการคิดวิเคราะห์และการพัฒนาทักษะที่จำเป็นอีกด้วย

ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเพิ่ม Productivity ปลดล็อกขีดจำกัดและพัฒนาศักยภาพให้กับตัวเอง ผ่านการคิดอย่างมีกลยุทธ์ พัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อช่วยในการวิเคราะห์และทำความเข้าใจผู้อื่นมากยิ่งขึ้น การทำความเข้าใจด้านความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า การเรียนรู้และเลือกใช้ Data ให้เหมาะกับการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ Data ระดับพื้นฐาน-ระดับกลาง-ระดับผู้เชี่ยวชาญ

รวมไปถึงเทคนิคสำหรับหัวหน้าที่จะเข้ามาช่วยให้คุณและทีมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถร่วมมือกันทำงานให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ ไปจนถึงการจัดการบริหารงานให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจลูกน้อง รวมไปถึงเพื่อทำความเข้าใจความแตกต่าง ลดปัญหาและความคาดหวังทั้งด้านการทำงานและการใช้ชีวิตของคนต่างเจนเนอเรชั่นให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ตลอดจนการสร้างแบรนด์และทำการตลาดในยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นวิธีการสร้างกลยุทธ์การสื่อสารด้วยคอนเทนต์ที่จะทำให้แบรนด์ของคุณสามารถสร้างการรับรู้และกำหนดกลยุทธ์ในการทำการตลาดดิจิทัลได้ ไม่ว่าจะเป็นการทำการตลาดหรือการสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มยอดขายของลูกค้า สร้างโปรไฟล์ที่มีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการใช้เครื่องมือและเทคนิคการตลาดออนไลน์ด้วยเทคนิคเชิงลึก ที่คุณสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

YourNextU มาพร้อมกับ 13 แผนการเรียนรู้อันเป็น Future Skill เพื่อที่คุณสามารถเพิ่มทักษะให้ตัวเองผ่านการเรียนรู้แบบ Active Learning และเพื่อปลดล็อกศักยภาพ ปรับแนวคิดให้ทันต่อโลกยุคใหม่ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และความรู้ ที่จำเป็นต่อการทำงาน โดยที่คุณสามารถเลือกได้ด้วยตัวเองผ่าน 13 แผนการเรียนรู้จาก YourNextU

RE_01

เพิ่ม Productivity ในตนเอง

RE_02

ติดอาวุธ เพิ่มทักษะการสื่อสาร

เพื่อสร้างผลลัพธ์

RE_03

เข้าใจความต้องการและพฤติกรรม

ของลูกค้าในยุค 4.0

RE_04

รู้จักการใช้ Data ในการทำงาน

และการบริหารธุรกิจ

RE_05

บริหารทีมภายใต้การเปลี่ยนแปลง

ของกระแส Disruption

RE_06

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน

ของคนต่างเจนเนอเรชั่น

RE_07

เทคนิคการบริหารจัดการ

สำหรับหัวหน้างานมือใหม่

RE_08

บริหารทีมงานยุคใหม่ให้ได้ใจและผลลัพธ์

RE_09

ทักษะการเป็นผู้นำสำหรับโลกอนาคต

RE_10

สร้างและต่อยอดธุรกิจสำหรับอนาคต

RE_11

เพิ่มความคิดสร้างสรรค์

และสร้างนวัตกรรมในองค์กร

RE_12

เกาะติดกระแสความเปลี่ยนแปลง

ของโลกอนาคต

RE_13

สร้างแบรนด์และทำการตลาดในยุคดิจิทัล