f

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer

You may like:

Learning Track – Business

สร้างและต่อยอดธุรกิจสำหรับอนาคต

เข้าใจธุรกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคในยุค 4.0 ผ่านตัวอย่างเคสธุรกิจจริง

คิดค้นและออกแบบนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าอย่างตรงจุด

มาเริ่มกันเลย… กับหลักสูตรที่เรารวบรวมมาให้คุณ 🙂

กลุ่มหลักสูตรค้นหาไอเดียในการเริ่มต้นและต่อยอดธุรกิจ

ทำความเข้าใจธุรกิจสตาร์ทอัพ และหัวใจเบื้องหลังความสำเร็จ

บริษัทขนาดใหญ่กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมบนความร่วมมือกับสตาร์ทอัพ

เข้าใจธุรกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคในยุค 4.0 ผ่านตัวอย่างเคสธุรกิจจริง

กลวิธีเริ่มต้นทำธุรกิจให้สำเร็จด้วยเครื่องมือ Business Model Canvas

ทำน้อยให้ได้มาก ด้วยการคิดอย่างมีกลยุทธ์

คิดค้นและออกแบบนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าอย่างตรงจุด

เกาะติดกระแส Trend ในการทำธุรกิจในอนาคต

ติดอาวุธเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับโลกอนาคตที่ไม่แน่นอน

พัฒนาการบริการโดยใช้ประสบการณ์ของผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง

เข้าใจธุรกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคในยุค 4.0 ผ่านตัวอย่างเคสธุรกิจจริง

วิสัยทัศน์ของผู้นำกับการกำหนดความสำเร็จขององค์กร

YourNextU

สำรวจ 13 แผนการเรียนรู้ ที่ออกแบบมาเพื่อคุณ!

“แผนการเรียนรู้” ที่จะช่วยให้คุณค้นพบหลักสูตรที่ใช่!

เพื่อให้การเรียนรู้ของคุณใน YourNextU มีประสิทธิภาพที่สุด