f

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer

You may like:

Learning Tips – Self Planning

เปิดประตูมุ่งสู่จุดหมาย ด้วยการเรียนรู้อย่างท้าทาย ที่ออกแบบได้ด้วยตนเอง

“ทัศนคติด้านบวก เรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต”
“เรียนรู้อย่างอิสระ เพิ่มพูนทักษะตลอดเวลา”
“ทะเยอทะยาน หลีกหนีให้ไกล จากคำว่า “ไม่”

» “คำว่า ‘ไม่’ ใน 3 รูปแบบทำให้การเรียนรู้ด้วยตัวเองล้มเหลว”

คนเราจะต้องมีความทะเยอทะยาน และ สร้างแรงจูงใจ  บิลล์ เกตส์ ได้พูดถึงเรื่องนี้

ถ้า ‘ไม่’ มีแรงจูงใจ (motivation) ในตัวเองมากพอ

ถ้า เชื่อว่า ฉัน ‘ไม่’ มีความสามารถ (ability) หรือ ‘ไม่’ เก่งพอ

หรือ เลือกจะนิยามตัวเอง (type) ว่าฉัน ‘ไม่’ ใช่คนประเภทที่จะทำอะไรได้

คำว่า ‘ไม่’ ทั้ง 3 รูปแบบนี้ ทำให้การเรียนรู้ด้วยตัวเองล้มเหลว เพราะขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง ไม่มีความพยายามที่จะทำให้เกิดความสำเร็จ

“ถ้าอยากเรียนรู้ด้วยตัวเองสำเร็จต้องหลีกให้ไกลจากคำว่า ‘ไม่’”
การเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผู้เรียนต้องถือกุญแจสำคัญคือ ทัศนคติ ด้านบวก การเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ การเรียนรู้เกิดขึ้นตลอดชีวิต ซึ่งไม่ว่าจะออกแบบการเรียนรู้แบบไหน หากมีกุญแจสำคัญและสร้างวินัยให้กับตัวเองอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จ และเป้าหมายก็ไม่ไกลเกินเอื้อมถึง

» บุคคลระดับโลกอย่างบิลล์ เกตส์ (Bill Gates)  เป็นผู้หนึ่งที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด

ใครจะรู้ว่าเบื้องหลังการคิดค้น Microsoft ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของมนุษย์ยุคใหม่คือ ทัศนคติด้านบวก และการเรียนครั้งแล้วครั้งเล่า

การเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ สิ่งที่ บิลล์ เกตส์ ยึดถือ กรอบการเรียนของเขาไม่ได้จำกัดเพียงห้องสี่เหลี่ยม หรือ โรงเรียน เขาพร้อมที่จะเริ่มต้น ค้นหา ลองถูกลองผิดด้วยตัวเองจากสิ่งรอบข้าง

มุมมอง สำคัญของ บิลล์ เกตส์ ต่อวิธีการเรียนรู้ ไม่ต่างจากมุมมองในการแก้ไขปัญหาชีวิต ที่มักจะบอกตัวเองเสมอว่าปัญหาทุกอย่างสามารถแก้ไขได้ขณะที่การเรียนรู้ไม่ได้จบที่ห้องเรียน ชีวิตในโรงเรียนอาจตัดสินคุณว่า เป็นผู้ชนะหรือแพ้ แต่ชีวิตจริง “ไม่ใช่” ในขณะที่บางโรงเรียนสอนการเป็นผู้แพ้ด้วยซ้ำ

โอกาสของการเรียนรู้จากข้างนอกจะให้โอกาสคุณมากมายเพราะ ชีวิตไม่ได้แบ่งเป็นเทอม หรือ เป็นภาคการเรียน ไม่ได้มีช่วงซัมเมอร์ให้คุณค้นหาตัวตน  เพราะการค้นหาตัวเองคือการเรียนรู้แบบไม่สิ้นสุด

ในยุคเทคโนโลยี 4.0 ความรู้มีมากมาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความรู้ที่เราเคยคิดว่าไม่มีประโยชน์ในอดีต แต่อาจจะสามารถนำมาใช้ได้ในปัจจุบัน

ไม่มีใครรู้ว่า จุดหนึ่งจุดของการเรียนรู้ ที่เราอาจจะคิดว่าไม่มีประโยชน์ เปลืองเวลาจะเชื่อมกับความรู้อีกจุดหนึ่ง จนกลายเป็นพลังของชีวิตได้อย่างมหัศจรรย์

หากเปรียบความรู้เป็นจุดไข่ปลาที่มีความเป็นเอกเทศของตัวเอง เชื่อหรือไม่ว่าจุดทุกจุดจะเชื่อมโยงกันเองในที่สุด ไม่มีอะไรที่เรียนรู้แล้วจะสูญเปล่า

» กุญแจที่บุคคลสำคัญระดับโลกอย่างบิล เกตส์ (Bill Gates) ประสบความสำเร็จ คือ

  1. คิดบวก คือแนวคิดสำคัญในการใช้ชีวิต ไม่มีอะไรแก้ไขไม่ได้ และไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้
  2. ทะเยอทะยาน ฝันไกล และไปให้ถึง สิ่งที่ บิลล์ เกตส์ มีและอาจจะเป็นเบื้องหลังความสำเร็จคือ ความทะเยอทะยาน อยากรู้ เป็นแรงผลักดันที่อยากจะเป็นผู้ชนะ หากอยากจะประสบความสำเร็จ ต้องตั้งเป้าหมายให้ไกล และพยายามทำมันให้เต็มที่ที่สุด
  1. รู้ว่าต้องการอะไร และมุมานะ บิลล์ เกตส์ อยากประสบความสำเร็จและเขาจะทำทุกสิ่งเพื่อไปให้ถึงให้ได้โดยจะทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ กำลังสมองลงไปทั้งหมด และจะไม่หยุดจนกว่าจะประสบความสำเร็จ
  1. เรียนรู้ตลอดเวลา บิลล์ เกตส์ มักจะอ่านจนเป็นกิจวัตร เพราะเขาเชื่อว่า ความรู้หลายๆ อย่าง มาจากการศึกษาด้วยตัวเอง ดังนั้น ควรจะ อ่านให้มาก เรียนรู้ให้เยอะ เพราะจะทำให้คุณมีข้อมูลมากมาย พอที่จะเป็นจุดแห่งความรู้มาเชื่อมโยงกันได้

» การออกแบบการเรียนรู้ด้วยตัวเอง (selfdirected learning) มีประโยชน์อย่างไร

ยุค  4.0 ความรู้มักจะมาเร็วและไปเร็ว ความรู้ใหม่เข้ามาหักล้างความรู้เก่า

การออกแบบการเรียนรู้ด้วยตัวเอง จึงมีประโยชน์ในการเพิ่มพูนทักษะความรู้ใหม่ๆ สามารถเรียนรู้อย่างเป็นอิสระไม่มีขีดจำกัด ไม่ต้องรอ ครู อาจารย์ พ่อแม่ คอยป้อนข้อมูล ไม่ต้องนั่งเรียนในห้องสี่เหลี่ยมในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย แต่สามารถจัดการเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างสนุกสนานในแบบของตัวเองได้

สร้างวินัย และความท้าทายให้กับตัวเอง เพราะคนหลายคนมีเป้าหมาย แต่เดินไปไม่ถึงเพราะขาดวินัย ไม่ชัดเจนในตัวเอง เคยชินกับการเรียนแบบเดิมๆ

» กุญแจทั้ง 4 ของการไขเคล็ดลับสู่ความสำเร็จ

การออกแบบการเรียนรู้ด้วยตัวเอง จึงมีประโยชน์ในการเพิ่มพูนทักษะความรู้ใหม่ๆ สามารถเรียนรู้อย่างเป็นอิสระไม่มีขีดจำกัด ไม่ต้องรอ ครู อาจารย์ พ่อแม่ คอยป้อนข้อมูล ไม่ต้องนั่งเรียนในห้องสี่เหลี่ยมในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย แต่สามารถจัดการเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างสนุกสนานในแบบของตัวเองได้

สร้างวินัย และความท้าทายให้กับตัวเอง เพราะคนหลายคนมีเป้าหมาย แต่เดินไปไม่ถึงเพราะขาดวินัย ไม่ชัดเจนในตัวเอง เคยชินกับการเรียนแบบเดิมๆ

การออกแบบการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ที่จะช่วยผลักดันให้การเรียนรู้ด้วยตัวเองเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง ด้วยกุญแจทั้ง 4 นี้
   1. รู้จักตัวเอง ดีพอว่าสนใจศึกษาเรื่องอะไร ชอบสิ่งไหนเป็นพิเศษ กระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเองจะเกิดขึ้นได้โดยไม่สะดุด เพราะเป้าหมายชัดเจน
   2. หมั่นสร้างทักษะชีวิต ด้วยการจัดสรรเวลาเพื่อการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ผู้เรียนควรเรียนรู้วิธีแบ่งเวลาส่วนตัว เวลาในการเข้าสังคม และเวลาทำงานร่วมกับผู้อื่นให้เหมาะสมกับกิจวัตรประจำวันของตัวเอง
   3. วางแผน ความสามารถในการออกแบบและวางแผนการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ด้วยทัศนคติ การเรียนรู้เพื่อจะเรียนรู้ (learning to learn) ผู้เรียนต้องมีใจเปิดรับการเรียนรู้ ไม่มีอคติต่อการเปิดรับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใหม่ๆ และหมั่นค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลใหม่ๆ อยู่เสมอ
   4. มุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จ ความมุ่งมั่นพยายาม ความอดทน รวมทั้งความมีวินัย ทั้งในแง่ของการเรียนรู้ และการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียนรู้อย่างเต็มความสามารถ ความสำเร็จวัดจาก ประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างลงมือทำงาน
⇒ กุญแจทั้ง 4 นี้  พร้อมกับทัศคติการมองโลกในมุมบวกจะช่วยให้การวางแผนการเรียนรู้ด้วยตัวเองสำเร็จได้ ⇐
Writer: สิรินาฏ   ศิริสุนทร

เป็นนักเดินทาง ที่ชื่นชอบเรียนรู้ผู้คนทั่วโลก  พอๆ กับการเรียนรู้ และปลอบประโลมตัวเองให้เดินข้ามหุบเขาในใจ

ภาพ :pixabay

อ้างอิง :

:https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates

:https://www.blueoclock.com/bill-gates-story/

:https://www.scholarship.in.th/16-facts-about-bill-gates/

:https://astrumpeople.com/bill-gates-biography/