ปรับวิธีคิดให้เติบโตแบบ Growth Mindset

ความจริงแล้ววิธีการจำแนกประเภทบุคคลนั้นมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะแยกตามลักษณะนิสัย (Introvert, Ambivert, Extrovert) แยกตามพฤติกรรมการนอนหลับ (หมี สิงโต หมาป่า โลมา อิงหนังสือ Why We Sleep) หรือแยกตามช่วงอายุ Generation ต่างๆ

แน่นอนว่าการจำแนกด้วย Mindset ซึ่งเป็นวิธีคิดหรือการตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ ของแต่ละบุคคล ก็สามารถแยกบุคคลออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ Fixed Mindset กรอบความคิดแบบตายตัว และ Growth Mindset กรอบความคิดแบบเติบโต

ลองเช็ก Mindset ของตัวเองกับตารางนี้ หากผลลัพธ์หนักขวาแสดงว่าคุณมาถูกทางแล้ว แต่ว่าถ้าผลลัพธ์หนักซ้าย ลองมาทำความรู้จักกับ Growth Mindset ด้วยกัน

หลายคนอาจสงสัยว่า แล้วทำไมถึงจะต้องปรับวิธีคิดมาเป็น Growth Mindset? เหตุผลก็เพราะว่า Growth Mindset เป็นกรอบที่คิดว่าสติปัญญาหรือความสามารถของเราสามารถพัฒนาได้ และพัฒนาได้ตลอดชีวิตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดยกตัวอย่างเช่นตอนที่พ่ายแพ้หรือล้มเหลว คนที่มี Fixed Mindset จะโทษตัวเองว่าเราไม่เก่ง เราไม่ดีพอ แต่คนที่มี Growth Mindset จะมองว่าความล้มเหลวคือการเรียนรู้ เพราะการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้ผ่านการล้มเหลว เป็นตัวขับเคลื่อนในการจะพัฒนาตัวเองให้เร็วมากขึ้น

พรสวรรค์ทำให้ประสบความสำเร็จได้ก็จริง แต่ก็แค่ในระดับหนึ่งเท่านั้น ความสำเร็จที่ยั่งยืนต้องอาศัย Growth Mindset ทำให้คนพัฒนาและเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเอง

Loading

บทความอื่นๆ