f

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer

You may like:

FAQ

FAQ คำถามที่พบบ่อย

Q: LIVE Classroom Broadcast คืออะไร

A: การถ่ายทอดสดการเรียนการสอนจากห้องเรียนที่ The Garage ผ่าน Zoom Meeting สมาชิก YourNextU สามารถเข้าเรียนได้ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือตามที่ตนเองสะดวก เป็นการนำคลาสเรียนแบบ InLine หรือ Classroom มาถ่ายทอดสดเพื่อเป็นทางเลือกให้กับสมาชิกในช่วงสถานการณ์ไวรัส COVID-19 

*การเรียนรู้ที่ The Garage หรือ Classroom ยังเปิดให้บริการตามปกติ LIVE Classroom Broadcast ถือเป็นทางเลือกใหม่เพื่อให้การเรียนรู้ของสมาชิกเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

 

Q: ผู้สอนคือใคร

A: ผู้สอนคือ Trainer จาก YourNextU ที่ทำการสอนแบบ InLine หรือ Classroom 

 

Q: การเรียนการสอนจะเหมือนกับการมาเรียนที่ The Garage หรือไม่

A: เหมือนกัน Trainer คนเดียวกัน เนื้อหาแบบเดียวกัน ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกับเพื่อนๆ ที่มาเรียนที่ The Garage

 

Q: ผู้เรียนสามารถถามคำถาม Trainer ได้หรือไม่ อย่างไร

A: สามารถถามได้ โดยการพิมพ์คำถามลงในกล่องสนทนา (Chatbox) หรือ สอบถามผ่านผู้ช่วยการสอน (Moderator) ที่จะส่งคำถามของผู้เรียนให้กับ Trainer หลังจากที่ได้รับคำถาม Trainer จะทำการตอบคำถามของผู้เรียนด้วยตัวเอง

 

Q: สามารถพูดคุยหรือแชร์ประสบการณ์กับเพื่อนในห้องเรียนได้หรือไม่

A: ผู้เรียนสามารถพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกที่ลงเรียนแบบ LIVE Classroom Broadcast เหมือนกันเท่านั้น โดยจะมีช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนพูดคุยกัน และสามารถพิมพ์ข้อความโต้ตอบกันได้ตลอดเวลาผ่านกล่องสนทนา (Chatbox) แต่จะไม่สามารถพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนสมาชิกที่เรียนอยู่ที่ The Garage ได้

 

Q: LIVE Classroom Broadcast เปิดให้ลงทะเบียนเรียนคลาสไหนบ้าง

A: ผู้เรียนสามารถดูรายละเอียด วัน เวลา ของคลาสเรียนที่เปิดสอนได้จากหน้าก่อนหน้านี้ หรือ บนหน้า Platform *โปรดสังเกตคำว่า Live 

Q: ลงทะเบียนเรียนอย่างไร

A: ลงทะเบียนเรียนผ่านหน้าก่อนหน้านี้ เริ่มจาก เลือกคลาสเรียน > เลือกรูปแบบการเรียน LIVE Classroom Broadcast หรือ เรียนที่ The Garage > กดเลือกวัน เวลา ที่จะเรียน หลังจากนั้นระบบจะพาคุณไปหน้าลงทะเบียนเรียน หรือ ลงทะเบียนเรียนบนหน้า Platform รายละเอียดการลงทะเบียนบนหน้า Platform คลิก

 

Q: LIVE Session สามารถเข้าเรียนได้สูงสุดกี่คน

A: สูงสุด 40 คน/คลาสเรียน  

 

Q: ผู้เรียนจะได้รับเอกสารการเรียนเหมือนกับมาเรียนที่ The Garage หรือไม่

A: ได้รับเอกสารการเรียนเหมือนกัน ผู้เรียนจะได้รับอีเมล์จาก support@yournextu.com ส่งไปให้กับผู้เรียนทางอีเมล์ (อีเมลที่ใช้ในการเข้าระบบ) ก่อนถึงวันเรียนล่วงหน้า 2 วัน 

 

Q: จะเข้าเรียน LIVE Classroom Broadcast ได้อย่างไร

A: หลังจากลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว ผู้เรียนจะได้รับอีเมล์จาก support@yournextu.com ซึ่งจะมี Link ของ ZOOM meeting ส่งไปให้กับผู้เรียนทางอีเมล (อีเมลที่ใช้ในการเข้าระบบ) ก่อนถึงวันเรียนล่วงหน้า 2 วัน 

*ผู้เรียนสามารถดาวน์โหลด Zoom Meeting application ได้จากลิงก์ที่แนบไว้

 

Q: ต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในการเรียน

A: แนะนำให้เรียนผ่าน Computer หรือ Laptop (แนะนำให้มีกล้องและไมค์) และทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง พร้อมกับเตรียมเอกสารการเรียนที่ได้รับทางอีเมล (ส่งให้ก่อนวันเรียนล่วงหน้า 2 วัน) 

 

Q: จะได้รับการเช็คชื่อและถือว่าผ่านการเข้าเรียนคลาสนั้นๆ สำเร็จหรือไม่

A: จะมีเจ้าหน้าที่ทำการเช็คชื่อในระบบ Zoom Meeting ในช่วงเริ่มต้นของคลาสเรียน และจะถือว่าเข้าเรียนคลาสนั้นๆ สำเร็จหากผู้เรียนเข้าเรียนจนจบคลาส (สถานะการเรียนของคลาสนั้นๆ จะเปลี่ยนเป็น Completed ภายในวันที่เรียนเสร็จ)

 

Q: เข้าเรียนสายได้ไหม

A: กฎการเข้าห้องเรียนเหมือนกับการมาเรียนที่ The Garage คือ ไม่อนญาตให้ผู้เรียนเข้าเรียน หากมาเข้าเรียนสายเกิน 20 นาที

 

Q: คลาสที่ต้องเรียนต่อเนื่องกัน สามารถเรียนเรียนแบบ Classroom ร่วมกับ LIVE Classroom Broadcast ได้หรือไม่

ยกตัวอย่าง เรียน Growth Mindset 1 ที่ The Garage สามารถเข้าเรียน Growth Mindset 2 ด้วยการเรียนแบบ LIVE Classroom Broadcast ได้หรือไม่

A: ได้ เพราะเนื้อหาการเรียนการสอนที่ The Garage และ LIVE Classroom Broadcast เหมือนกัน